Előző oldalAz egyiptomi nyelv és írás
6. lecke házi feladatának helyes megoldása, magyarázatokkal

1.

jn m Dd sw

Az jn partikula itt a m kérdőszóval együtt szerepel, melynek jelentése: "ki?", "mi?". A partikula szerepe, hogy kérdővé tegye a mondatot. A sw-t is ismeritek már; E/3. személyű hímnemű függő- partikula, amely itt a tárgy szerepét tölti be.

A mondat jelentése tehát: "Ki mondja azt?"

(Forrás: Rhind papirusz 35, Illahun papirusz 8, 24)

 - elválasztó -

 

2.

m-k wj Hr spr n=k

A partikula, itt nyomatékosítja a beszélő könyörgését, kiemeli azt. Úgy is lehetne mondani, hogy "látod, még könyörgök is neked…" A cselekvő itt is függő-névmással van kifejezve (wj, E/1.). A Hr prepozíció szerepét még nem tanultuk, főnévi igenevek előtt állva állapotot fejez ki, vagyis mondatunk esetében a cselekvő (egyébként szegény Szinuhe) a könyörgés állapotában van. Az n prepozíció + rag-névmás pedig kifejezi a cselekvés irányát, vagyis, hogy Szinuhe kihez könyörög.
A
spr ige jelenthet még hivatalos iratokban, kérelmezést, petíció benyújtását is.

A mondat jelentése tehát: "Íme / lám, én könyörgök hozzád"

(Forrás: Szinuhe B II. 113-14)

 - elválasztó -

 

3.

jn jw mAA.t Dd.f

jn, mint kérdő partikula szerepel, utána az jw kijelentő, főmondatot vezet be (csak az jn partikula miatt lesz a mondat kérdő!) A Dd után álló szuffixummal fejezzük ki a birtokviszonyt, vagyis azt, hogy kinek a beszédéről van szó, itt: E/3. hímnem.

A mondat jelentése tehát: "Igazság-e az ő beszéde?"

 - elválasztó -

 

4.

sDm r-k n=j

A sDm ige ebben a mondatban imperatívuszban, vagyis felszólító módban áll (mondatkezdő főnévi igenév), a r-k partikula (vagyis a r-f megfelelően ragozott alakja, itt: E/2.) hangsúlyozza, hogy kire vonatkozik a felszólítás, az n=j prepozíciós szerkezetet pedig remélem, nem kell már magyarázni (a végén álló rag-névmás E/1.)

A mondat jelentése: "Mondd meg nekem!"

(Forrás: Szinuhe B 45.)

 - elválasztó -

 

5.  

m-k sjj Hna=k

Hna, mint –val, -vel prepozíció, a mögötte álló rag-névmás fejezi ki, hogy kivel (E/2. hímnem), a m-k partikula után pedig függő-névmás áll (E/3. nőnem), hiszen a partikulák után függő-névmással fejezzük ki a mondat alanyát (ha névmást használunk).

A mondat jelentése tehát: "Lám, ő veled van."

 - elválasztó -

 

6.

nn js n sbj Hr Hm=f

A nn partikula fejezi ki, hogy valami nincs, jelen esetben a mögötte álló js, vagyis sír, az n elöljáró a sír birtokosát jelzi, a Hr prepozíció itt az irányt fejezi ki, vagyis aki ellen a lázadás történik.

A mondat jelentése: "Az Őfelsége ellen lázadónak nincsen sírja", vagy költőibben: "Nincs sírja annak, ki ura ellen lázad."

 - elválasztó -

 

7.  

nn n-k st

A nn partikula ismételten a nem létezést, valami hiányát fejezi ki, utána áll prepozícióval és rag-névmással kifejezve hogy kinek nincs valamije, és végül független névmással kifejezve (E/3.) az, ami nincs.

Jelentése tehát: "Neked nincs az." / "Neked nincs semmid."

 - elválasztó -

 

8. 

jr-n.j grt rnpwt jm m HqA

sDm-n-f formulával kezdődik a mondat, a cselekvője rag-névmással van kifejezve (E/1). A rnpwt a rnpt "év" főnév többes számú alakja, azonosító m prepozícióval kifejezve a cselekvő „állapota”, vagyis hogy milyen rangban töltötte el ott az éveket. Persze az azonosító m, nem csak ilyen esetekben használható (az angol "as" kifejezésnek felel meg). A grt partikula itt folytat egy előző mondatot, tehát ennek a mondatnak volt valami előzménye.

Tehát a mondat jelentése: "(és) éveket töltöttem el ott, mint fejedelem."

 - elválasztó -

 

9. 

jw=j Hm r jrt Xnt=j

A Hm partikula a jövőre utal, és mint tudjuk, ígéretekben, jóslatokban szokott előfordulni, vagyis jövőre vonatkozó mondatokban. Az jw bevezeti a főmondatot, rag-névmással (E/1.) fejezzük ki a cselekvőt, minthogy az jw ragozható. Az jrt az jrcsinálni, tenni, végrehajtani ige főnévi igeneve, az előtte álló r prepozíció a jövőre utal, de ezt később a főnévi igeneveknél tanulni fogjuk. A Xnt szintén főnévi igenév, itt főnévként szerepel.

A mondat jelentése ezek után: "Én valóban megteszem (meg fogom tenni) az evezésem."

(Forrás: Westcar papirusz 5, 7)

 - elválasztó -

 

10. 

jn nTr jr.r jqr

Az jn partikula itt a cselekvőre utal, és nem kérdő mondatra!

A mondat jelentése: "Isten tökéleteset teremt"

(Forrás: Ptahhotep 184.)

 - elválasztó -

 

+1.  A magyar mondat fordítása pedig így néz ki:

A te lelkednek (ka-dnak) jó, uram.

n kA=k nb=j nfr

 

Meruira
meruira (a) hotmail.com

csík

Vissza az előző oldalra Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére