Vissza a linkekhezTefnakht behódoló üzenete Pianhihoz

Tefnakht üzenetét terjedelmes volta miatt itt, külön lapon közöljük. A világosabb, álló beszúrások a mi magyarázó kiegészítéseink, a dőlt betűseket a fordítást készítő Kákosy László illesztette a szövegbe.

Mikor meghallotta (ezeket) a ma-k főnöke (Tefnakht), követeket küldött oda, ahol őfelsége volt, mondván hízelegve: "Béke veled! Nem láttam arcodat a harag napjaiban. Nem (tudok) megállni tüzes lehelleted előtt. Rettegek a hatalmadtól. Te az omboszi (vagyis Széth) vagy, Felső-Egyiptom uralkodója, Montu, az erős bika. Akármerre fordítottad az arcodat, nem találtad szolgádat itt. A tenger szigeteire érkeztem, mert rettegtem a hatalmadtól, mondván: 'Ez a láng ellenséges velem szemben!' Nem enyhült meg a szíve felségednek attól, amit ellenem tett? Én valóban bűnös vagyok. Nem vétkemnek megfelelően büntetsz engem. (...) Mérd le (?) a mérlegen, állapítsd meg a súlyokkal, hogy már háromszorosan (?) megsokszoroztad azt számomra (...)

Ahogyan fennmarad a te lelked, az irántad való félelem van bennem, és rettegek tőled. Nem ülök a sörházban, nem hozzák nekem a hárfát, kenyeret eszem, ha éhes vagyok, vizet iszom, ha szomjazom ama nap óta (mióta a háborút elveszítettem). Halld meg a nevemet! Keserűség van a csontjaimban, fejem kopasz, ruháim piszkosak, amíg kiengesztelődik irántam Néith... Tisztítsd meg szolgádat bűnétől, fogadtassék el a vagyonom a kincstár számára: arany és mindenféle drágakő valamint a lovak legkiválóbbjai - fizetség minden dologból. Küldj hozzám gyorsan egy követet, hogy elűzze a félelmet szívemből. Hadd mehessek a templomba eléje, hogy megtisztuljak egy isteni esküvel."

Őfelsége elküldte Pete-Amon-neszet-taui főszertartáspapot és Puarma tábornokot. Ő (mármint Tefnakht) megajándékozta ezt (a követet) ezüsttel, arannyal, ruhákkal, mindenféle felséges drágakővel.

A templomhoz ment, imádta Istent, és megtisztította magát isteni esküvel, mondván: "Nem hágom át a király parancsát, nem utasítom vissza, amit őfelsége mondott. Nem követek el rosszat egyetlen fejedelem ellen sem, a Te tudtod nélkül. Úgy fogok cselekedni, ahogyan a király beszél, s nem szegem meg azt, amit parancsol." Őfelsége elégedett volt ezzel.

 

Egy szinttel feljebb Nincs előző oldal Nincs következő oldal Vissza a lap tetejére