Egyiptomi - magyar kisszótár
az eddig tanult szavakból,
s-től z-ig

| a - x | j - n | p - S | s - z | visszatérés |

Átírás Hieroglif alak Szokásos hangzósítás Jelentés

(Figyelem, a fonetikus alakok nem a tényleges kiejtést jelentik, hanem az egyik lehetséges hangzósítást.
Ezeken túl számos más változat is lehetséges!)

s [ szi ] vagy [ zi ] férfi, ember
sA sA = gyerek (fiú) [ sza ] gyerek (fiú)
sA.t sA.t = gyerek (lány)

[ szat ] gyerek (lány)
sbA [szeba] ajtó
sbH [ szebeh ] kiabál
sbj [szebi ] lázadó
sDm sDm = hall [ szedzsem ] hall
sHA sHA [ szeha ] emlékszik
sHAw sHA

[szehau] emlékezet,
emlék
sxnt [szekhenet] (támasztó) bot,
támaszték
sxr sxr = terv, ötlet [ szekher ] terv,
ötlet
sxw [ szekhu ] lélegzet
sXA vagy sS sS-A1 [ szes ] vagy [ szekha ]
(ld. 5. nyelvleckénket)
fn:    írnok,
ige:  ír
sj sj [szi] ember
smn [ szmen ] alapít,
megalapít
sn sn = (fiú)testvér [ szen ] fivér, (fiú-) testvér
snD [szenedzs ] félelem
sns [szenesz] imádás,
(isten-) tisztelet
sn.t sn.t = (lány)testvér [ szenet ] nővér, (lány-) testvér
spr spr [ szeper ] könyörög,
fordul valakihez,
kérelmez
sp [szep] alkalom,
idő
sr [szer] nemes,
hivatalnok
sS vagy sXA sS-A1 [ szes ] vagy [ szekha ]
(ld. 5. nyelvleckénket)
fn:    írnok,
ige:  ír
st [szet] hely

st

 [ szit ] vagy [ zit ]

st [szet] lövés,
dobás
stp-sA [ szetep-sza ] palota
t [ t, et, vagy hasonló ] kenyér
ta,

tA

ta-Z1 = föld, ország

[ tá ] föld,
ország
tAS [ tas ] határ
txn [ tekhen ] obeliszk
tp [tep] fej

elöljáróként:
 -on, -en, -ön

TAtjj TAtjj [ tjati ] vezír
TAw [tjau(v)] lélegzet,
szél
Tsm [ tjeszem ] kutya
wab [ v(u)ab, (v)uab ] tiszta
wab [ v(u)ab, (v)uab ] uab-pap
wADj wr [ (v)uadzs v(u)er ] Nagy Zöld = tenger :)
wbn wbn = felkel, felemelkedik [ veben ] felkel
felemelkedik (nap, Ré)
wdpw [ v(u)edpu ] inas
wD [udzs] parancs,
rendelet
wDa [ udzsa ] ítél,
ítélkezik
wDA [ udzsa ] egész,
hang,
üdvös(ség)
wDAt
DAt
[ dzsat ]
[ udzsat ]
maradék,
egyenleg
wDHw [udzsehu] áldozati tábla
wjA wja = hajó, bárka [ wejá ] hajó,
bárka
wp [ v(u)ep, (v)up ] nyit, megnyit
wr wr-Z1 = fejedelem, előkelőség [ v(u)er ] fejedelem, előkelőség
wr [ v(u)er ] nagy,
fontos,
sok
WSb [ (v)useb ] válaszol,
  n elöljáróval:
   válaszol valakinek
zj [ szi ] vagy [ zi ] Férfi, ember

| a - x | j - n | p - S | s - z | visszatérés | magyar-egyiptomi |