Egyiptomi - magyar kisszótár
az eddig tanult szavakból K-tól R-ig

 1. oldal: | a | á | b | c | cs | d | e | é |

2. oldal: | f | g | gy | h | i | í | j |

3. oldal: | k | l | ly | m | n | ny | o | ó | ö | ő | p | q | r |

4. oldal: | s | sz | t | ty | u | ú | ü | ű | x | y | v | w | z | zs |

Jelentés Hieroglif alak Átírás Szokásos hangzósítás

(Figyelem, a fonetikus alakok nem a tényleges kiejtést jelentik, hanem az egyik lehetséges hangzósítást.
Ezeken túl számos más változat is lehetséges!)

kap Ssp [ seszep ]
kar >>>
kéz
a [ a ]
kebel,
mell
(átvitt értelemben is!)
Snbt [senebet]
kedves (fn, mn!)
kedvesség

>>> édes (fn, mn!)
édesség

nDm [nedzsem]
kegy,
jóindulat
>>> báj
jAmt [iamet]
kelet jAbt [ iabet ]
keleti jAbtjj [ iabeti ]
kenyér t [ t, et, vagy hasonló ]
képzettség,
tehetség
bjt [ bit ]
kér >>>
könyörög
dbH [ debeh ]
kérelmez >>>
fordul valakihez,
könyörög
spr spr [ szeper ]
kéz,
kar
a [ a ]
kiabál sbH [ szebeh ]
kijelentés Dd = mond Dd [ dzsed ]
király nsw [ niszu ]
király: Alsó-Egyiptom királya bjtjj [ biti ]
kiváló >>>
nagyszerű
mnH [ meneh ]
kígyó HfAw [ hefau ]
korsó (sörös) ds [ desz ]
könnyezik,
sír (ige)
rmj [remi]
könyörög >>>
fordul valakihez,
kérelmez
spr spr [ szeper ]
könyörög >>>
kér
dbH [ debeh ]
környezet,
szomszédság >>>
idő
hAw [ hau ]
krokodil msH msH [ meszeh ]
Kús >>>
 Aithiópia (Etiópia)
kAS [ kas ]
kutya,
eb
Tsm [ tjeszem ]
(külföld) >>> idegen ország XAst [ haszet ]
láb rd [ red ]
lát ma-irt-A-A = lát mAA [ máá ]
lázadó sbj [szebi ]
lélegzet sxw [ szekhu ]
lélegzet,
>>> szél
TAw [tjau(v)]
lélek bA = "ba"-lélek bA [ba]
lélek kA = "ka"-lélek kA [ka]
lesz (valamivé),
válik (valamivé),
>>> történik
xpr [ kheper ]
lövés,
dobás
st [szet]
Maat, igazság mAA.t [ maát ]
mag >>>
 búza
jt [ it ]
ragnévmással, visszaható szerkezetben:
   maga,
   saját maga
Ds= [ dzsesz- ]
maradék,
egyenleg
Dat
wDAt
[ dzsat ]
[ udzsat ]
marha (nyáj) mnmnt [ menmenet ]
megalapít
>>> alapít
smn [ szmen ]
megáld (valakit)

>>> csatlakozik

xnm [ khenem ]
megjelenik xa xa [kha]
megnyit >>>
nyit
wp [ v(u)ep, (v)up ]
megtölt

  m elöljáróval:
   megtölt valamivel

mH [ meh ]
megy hA [ ha ]
megy >>>
sétál
Sm [ sem ]
mell,
>>>
kebel
(átvitt értelemben is!)
Snbt [senebet]
mennyiség rxt [ rekhet ]
meztelen >>>
csupasz,
pucér
HAjj [ hai ]
mér xA [ kha ]
mindegyik, az összes nb nb [ neb ]
mint (úgy, mint) mj mj [mi]
mond,

mondás

Dd = mond Dd [dzsed]
nagy aA = nagy aA [aa]
nagy >>>
fontos, sok
wr [ v(u)er ]
nagyszerű,
kiváló
mnH [ meneh ]
"Nagy Zöld"
(a.m. a tenger)
wADj wr [ (v)uadzs v(u)er ]
nap ra (nap, mint égitest) ra [ra]
nap,
nappal
hrw-N5 = nappal, nap hrw [ heru ]
nem tud valamit,
nem ismer valamit
xm = nem tud, nem ismer valamit, tudatlan xm [ khem ]
nemes,
hivatalnok
sr [ szer ]
név rn = név rn [ren]
st  [ szit ] vagy [ zit ]
nővér,
ápolónő
mnat [ menat ]
nővér, (lány-) testvér sn.t = (lány)testvér sn.t [szenet]
nyelv >>> száj r-Z1-A = száj, nyelvr-Z1-A = száj, nyelv r [ra]
nyit >>>
megnyit
wp [ v(u)ep, (v)up ]
nyomorult
rossz
szerencsétlen
mAr [ mar ]
nyomorúságos >>> rossz bjn bjn [ bin ]
nyugat

jmnt / jmntt [ imenet ]
[ imentet ]
[ amentet ]
nyugati jmntjj [ imeneti ]
[ ameneti ]
obeliszk txn [ tekhen ]
 -on, -en, -ön (elöljáróként)
>>> fej
tp [ tep ]
oroszlán rw [ ru(v) ]
orr fnd
régebben:
fnD
[fened(zs)]
ország ta-Z1 = föld, ország

ta

tA

[ tá ]
ott im = ottim = ott jm [im]
ördögi >>> szomorú, rossz Dw Dw [ dzsu ]
örökkévalóság NHH [ neheh ]
örökkévalóság Dt [dzset]
örvendezés,
örvendezik
rSwt = örvendezés, örvendezik, boldogság rSwt [ resut,
resvet ]
összes >>> mindegyik, az összes nb nb [ neb ]
őfelsége Hm=f [ hemef ]
palota stp-sA [ szetep-sza ]
parancs,
rendelet
wD [udzs]
parancsnok >>>
vezető
jmj-ra [imi-ra]
periódus >>>
idő
időszak
rk [ rek ]
pillanat At [at]
piramis mr [ mer ]
pucér >>>
csupasz,
meztelen
HAjj [ hai ]
rajong >>>
imád
dwA [d(v)ua]
raktár Sna [ sena ]
rettegés, balsejtelem,
>>> félelem
Hrjjt [herit]
Ré (napisten) Ra [ Ra, Ré ]
rendelet,
parancs
wD [udzs]
rossz bjn bjn [ bin ]
rossz
nyomorult
szerencsétlen
mAr [ mar ]
rossz >>>
szomorú
, ördögi
Dw Dw [ dzsu ]
rossz cselekedet >>>
gonosz

jsft [iszefet]
ruha, (ruha)anyag,
>>> anyag

Hbs,

jfd

[ hebesz ],

[ ifed ]

1. oldal: | a | á | b | c | cs | d | e | é |

2. oldal: | f | g | gy | h | i | í | j |

3. oldal: | k | l | ly | m | n | ny | o | ó | ö | ő | p | q | r |

4. oldal: | s | sz | t | ty | u | ú | ü | ű | x | y | v | w | z | zs |

visszatérés