Előző oldalAz egyiptomi nyelv és írás
10. lecke

Megismerkedünk a melléknevek használatával, képzésével, fokozásával, és az összehasonlítások szabályaival

Üdvözlet, írnokok!

Új hónap, új lecke. Remélem már mindenki türelmetlenül várta, az előzőeket pedig már kívülről tudja! :-)

Van egy jó hírem, befejeztük a kétradikálisú jelek tanulását, no nem mintha nem lenne több belőlük, de a legfontosabbakat már átvettük. Azért ebben a leckében még összegyűjtök nektek néhányat a többradikálisú jelek közül, de nagy része már nem lesz ismeretlen számotokra.

Ezt a leckét egyébként teljes egészében a mellékneveknek szenteljük.

Lássunk is neki!

csík

Tovább

Következő részreA többradikálisú jelek 1.

 

Jel Olvasat Hangzósítás Mit ábrázol
(Gardiner szerint)
Jelentése
(ha "|" jellel kiegészítve áll)
anx [ ankh ] kötelék, pánt, heveder  
sDm [ szedzsem ] fül  
snD [ szenedzs ] kacsa alulról  
xpr [ kheper ] skarabeusz  
Htp [ hetep ]
[ hotep ]
áldozati tábla  
Axt [ Akhet ] horizonton felkelő nap  
nfr [ nefer ]
[ nofer ]
szív és légcső :o)  
nTr [netjer] anyagdarab rúdon  

Némelyek ezek közül a jelek közül önálló szavak, ezeket jelentését a Szótárban megtaláljátok.

Vissza a lap tetejére

csík

Tovább Következő részreA melléknevek

A) A melléknevek használata

Háromféleképpen állhatnak a mondatban:

  1. jelzőként

  2. állítmányként

  3. főnévként (!)

1) Jelzőként használt melléknevek

Jelzői használatban, mint azt már tanultuk, a melléknév a jelzett szó mögött áll, egyeztetjük vele számban és nemben.

xt nbt nfr.t
[het nebet nefert]
Minden jó dolog

 

bAk pn bjn
[bak pen bin]
Ez a gonosz szolga

(A mutató névmás szorosabban kötődik a főnévhez, ezért ez jön közvetlen a főnév után!)

2) Állítmányként használt melléknevek

Ezzel a formával is találkoztunk már. Ilyenkor a melléknév megelőzi a főnevet és nem egyeztetünk vele!

nfr jb=j
[nefer ibi]
A szívem boldog.

3) Főnévként használt melléknevek

Kicsit furcsa, hogyan állhat egy melléknév főnévként a mondatban, de azt hiszem, ez csak a megfogalmazás hibája. Valójában arról van szó, hogy egy melléknév valamilyen determinatívum hatására főnevesül, és így szerepel az adott mondatban.

nfr.t
[nefert]
Szépséges nő

A melléknév megkapja a nőnem-végződést, és egy determinatívummal főnevesedik. Nem nehéz, igaz?

Vissza a lap tetejére

csík

Tovább Következő részreB) A melléknevek képzése

Azt már tudjuk, hogyan lesz a melléknévből főnév, most nézzük meg, hogy megy ez fordítva, vagyis hogyan képezhetünk a főnévből melléknevet? Nos, ez sem bonyolult!

A képzés módja a következő:

A főnevet egy dupla jodh jj jellel látjuk el. A képzett alakot nevezzük "nisba"-nak, képzett melléknévnek. Így lesz a jmnt = nyugat főnévből jmntjj = nyugati melléknév.

Nem csak főnévből képezhetünk melléknevet, hanem prepozícióból is! Legszebb példa erre a m - m elöljárószó.


m

[em]
-ban, -ben

jmjj

[imi]
valamiben lévő,
aki / ami odabent van

Figyelem! Írásmód változás! A szóban megjelenik a Z11-es gardiner-jel: . Ez azonban nem következik be minden esetben.

Vissza a lap tetejére

csík

 

Tovább Következő részreC) A melléknevek fokozása

A középfok

A középfok jele: r - r [er]

nfr* st r xt=f nbt
[nefer set er hetef nebet]
Szebb az minden dolgánál.

*A nfr klasszikus írásmódja: ugyanúgy helyes, csak gondoltam: lássátok, hogy ilyen alakkal is lehet találkozni.

A felsőfok

A felsőfokot (superlativ) háromféleképpen is ki lehetett fejezni:

1) Genitivus-szal:wr wr.w

[v(u)er v(u)eru(v)]
nagyok nagyja, am. a legnagyobb

2) Az jmjj szóval:


wr jmjj sr

[v(u)er imi szer]
a legnagyobb a nemesek között / közül

3) A wa (egyetlen) szóval:


wa jkr

[v(u)a iker]
az egyedüli tökéletes, a legtökéletesebb

Vissza a lap tetejére

csík

 

Tovább Következő részreD) Összehasonlítás

Szintén az r - r viszonyszóval történik.


mr.f hm.t=f r sn=f

[meref hemetef er senef]
Jobban szereti a feleségét, mint a fivérét

Vissza a lap tetejére

csík

 

Tovább Következő részreE) "Nagyon"

Kétféle képen is ki lehetett fejezni:

1) a wrt szóval


Dw wrt

[dzsu(v) v(u)eret]
nagyon gonosz

2) a -wjj végződéssel


nfrwjj

[nefer(v)ui]
milyen gyönyörű...

Vissza a lap tetejére

csík

 

Tovább Következő részreSzótár

Átírás Hieroglif alak Szokásos hangzósítás Jelentés
nxt [nehet] hatalmas,
győzedelmes (mn),

hatalmas

mhjj [mehi] nemtörődöm,
hanyag
nDnD [nedzsnedzs] beszélgetés,
tanácskozás (fn);

beszélget,
tanácskozik

HD [hedzs] fehér, fényes, fénylő

fehérlik, fényeskedik

qd [ked] épít
qd [ked] forma,
jellem,
jó jellemvonás (erény)
sr [szer] nemes,
hivatalnok
bjtjj [biti] Alsó-Egyiptom királya
bAw [bau] hatalom
Snwt [senut] magtár
rk [rek] idő
időszak
periódus
HAw [hau] környezet,
szomszédság

idő

sp [szep] alkalom,
idő
bjt [bit] tehetség
képzettség
Dr [dzser] vége valaminek,
határ
Dr [dzser] elöljáróként: amióta
tp [tep] fej

elöljáróként: -on, -en, -ön

mAr [mar] szerencsétlen
nyomorult
rossz
mSa [mesa] hadsereg
mAa-xrw [maa heru] "Igaz Hangú",
am. aki meghalt,

elhunyt

jmj-ra [imi-ra] vezető,
parancsnok*
tA [ta] Föld,
ország

* Műhelytitok gyanánt egy üzenetváltás a lecke előkészítése idejéből:
            HoremWeb: Hogyan került ehhez az "m" és "r" jelhez az a rengeteg "i" meg a "ra"?
                  Meruira: Úgy, hogy nagyon gyakori szó volt, és biztos unták mindig kiírni! :-)

Vissza a lap tetejére

csík

Házi feladat

1. Mit jelentenek az alábbi mondatok?

a)

 

b)

 

c)

 

d)

 

e)

 

f)

 

 

2. Fordítsd magyarról egyiptomira!

a) A hadsereg vezetőjének jóságos a szíve.

b) A felesége szebb az anyjánál..

c) Ő a legtehetségesebb a hivatalnokok között. (iw=f...)

d) Gonosz gyermek (melléknévből képzett főnév, fontos a determinatívum!)

e) A király tanácskozik az írnokaival.

f) Ré felkel a hegyen.
         
Figyelj a honorifikus írásmódra!

A Házi feladat megoldása

Meruira
meruira (a) hotmail.com

csík

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére