Egyiptomi - magyar kisszótár
az eddig tanult szavakból F-től J-ig

 1. oldal: | a | á | b | c | cs | d | e | é |

2. oldal: | f | g | gy | h | i | í | j |

3. oldal: | k | l | ly | m | n | ny | o | ó | ö | ő | p | q | r |

4. oldal: | s | sz | t | ty | u | ú | ü | ű | x | y | v | w | z | zs |

Jelentés Hieroglif alak Átírás Szokásos hangzósítás

(Figyelem, a fonetikus alakok nem a tényleges kiejtést jelentik, hanem az egyik lehetséges hangzósítást.
Ezeken túl számos más változat is lehetséges!)

fehér,
fényes >>>
fénylő
HD [ hedzs ]

fehérlik,
fényeskedik

HD [ hedzs ]
fej >>>
elöljáróként: -on, -en, -ön
tp [ tep ]
fejedelem, előkelőség wr-Z1 = fejedelem, előkelőség wr [v(u)er]
fejedelem >>>
uralkodó, herceg
HqA [ heká ]
felajánlás >>>
áldozat
Awt [aut]
feláll >>> felemelkedik aHa aHa [ aha ]
félelem
>>> rettegés, balsejtelem
Hrjjt [herit]
Fekete Föld, azaz Egyiptom Km.t = fekete föld, am. Egyiptom Kmt [kemet]
felemelkedik (nap, Ré) wbn = felkel, felemelkedik wbn [ veben ]
felemelkedik aHa aHa [ aha ]
feleség hm.t = feleség Hm.t [hemet]
felfedez kf [ kef ]
felkel wbn = felkel, felemelkedik wbn [ veben ]
felkel xa xa [kha]
feloszt psS [ peszes ]
felragyog xa xa [kha]
félelem snD [szenedzs ]
felség,

(én-) felségem
(amikor a király magáról beszél)


Hm=f

Hm=j

[ hemef ]

[ hemi ]

fényes, fénylő >>>
fehér
HD [ hedzs ]

fényeskedik >>>
fehérlik

HD [ hedzs ]
Fényhegy Axt [akhet]
 férfi >>>
ember
s
sj
zj
[ szi ] vagy [ zi ]
finom arany Dam [ dzsam ]
fivér, (fiú-) testvér sn = (fiú)testvér sn [szen]
fontos >>>
nagy, sok
wr [ v(u)er ]
fordul valakihez >>>
könyörög, kérelmez
spr spr [ szeper ]
forma >>>
jellem,
jó jellemvonás (erény)
qd [ ked ]
föld ta-Z1 = föld, ország ta [ tá ]
gazdag >>> sok aSA aSA [ asa ]
gonosz >>>
rossz cselekedet

jsft [iszefet]
gyerek (fiú) sA = gyerek (fiú) sA [ sza ]
gyerek (lány)

sA.t = gyerek (lány)

sA.t [ szat ]
gyermek Xrd [ khred ]
gyermek

(nevekben: szülötte valakinek)

ms [mesz]
győzedelmes,
hatalommal bíró

>>> hatalmas (mn)

nxt [ nehet ]
hadsereg mSA [ mesa ]
hajó wja = hajó, bárka wjA [ wejá ]
hajózik (lefelé, dél felé) xd = lefelé (dél felé) hajózik xd [ khedzs ]
hall sDm = hall sDm [ szedzsem ]
hang Hrw [heru]
hang wDA [ udzsa ]
hasonlóan mj mj [ mi ]
hatalmas,
győzedelmes (mn),

hatalmas

nxt [ nehet ]
hatalom bAw [bau]
határ tAS [ tas ]
határ >>>
vége valaminek
Dr [ dzser ]
ház pr-Z1 = ház pr [ per ]
háznép,
a háztartás tagjai
aqjjw [ akiu ]
háztartás (tagjai),
háznép
aqjjw [ akiu ]
hegy Dw [dzsu]
hely st [szet]
herceg >>>
vezető
HAtjj-a [ hatia ]
herceg >>>
fejedelem, uralkodó
HqA [ heká ]
hivatalnok,
nemes
sr [ szer ]
Hold jaH = Hold jaH [ jáh ]
horizont Axt [ akhet ]
hossz Aw [ au(v) ]
hoz,
elhoz valamit
jn [ in ]
hús,
húsdarab

     tsz: hús, test

Ha [ha]
idegen ország (külföld) XAst [ haszet ]
idő
időszak >>>
periódus
rk [ rek ]
idő,
alkalom
sp [ szep ]
idő >>>
környezet,
szomszédság
hAw [ hau ]
"Igaz Hangú"
>>> elhunyt
mAa-xrw [maa heru]
igazság >>> Maat mAA.t [ maát ]
imád >>>
rajong
dwA [d(v)ua]
imádás >>>
(isten-) tisztelet
sns [szenesz]
inas wdpw [ v(u)edpu ]
isten ntr = isten nTr [ netjer ]
(isten-) tisztelet >>>
imádás
sns [szenesz]
ír sS-A1 = írnok sS / sXA [ szes ] [ szecha ]
írnok sS-A1 = írnok sS / sXA [ szes ] [ szecha ]
ítél wDa [ udzsa ]
ítélkezik wDa [ udzsa ]
jellem,
jó jellemvonás (erény)
>>> forma
qd [ ked ]
jó >>> szép, tökéletes nfr-f:r nfr [ nefer ]
jóindulat,
kegy >>> báj
jAmt [iamet]

 1. oldal: | a | á | b | c | cs | d | e | é |

2. oldal: | f | g | gy | h | i | í | j |

3. oldal: | k | l | ly | m | n | ny | o | ó | ö | ő | p | q | r |

4. oldal: | s | sz | t | ty | u | ú | ü | ű | x | y | v | w | z | zs |

visszatérés