Egyiptomi - magyar kisszótár
az eddig tanult szavakból A-tól É-ig

 1. oldal: | a | á | b | c | cs | d | e | é |

2. oldal: | f | g | gy | h | i | í | j |

3. oldal: | k | l | ly | m | n | ny | o | ó | ö | ő | p | q | r |

4. oldal: | s | sz | t | ty | u | ú | ü | ű | x | y | v | w | z | zs |

Jelentés Hieroglif alak Átírás Szokásos hangzósítás

(Figyelem, a fonetikus alakok nem a tényleges kiejtést jelentik, hanem az egyik lehetséges hangzósítást.
Ezeken túl számos más változat is lehetséges!)

Aithiópia >>>
Kús, Etiópia
kAS [ kas ]
ajtó sbA [szeba]
alapít >>>
megalapít
smn [ szmen ]
alatt
mint prepozíció
Xr [ kher ]
alkalom,
idő
sp [ szep ]
Alsó-Egyiptom királya bjtjj [biti]
amulett
(mágikus csomó)

sA [sza]
anya mwt [mut]
anyag >>>
(ruha)anyag,
ruha

Hbs,

jfd

[ hebesz ],

[ ifed ]

arany nbw [nu(v)b(vu)]
(finom) arany Dam [ dzsam ]
áldozat >>>
felajánlás
Awt [aut]
áldozati tábla wDHw [udzsehu]
ápolónő,
nővér
mnat [ menat ]
báj, >>>
kegy, jóindulat
jAmt [iamet]
bal kéz
(ld még: kelet, keleti)
jAbjj [ iabi ]
balsejtelem,
rettegés,
>>> félelem
Hrjjt [herit]
-ban, -ben, bent m [ em ]
-ban, -ben lévő,
>>> aki / ami odabent van
jmjj [ imi ]
bárka wja = hajó, bárka wjA [ wejá ]
belép aq [ ak ]
belső helyiség
ld még: székhely
Hnw [ henu ]
beszéd Dd = mond Dd [dzsed]
beszélgetés,
beszélget >>>
tanácskozás,
tanácskozik
nDnD [nedzsnedzs]
(beszélni valakihez) >>>
-val, -vel,
előtt
Xr [kher]
boldogság rSwt = örvendezés, örvendezik, boldogság rSwt [ resut,
resvet ]
bosszúálló,
>>> segítő
nDtjj [nedzseti]
bot (támasztásra),
támaszték
sxnt [szekhenet]
búza >>>
 mag
jt [ it ]
cipel, visz
mint prepozíció
Xr [ kher ]
csatlakozik xnm [ khenem ]
csinál valamit >>>
tesz
jr [ ir ]
csoda,
csodálat
bjA [ bia ]
csodálkozik (valamin)
(
n prepozíciót vonz!)
bjA [ bia ]
csónak dpt = csónak dpt [ depet ]
csupasz >>>
pucér,
meztelen
HAjj [ hai ]
dobás,
lövés
st [szet]
Duat >>>
túlvilág
dwAt [duat]
eb >>>
kutya
Tsm [ tjeszem ]
egész,
>>> üdvös(ség)
wDA [ udzsa ]
egyenleg,
maradék
Dat
wDAt
[ dzsat ]
[ udzsat ]
elér

  n elöljáróval:
   elér valahova

pH [ peh ]
elfoglal Haq [ hak ]
elhoz (valamit),
hoz
jn [ in ]
elküld (tárgyas ige) hAb hAb [ hab ]
ellátmány aqw [ aku ]
előkelőség, fejedelem wr-Z1 = fejedelem, előkelőség wr [v(u)er]
előre (-felé) megy pr [ per ]
előtt >>>
-val, -vel,
(beszélni) valakihez
Xr [kher]
ember >>>
 férfi
s
sj
zj
[ szi ] vagy [ zi ]
ember

többes számban (emberek):


rmT [ remetj ]
emlékezet,
emlék
sHA

sHAw [szehau]
emlékmű mnw [ menu ]
emlékszik sHA sHA [ szeha ]
(Etiópia) >>>
 Kús, Aithiópia
kAS [ kas ]
evez Xn [ kheni ]
ezüst HD [hedzs]
édes (fn, mn!)
édesség

>>> kedves (fn, mn!)
kedvesség

nDm [nedzsem]
ég pt = ég(bolt) pt [ pet ]
éhes Hqr [ heker ]
éhség Hqr [ heker ]
éjszaka grh = éjszaka grh [ gereh ]
él anx-n-x anx [ ankh ]
élelem Sbw [ sebu ]
élelem,
táplálék
anxw [ ankhu ]
elhunyt >>>
"Igaz Hangú"
mAa-xrw [ maa heru ]
épít qd [ ked ]
év,
esztendő

többes számban:

rnpt

rnpwt

[ renpet ]

[ renput ]

 1. oldal: | a | á | b | c | cs | d | e | é |

2. oldal: | f | g | gy | h | i | í | j |

3. oldal: | k | l | ly | m | n | ny | o | ó | ö | ő | p | q | r |

4. oldal: | s | sz | t | ty | u | ú | ü | ű | x | y | v | w | z | zs |

visszatérés