Teljes méretre nyitVissza az előző lapraSegítség! Mit tanul egy egyiptológus?

 

Sokan kérdeztétek tőlem levélben, hogy mit tanulunk mi ott az egyiptológia tanszéken. Beszéljen helyettem az ELTE BTK aktuális tangységlistája, mely szemeszterekre bontva adja meg, hogy mi mindent milyen sorrendben kell egy reménybeli egyiptológusnak az egyetemi képzés keretein belül elsajátítania.

ÉSzAHHa további kérdésed van, akkor kérlek, hogy ne e-mailben, hanem a Fórumon jelezd nekünk, hogy a válaszból mások is okulhassanak.

ÉSzAH

vonal

vonal

Egy-két általános információ

Az egyiptológia képzés kényszerrendezett, ami azt jelenti, hogy ellentétben jónéhány szakkal, itt sajnos nem a diák dönti el, hogy mikor vesz fel egy tanegységet, hanem a tanterv előre elrendezett összeállítása. Egyedül a szakszemináriumok és a szaktárgyi segédtudományok ütemezése van ránk bízva, csak az van megszabva, hogy a 10 szemeszter alatt az előbbiből 14-et, az utóbbiból 4-et el kell végezni. (Tehát megteheted, hogy egy félévben egyet sem vállalsz, a következőben kettőt, vagy hármat is akár.)

A történeti főkollokviumok cirkulációs rendszert alkotnak, az 1. és 10. félév között mindegyikre sor kerül.

A számokérés általában írásbeli vagy szóbeli vizsga formájában történik a szemeszer végén, vizsgaidőszakban. A szakszemináriumok esetében legtöbbször otthon elkészítendő szemináriumi dolgozatot kell beadni 10-20 gépelt oldal terjedelemben a vizsgaidőszak vége előtt legalább 2-3 héttel, néha már a vizsgaidőszak elején. Az nyelvgyakorlati és szövegolvasás órák esetében nem ritkán órai munkára kapjuk a jegyet a szemeszter végén. Ezekben az esetekben a javítási lehetőség biztosított, de akkor vizsgázni kell.

Minden tanegység heti 2 óra (90 perc) elfoglaltságot jelent, Budapesten, az ELTE Múzeum krt. 4. szám alatt lévő komplexumának B épületében.

 

Az abszolválandó tanegységek félév szerinti bontásban

1. félév
Bevezetés az egyiptomi nyelvbe 1. klasszikus egyiptomi (középegyiptomi) nyelvtan (Gardiner)
Óegyiptomi nyelvgyakorlat 1. klasszikus egyiptomi nyelvtani gyakorlatok, egyszerűbb fordítások
Ógörög nyelv 1. ógörög nyelvtani alapok (elsősorban alaktan és szókincsfejlesztés)
Történeti főkollokvium
2. félév
Bevezetés az egyiptomi nyelvbe 2. klasszikus egyiptomi nyelvtan
Óegyiptomi nyelvgyakorlat 2. klasszikus egyiptomi nyelvtani gyakorlatok és irodalmi szöveg
Ógörög nyelv 2. ógörög nyelvtan
I. Szigorlat középegyiptomi nyelv + ógörög
Történeti főkollokvium
3. félév
Klasszikus egyiptomi szövegolvasás 1. klasszikus egyiptomi nyelven írt irodalmi szöveg
Újegyiptomi nyelv és szövegolvasás 1. újegyiptomi nyelvtan és a klassz. ill. újegy. nyelv közötti átmenetet képező irodalmi szöveg
Történeti főkollokvium
4. félév
Klasszikus egyiptomi szövegolvasás 2. klasszikus egyiptomi nyelven írt nem irodalmi szöveg
Újegyiptomi nyelv és szövegolvasás 2. újegyiptomi nyelven írt irodalmi szöveg
Történeti főkollokvium
5. félév
Bevezetés a démotikus nyelvbe és írásba összehasonlító nyelvtan (klasszikus, újegyiptomi, démotikus és kopt)
Kopt nyelv 1. kopt nyelvtan
Történeti főkollokvium  
6. félév
Bevezetés a hieratikus írásba a hieratikus írás megismerése rövid szövegeken keresztül
Kopt nyelv 2. kopt nyelvtan és egyszerűbb szövegek
Történeti főkollokvium  
7. félév
Későkori szövegek olvasása 1. későkori szöveg
Történeti főkollokvium  
8. félév
Későkori szövegek olvasása 2. későkori szöveg
Történeti főkollokvium  
9. félév
Szakdolgozati szeminárium 1. a választott szakdolgozati témához kapcsolódó konzultáció
10. félév
Szakdolgozati szeminárium 2.  
II. Szigorlat klasszikus egyiptomi, újegyiptomi, hieratikus, démotikus, kopt
+ történeti főkollokviumok anyaga
+ szaktárgyi segédtudomány anyaga
Szakdolgozat  
Szakzáróvizsga (Abszolutórium)  

 

Történeti főkollokviumok

 • Régészet és egyiptológia
 • Az ókori Egyiptom története 1.
 • Az ókori Egyiptom története 2.
 • Az ókori Egyiptom története 3.
 • Az ókori Egyiptom története 4.
 • Egyiptom művészete 1.
 • Egyiptom művészete 2.
 • Egyiptom művészete 3.
 • Bevezetés a Núbiológiába
 • Egyiptomi vallás

 

Szakszemináriumok

Az egyiptológia, valamint segédtudományai területéről dolgoznak fel egy-egy témát, melyen belül mindenki megtalálhatja a saját érdeklődésének, választott szakterületének megfelelőt (nyelvészet, művészet, vallás és halottkultusz, építészet, stb.)

Egy-két példa az elmúlt év kurzuskínálataiból:

 • Memphisz és Théba - Az egyiptomi településszerkezet kérdései
 • Egyiptom és Levante
 • Adalékok az óegyiptomi diplomácia történetéhez
 • Titkosszolgálat az ókori Keleten
 • Ramesszida templomok
 • Egyiptomi halotti irodalom a későkorban
 • Egyiptomi mágikus szövegek
 • Az ókori Egyiptom építészete
 • János apokrifon
 • Egyiptom és a líbiaiak (szövegelemzés)

 

Szaktárgyi segédtudományok

Az egyiptológiával rokon tudományágak területéről kell választani egy témát 4 tanegység erejéig, melyet a 3. félévtől kezdve 8 féléven át egyéni, szabadon választott ütemezésben kell elsajátítani. Ezeket a tanegységeket nem az egyiptológia tanszék hirdeti meg, más tanszékek kínálatából kell választani. Az egyiptológia tanszéken az alábbi tanszékek tanegységeit fogadják el:

 • asszíriológia
 • hebraisztika
 • régészet
 • művészettörténet
 • történelem (ókortörténeti intézet által meghirdetett)
 • arab
 • klasszika filológia

vonal

Amennyiben további kérdésed van, fordulj hozzám bizalommal a Fórumon keresztül - vagy közvetlenül az Egyiptológia Tanszékhez (266-9833 / 2935 mellék), illetve a Felvételi Irodához (267 9100 / 5276).

ÉSzAH

Vissza a tetejéreVissza az előző lapra