Egyiptomi - magyar kisszótár
az eddig tanult szavakból S-től Zs-ig

 1. oldal: | a | á | b | c | cs | d | e | é |

2. oldal: | f | g | gy | h | i | í | j |

3. oldal: | k | l | ly | m | n | ny | o | ó | ö | ő | p | q | r |

4. oldal: | s | sz | t | ty | u | ú | ü | ű | x | y | v | w | z | zs |

Jelentés Hieroglif alak Átírás Szokásos hangzósítás

(Figyelem, a fonetikus alakok nem a tényleges kiejtést jelentik, hanem az egyik lehetséges hangzósítást.
Ezeken túl számos más változat is lehetséges!)

ragnévmással, visszaható szerkezetben:
      saját maga
Ds= [ dzsesz- ]
segítő >>>
bosszúálló
nDtjj [nedzseti]
sétál >>>
megy
Sm [ sem ]
sivatag, "vörös föld" dSrt [ deseret ]
sír (fn) js [ isz ]
sír (fn)
sírkamra
js [isz]
sír (ige),
könnyezik
rmj [remi]
sok aSA aSA [ asa ]
sok  >>>
nagy, fontos
wr [ v(u)er ]
sör Hnqt [ henket ]
sörös korsó ds [ desz ]
szamár aA [ aa ]
száj, nyelv r-Z1-A = száj, nyelvr-Z1-A = száj, nyelv r [ ra ]
székhely,
belső helyiség
Hnw [ henu ]
szél
>>> lélegzet
TAw [tjau(v)]
szentély jwnn [iu(v)nen]
szép,
jó,
>>> tökéletes
nfr-f:r nfr [ nefer ]
szerencsétlen
nyomorult
rossz
mAr [ mar ]
szeretet (fn) mrwt [merut]
színarany,
>>> (finom) arany
Dam [ dzsam ]
szív jb:Z1 jb [ ib ]
szolga bAk bAk [ bak ]
szomjas jb [ ib ]
szomjúság, szomj jb [ ib ]
szomorú, ördögi, rossz Dw Dw [ dzsu ]
szomszédság,
környezet >>>
idő
hAw [ hau ]
szülötte valakinek (nevekben) >>>
gyermek

ms [mesz]
talál gm [ gem ]
támaszték
>>> (támasztó) bot
sxnt [szekhenet]
tanácskozás,
tanácskozik >>>
beszélgetés,
beszélget
nDnD [nedzsnedzs]
táplálék,
élelem
anxw [ ankhu ]
tehetség,
képzettség
bjt [bit]
tej jrtt [ irtet ]
teljes dmd [ demed ]
tenger
("Nagy Zöld")
wADj wr [ (v)uadzs v(u)er ]
terv sxr = terv, ötlet sxr [ szekher ]
test

ld. még  hús(darab) tsz.

Xt [ khet ]
tesz >>>
csinál valamit
jr [ ir ]
tiszta wab [ v(u)ab, (v)uab ]
tisztelet (isten iránti) >>>
imádás
sns [szenesz]
tökéletes jkr

jkr

jqr

[iker]
tökéletes >>> szép, jó nfr-f:r nfr [ nefer ]
történik >>>
válik (valamivé),
lesz (valamivé)
xpr [ kheper ]
tud valamit rx = tud valamit rx [ reh ]
tudatlan xm = nem tud, nem ismer valamit, tudatlan xm [ khem ]
túlvilág >>>
Duat
dwAt [duat]
uab-pap wab [ v(u)ab, (v)uab ]
uralkodó >>>
fejedelem , herceg
HqA [ heká ]
uralkodó, király nsw-A42 nsw [ niszu ]
úr nb:Z1 nb [ neb ]
úr nb:Z1 nb [ neb ]
üdvös(ség)
>>> egész
wDA [ udzsa ]
(van)
Csak zárójelesen, mert ez nem ige!
jw (főmondat kezdő partikula) ~ van jw [iu(v)]
-val, -vel >>>
előtt,
(beszélni) valakihez
Xr [kher]
válaszol,
  n elöljáróval:
   válaszol valakinek
WSb [ (v)useb ]
válik (valamivé),
lesz (valamivé),
>>> történik
xpr [ kheper ]
változatos Sbn [ seben ]
város dmj [ demi ]
város njwt-t-Z1 = város njwt [ niut ]
véd, védelmez

ld. még: amulett


sA [sza]
védelem mkt [meket]
vége valaminek,
határ
Dr [ dzser ]
vezető >>>
herceg
HAtjj-a [ hatia ]
vezető,
parancsnok
jmj-ra [imi-ra]
vezír TAtjj TAtjj [ tjati ]
visz, cipel Xr [ kher ]
víz mw [ mu ]
"vörös föld" = sivatag
ld. még: "Fekete Föld" = Kemet
dSrt [ deseret ]

 1. oldal: | a | á | b | c | cs | d | e | é |

2. oldal: | f | g | gy | h | i | í | j |

3. oldal: | k | l | ly | m | n | ny | o | ó | ö | ő | p | q | r |

4. oldal: | s | sz | t | ty | u | ú | ü | ű | x | y | v | w | z | zs |

visszatérés