Egyiptomi - magyar kisszótár
az eddig tanult szavakból,
a-tól x-ig

| a - x | j - n | p - S | s - z | visszatérés |

Átírás Hieroglif alak Szokásos hangzósítás Jelentés

(Figyelem, a fonetikus alakok nem a tényleges kiejtést jelentik, hanem az egyik lehetséges hangzósítást.
Ezeken túl számos más változat is lehetséges!)

a [ a ] kéz,
kar
aA aA = nagy [ aa ] nagy
aA [ aa ] szamár
aHa aHa [ aha ] felemelkedik,
feláll
aq [ ak ] belép
aqjjw [ akiu ] háznép, a háztartás tagjai
aqw [ aku ] ellátmány
anx anx-n-x [ ankh ] él
anxw [ ankhu ] élelem, táplálék
aSA aSA [ asa ] sok,
gazdag
Axt [akhet] horizont,
Fényhegy
At [at] pillanat
Aw [ au(v) ] hossz
Awt [aut] felajánlás,
áldozat
bA bA = "ba"-lélek [ ba ] lélek
bAk bAk [ bak ] szolga
bAw [bau] hatalom
bjA [ bia ] csoda,
csodálat

csodálkozik (valamin)
(
n prepozíciót vonz!)

bjn bjn [ bin ] rossz,
nyomorúságos
bjt [bit] tehetség
képzettség
bjtjj [biti] Alsó-Egyiptom királya
dbH [ debeh ] könyörög,
kér
dmd [ demed ] teljes
dmj [ demi ] város
dpt dpt = csónak [ depet ] csónak
dSrt [ deseret ] "vörös föld",
sivatag
ds [ desz ] (sörös) korsó
dwA [d(v)ua] imád,
rajong
dwAt [duat] túlvilág
Dam [ dzsam ] finom arany
Dd Dd = mond [ dzsed ] mond,
mondás
kijelentés,
beszéd
Dr [dzser] vége valaminek,
határ
Dr [dzser] elöljáróként: amióta
DAt
wDAt
[ dzsat ]
[ udzsat ]
maradék,
egyenleg
Dt [dzset] örökkévalóság
Ds= [ dzsesz- ] a ragnévmással használva visszaható szerkezetet alkot:

"(saját) maga"

Dw [dzsu] hegy
Dw Dw [ dzsu ] szomorú,
ördögi,
rossz
fnd

régebben:
fnD

[fened(zs)] orr
gm [ gem ] talál
grh grh = éjszaka [ gereh ] éjszaka
hA [ ha ] megy (ige)
hAb hAb [ hab ] elküld (tárgyas ige)
HfAw [ hefau ] kígyó
hrw hrw-N5 = nappal, nap [ heru ] nap,
nappal
Ha [ha] hús(darab)

tsz: hús, test

HAjj [ hai ] csupasz,
pucér,
meztelen
HAtjj-a [ hatia ] herceg, vezető
Haq [ hak ] elfoglal
hAw [hau] környezet,
szomszédság

idő

Hbs [ hebesz ] ruha,
(ruha)anyag
HD [hedzs] ezüst
HD [hedzs] fehér, fényes, fénylő

fehérlik, fényeskedik

Hm=f

Hm=j

[ hemef ]

[ hemi ]

őfelsége

(én-) felségem
(amikor a király magáról beszél)

Hm.t hm.t = feleség [ hemet ] feleség
Hnqt [ henket ] sör
Hnw [ henu ] székhely,
belső helyiség
HqA [ heká ] fejedelem,
uralkodó,
herceg
Hqr [ heker ] éhség,
éhes
Hrjjt [herit] balsejtelem,
rettegés,
félelem
Hrw [heru] hang
Hst [haszet] dicséret
xa xa [kha] felragyog,
felkel,
megjelenik
xA [ kha ] mér
XAst [ haszet ] idegen ország
xd xd = lefelé (dél felé) hajózik [ khedzs ] lefelé hajózik
dél felé hajózik
xm xm = nem tud, nem ismer valamit, tudatlan [ khem ] nem tud valamit,
nem ismer valamit
tudatlan
Xn [ kheni ] evez
xnm [ khenem ] csatlakozik
megáld (valakit)
xpr [ kheper ] válik,
lesz,
történik
Xr [kher] -val, -vel,
előtt,
(beszélni) valakihez
Xr [ kher ] alatt,
visz, cipel
mint prepozíció
Xrd [ khred ] gyermek
Xt [ khet ] test

| a - x | j - n | p - S | s - z | visszatérés | magyar-egyiptomi |