Egyiptomi - magyar kisszótár
az eddig tanult szavakból,
p-től S-ig

| a - x | j - n | p - S | s - z | visszatérés |

Átírás Hieroglif alak Szokásos hangzósítás Jelentés

(Figyelem, a fonetikus alakok nem a tényleges kiejtést jelentik, hanem az egyik lehetséges hangzósítást.
Ezeken túl számos más változat is lehetséges!)

pH [ peh ] elér

n elöljáróval:
elér valahova

pr pr-Z1 = ház [ per ] ház
pr [ per ] előre(felé) megy
psS [ peszes ] feloszt
pt [ pet ] ég
qd [ked] épít
qd [ked] forma,
jellem,
jó jellemvonás (erény)
rA r-Z1-A = száj, nyelvr-Z1-A = száj, nyelv [ ra ] száj, nyelv
Ra Ré (napisten) [ Ra, Ré ]
ra ra (nap, mint égitest) [ ra ] nap
rd [ red ] láb
rx rx = tud valamit [ reh ] tud valamit
rxt [ rekhet ] mennyiség
rk [rek] idő
időszak
periódus
rmj [remi] sír (ige),
könnyezik
rmT

[ remetj ] ember(ek)
rn rn = név [ ren ] név
rnpt

rnpwt

[ renpet ]

[ renput ]

év,
esztendő

(többes számban)

rw [ru(v)] oroszlán
rSwt rSwt = örvendezés, örvendezik, boldogság [ resut,
resvet ]
örvendezés,
boldogság,
örvendezik
Sbn [ seben ] változatos
Sbw [sebu] élelem
Sm [ sem ] megy,
sétál
Sna [ sena ] raktár
Snbt [senebet] mell,
kebel

(átvitt értelemben is!)

Snwt [senut] magtár
Ssp [seszep] kap

| a - x | j - n | p - S | s - z | visszatérés | magyar-egyiptomi |