Előző oldalAz egyiptomi nyelv és írás
7. lecke

Még mindig vannak kétradikálisú jelek,
és
megismerkedünk a független névmásokkal is

Kedves írnoknövendékek!

Nagyon sajnálom, hogy ilyen sokáig nem jelentkeztünk újabb leckével, ennek, mint azt ki is találhattátok, a vizsgaidőszak volt az oka. Örömmel jelentem, hogy túléltem, ÉSzAH-hal egyetemben. Így ha minden igaz, most egy darabig gondtalanul folytatódik a Kemet élete, ami egyben azt is jelenti, hogy hónapról-hónapra új nyelvtani leckét kaptok.

Remélem mostanra mindenki oda-vissza tudja az előző leckéket, és hogy még nem is felejtette el őket, ilyen hosszú szünet után! De ha mégis, most még gyorsan át lehet nézni, és csak ezután belekezdeni az újabba.

Mivel is fogunk foglalkozni ebben a leckében:

Ennél többet nem terveztem egyszerre, viszont annál több feladatot kaptok a névmásokkal kapcsolatban, hogy mindenki jól begyakorolhassa őket. Tehát a mai házi feladatot az előző leckék segítségével lehet megoldani, ha valaki elfelejtette volna őket.
Akkor hát, ismételten nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Kemet virtuális iskolapadjában! Lássuk a 7. leckét!
 

csík

 

Tovább

Következő részreA kétradikálisú jelek 6.

 

Jel Olvasat Hangzósítás Mit ábrázol
(Gardiner szerint)
Jelentése
(ha "|" jellel kiegészítve áll)
jr [ ir ] szem igeként: tesz, csinál
pr [ per ] ház főnévként: ház
mr [ mer ]
[ ab ]
véső (Vigyázz, Ab is lehet az olvasata!)
mr [ mer ] (rögtörő) kapa  
Dr [ dzser ] sásfonat  
wr [ v(u)er ] un. wer-madár,
fecske
(Figyelj a madár farkára, mert ha nem villás, akkor egész mást jelent - ld. az 5. lecke szavai között!)
Hr [ her ] arc arc,
látás
Xr [ kher ] hentestőke  
bH [ beh ] elefántagyar  
pH [ peh ] :) oroszlán hátsó része  
mH [ meh ] ostor, korbács  
nH [ neh ] valamilyen madár, Gardiner szerint baromfi;
nH-madár
 

Némelyek ezek közül a jelek közül önálló szavak, ezeket jelentését a Szótárban megtaláljátok.

Vissza a lap tetejére

csík

Tovább Következő részreA független névmás

 

A független névmások alakjai [ 1 ]
Egyes szám   Többes szám
Hímnem Nőnem Átírás Hangzó-
sítás
Névmás Átírás Hangzó-
sítás

 

az Óbirodalom idején

jnk [ inek ] Első személy

jnn [ inen ]

ntk;
ntT, ntt
[ netek;
netet ]
Második személy

ntTn [ nettjen,
netetjen ]

ntf;
nts
[netef;
netesz]
Harmadik személy

ntsn [ netszen;
neteszen ]

A független névmások használata [ 2 ]

  • Főnév helyettesítésére, ebből kifolyólag a függő névmás állhat a mondat elején!
  • Hangsúlyozza a mondat cselekvőjét, alanyát.

Példa

jnk sAt=f
[ inek szatef ]
Én vagyok a lánya
(nem valaki más, vagy a jelenlévők közül bárki, hanem én!)

Ez a mondat egyenértékű ezzel a már ismert mondattal:

jw=j m sAt=f
[ iu(v)i em szatef ]
Én vagyok az ő lánya.

A különbség annyi, hogy az a mondat, amelyben a független-névmás szerepel, hangsúlyosabb!

  • Állhat mögötte melléknévi állítmány:

Példa

jnk nfr
[ inek nefer ]
Én szép vagyok! :)

Vigyázat! Ha az állítmány adverbium (magyarán szólva határozói állítmány), akkor nem használhatunk független-névmást!

Vagyis, ezt a mondatot, hogy "Te a házban vagy" csak így mondhatjuk:

jw=k m pr
[ iu(v)k em per ]

...így nem:

ntk m pr - EZ ÍGY HELYTELEN!!!

Vissza a lap tetejére

csík

Tovább Következő részreSzótár

Átírás Hieroglif alak Szokásos hangzósítás Jelentés
jn [ in ] hoz, elhoz valamit
wp [ v(u)ep, (v)up ] nyit, megnyit
Sm [ sem ] megy,
sétál
gm [ gem ] talál
wab [ v(u)ab, (v)uab ] tiszta
wab [ v(u)ab, (v)uab ] uab-pap
wSb [ (v)useb ] válaszol,
n elöljáróval:
válaszol valakinek

(Figyelem! Innen származik az "usébti" = "válaszoló" kifejezés!)

Hqr [ heker ] éhség,
éhes
jb [ ib ] szomjúság,
szomjas

(Vigyázat! Ugyanaz, mint a
jb = "szív" kifejezés!)

mnH [ meneh ] kiváló,
nagyszerű
HAjj [ hai ] csupasz,
pucér,
meztelen
dSrt [ deseret ] "vörös föld",
sivatag
kmt [ kemet ] "fekete föld", azaz Egyiptom
Hnw [ henu ] székhely,
belső helyiség
t [ t, et, vagy hasonló ] kenyér
Hnqt [ henket ] sör
Hbs [ hebesz ] ruha,
(ruha)anyag
Xrd [ khred ] gyermek
Tsm [ tjeszem ] kutya
a [ a ] kéz,
kar
pr [ per ] előre(felé) megy
pH [ peh ] elér

n elöljáróval:
elér valahova

mH [ meh ] megtölt,

m elöljáróval:
megtölt valamivel

dbH [ debeh ] könyörög,
kér

Vissza a lap tetejére

csík

Házi feladat

1. Mit jelentenek az alábbi mondatok?

a)

 

b)

 

c)

 

d)

 

e)

 

2. Fordítsd magyarról egyiptomira!

a) Íme, a házamban vagyok.

b) Elérem a székhelyet.

c) Szomjas vagyok.

d) A király meztelen.
     (Egyes szám harmadik személyű, hímnemű függő-névmással is írd le!)

e) Megválaszolom neki azt.

f) Az uab-pap mondja azt. (Igével kezdünk!)

g) Ő az én nővérem.

h) Ő a mi nagyszerű urunk.

i) Ti könyörögtök az isteneknek.

j) Ő hoz kenyeret (és) sört.

 

A Házi feladat megoldása

Meruira
meruira (a) hotmail.com

csík

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére