Előző oldalAz egyiptomi nyelv és írás
8. lecke

Újabb kétradikálisú jeleket tanulunk,
megismerkedünk a mutató névmásokkal és a megszólítás módjával is

Kedves írnokaim!

Itt az augusztus vége. A nyári forróság lassan véget ér. Bár azt hiszem a forróság egy igazi írnokot sosem tántoríthat el a tanulástól! :) Minthogy a KEMET-en csak igazi írnokokat találunk, tudásszomjuk kielégítésére itt az új lecke! Melyben:

Az egyetlen problémám az, hogy nem kapok tőletek visszajelzéseket (csak nagy ritkán). Ezt csak úgy tudom elkönyvelni, hogy minden rendben van, mindenki elsőre megértett mindent és a leckék szerkezete is jó, ahogy van. Persze van még egy lehetőség, (de ugye nem így van) mégpedig, hogy senkit sem érdekel az egyiptomi nyelv, és senki nem tanulja a leckéimet! Szóval, kérlek titeket, ha pár sort is, de írjatok, hogy tudjam, továbbra is ilyen szisztémájú leckékből szeretnétek tanulni! Erre a házi feladat megoldásai előtt találtok egy kérdőívet, ahol az egyéb javaslatokat is szeretettel várom!

Akkor hát, lássuk az újabb leckét!

csík

 

Tovább

Következő részreA kétradikálisú jelek 7.

 

Jel Olvasat Hangzósítás Mit ábrázol
(Gardiner szerint)
Jelentése
(ha "|" jellel kiegészítve áll)
js [ isz ] papirusztekercs  
ms [ mesz ] három róka bőre összefogva (?) neveknél előforduló jelentése: "gyermek", "szülött(e vkinek)"
ns [ nesz ] ökörnyelv (?)  
Hs [ hesz ] hosszúkás víztároló edény
"Hesz-korsó"
 
Ss [ sesz ] kötél, zsineg  
gs [ gesz ] meghatározhatatlan  
aq [ ak ] kormorán  
sk [ szek ] növényi rostokból készült rongy (?)  
mt [ met ] fallosz  
mt,

mwt

[ met ]
[ m(v)ut ]
keselyű neveknél előforduló jelentése: "anya"
Xt [ khet ] faág  
st [ szet ] tehénbőr, nyíllal átlőve
(de HoremWeb csak úgy hívja, hogy "a balszerencsés mókus")
 

Némelyek ezek közül a jelek közül önálló szavak, ezeket jelentését a Szótárban megtaláljátok.

Vissza a lap tetejére

csík

Tovább Következő részreA mutató névmások [ 1 ]

 

A mutató névmások alakjai
  Ez Az Ez
később elavult később melléknév lett (közel hozzám) korábbi alakja későbbi alakja később állandó névelővé válik
Egyes szám hímnem hieroglif alakritkábban

átírás pw pwjj pn pf; pfjj pfA pA
hangzó- sítás [p(v)u ] [ p(v)ui ] [ pen ] [ pef; pefi ] [ pefa ] [ pa ]
Egyes szám nőnem hieroglif alak

átírás tw twjj tn tf tfA tA
hangzó- sítás [t(v)u ] [ t(v)ui ] [ ten ] [ tef ] [ tefa ] [ ta ]
Többes szám hieroglif alak  


átírás nw nn nf nfA nA
hangzó- sítás [n(v)u ] [ nen ] [ nef ] [ nefa ] [ na ]

A táblázatból látható, hogy a különböző nemeket illetve a többes számot a p, a t és az n mássalhangzók jelölik. 

A mutató névmások általában a szó mögött állnak! Kivéve a többes számot és az utolsó pA, tA, nA alakot, ami az újegyiptomi nyelvben a névelő szerepét tölti be. Nem lehet azonban éles határt húzni arra vonatkozóan, hogy pontosan mikor is alakultak át névelővé. Vannak olyan szövegek, mint például a Hórusz és Széth története, amikben vegyes a nyelvtan. Így aztán jóformán minden nyelvész máshol húzza meg a klasszikus és az újegyiptomi nyelv közötti határt. Azt hiszem, nekünk most az a legfontosabb, hogy tudjuk, ez az alak névelővé vált az idők folyamán, aztán ha majd valaki odakerül, hogy szöveget fordítson, tudni fogja, melyik alakot használja. Elárulja a lelőhely, a kor, a kontextus.

Ezenkívül a pf, tf, nf, pfA, tfA, nfA alakok is megelőzik a főnevet!

A pw-t leginkább személyek megjelölésére használták:

Ra pw
Ré az / Ő az, Ré.

A vallási szövegekben a pw, tw forma inkább a pwjj, twjj alakban fordul elő, és jelző szerepét tölti be a mondatban.

[ 2 ]

nTr pwjj aA
ez a nagy isten / eme nagy isten

Ezt a jelzői jelentést mi a magyar fordításban nem tudjuk visszaadni, megjegyzem az angol sem. Onnan tudjuk, hogy melléknévi alakú lett, hogy a szó végén ott találjuk a dupla iodh-ot , ami a melléknevek képzője. De ezzel részletesebben majd a 10. leckében foglalkozunk, addig érjétek be ennyivel! :)

Néha egyes újbirodalmi feliratokon, első sorban azokon, amelyeknél kifejezetten cél volt, hogy dekoratív legyen, a pA és a tA névelő így is előfordulhat: ,

Figyelem! A pf, pfjj, tf későbbi alakjai: pfA tfA, nfA. Ne felejtsétek le a szó végéről a kis út determinatívumot! Ne is kérdezzétek, miért írták oda, fogalmam sincs, de kiírták az biztos!
[ Azért természetesen nem ennyire egyértelmű a dolog, hiszen az egyiptomi nyelvről van szó! Szóval: A
nfA alakok helyesek lehetnek az utacska determinatívum nélkül is (a jegyzeteim itt Luft Tanár Úrra hivatkoznak); előfordult, hogy az egyiptomiak is lehagyták. Alapelv, hogy ne felejtsük le, ez így igaz; de ha előfordul, az sem baj. ]

Vissza a lap tetejére

csík

Tovább Következő részreA vokatívusz [ 3 ]

Az egyiptomi vokatívusszal, vagyis a "megszólító móddal" nem lesz sok gondunk. Két formában fordul elő a mondatokban:

1. Főnév formában szólítjuk meg az illetőt:

sDm rk n=j, hAtjj-a
Figyelj rám, (ó) hercegem!  [ 4 ]

2. Illetve a vallási, vagy félig-meddig vallásos tárgyú szövegekben

 az j fordul elő.

J nb snD
Ó, félelem ura….  [ 5 ]

Ennek másik formája a hA; sokkal ritkább. Ugyanazt jelentik, de ez utóbbit ritkábban használták, azért említettem meg, hogy ha valaki találkozna vele a későbbiekben, tudja, miről is van szó.

hA sS Nbsjj
Ó, Nebeszi írnok….  [ 6 ]

A vokatívusz helye a mondatban

A vokatívusz a mondatban két helyen lehet:

1. A mondat elején - Az j mindig ott áll!

2. A mondat végén.

Vissza a lap tetejére

csík

Tovább Következő részreSzótár

Átírás Hieroglif alak Szokásos hangzósítás Jelentés
hAtjj-a [ hatia ] herceg, vezető
snD [szenedzs ] félelem
Haq [ hak ] elfoglal
jmntjj [ imeneti ]
[ ameneti ]
nyugati
jmnt / jmntt

[ imenet ]
[ imentet ]
[ amentet ]
nyugat
jAbtjj [ iabeti ] keleti
jAbt [ iabet ] kelet
jAbjj [ iabi ] bal kéz
wr [ v(u)er ] nagy,
fontos,
sok
kAS [ kas ] Kús, Aithiópia
jrtt [ irtet ] tej
mnw [ menu ] emlékmű
(lehet, hogy innen származik az angol monument, vagy a latin eredetű monumentális szó? - HoremWeb közbekotyogása)
mnmnt [ menmenet ] marha (nyáj)
rmT

[ remetj ] ember(ek)
rd [ red ] láb
nHH

[ neheh ] örökkévalóság
tAS [ tas ] határ
mr [ mer ] piramis
jt [ it ] búza, mag
Xt [ khet ] test
XAst [ haszet ] idegen ország
Xr [ kher ] alatt,
visz, cipel

mint prepozíció

aq [ ak ] belép
zj; s

st


[ szi ]
[ zi ]

 [ szit ]
[ zit ]

Férfi, ember

Vissza a lap tetejére

csík

Házi feladat

1. Mit jelentenek az alábbi mondatok?

a)

 

b)

 

c) [ 2 ]

 

d)

 

e)

 

f)

 

g)

 

 

2. Fordítsd magyarról egyiptomira!

a) Az én uram emlékszik az ő szolgájára.

b) Ez a szolga hozza a kenyeret.

c) Ez a szolga hozza a kenyeret, az a szolga (hozza) a sört

d) A vezír szíve gonosz.

e) Ő az én testvérem. (lánytestvér).

f) Ő az én (lány)testvérem, én az ő (fiú)testvére vagyok.

g) Az uralkodó belép a piramisba.

h) Az uralkodó belép abba a piramisba.

i) Az uralkodó belép Amenemhat piramisába.

j) Az a férfi.

k) Azok a szolgák (Figyelj a többes számra!)

l) Ezek a szolgák.

m) Ezek eme nagy isten írnokai. (A könnyebbség kedvéért tekintsünk el a tiszteletbeli írásmódtól!)

 

A Házi feladat megoldása

Meruira
meruira (a) hotmail.com

csík

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére