Előző oldalAz egyiptomi nyelv és írás
5. lecke

Az írnok problémái, még újabb kétradikálisú jelek, függő névmások,
és a rég várt partikulák

Ismét köszöntök mindenkit a KEMET online nyelvsulijában! Bocsi a decemberi kihagyásért, de ahogy azt már HoremWeb is mondta, elért minket (ÉSzAH-ot és engem) a rettenetes vizsgaidőszak, és Széth minden dühével tombolt egy hónapig! De túléltük, most ismét három hónap "nyugalmas" időszak következik, így aztán megígérhetem, hogy nem maradtok tanulnivaló nélkül! :)

Nézzük mivel is fogunk foglalkozni mai leckénkben.

Akkor hát, vágjunk is bele az 5. leckénkbe!

csík

 

Tovább

Következő részreA kétradikálisú jelek 4.

 

Jel Olvasat Hangzósítás Mit ábrázol
(Gardiner szerint)
Jelentése
(ha "|" jellel kiegészítve áll)
Hw Hw [hu]
(gyengén ejtett "h"-val)
Elefánt agyara .
xw xw [khu]
(keményen ejtett "h"-val)
alkar és kézfej légycsapóval    ..
sw sw [szu] Felső-Egyiptom jellegzetes növénye .
Sw Sw [su] madártoll .
Dw Dw [dzsu] homokkal fedett dombok      hegy
Ab / mr Ab [ab] (aleph-fel),
[mer]
véső
(de nekem csak "csavarhúzó")
       .
nb nb [neb] kosár      úr,
     mindegyik,
     az összes
(az utóbbinál nem áll utána azonosító vonalka!)
kp wp [v(u)ep) ökörszarv    .
wp kp [kep] tömjénező    .
jm jm [im] (nem ismert világosan)   .

    

Némelyek ezek közül a jelek közül önálló szavak, ezeket jelentését a Szótárban megtaláljátok.

Vissza a lap tetejére

csík

Tovább Következő részreA sS tényleges olvasata, és az írnok főnév eredete

Igaz, hogy mi az írnok, illetve az írni szóra a sS-t tanultuk, de ez így nem teljesen helyes. Az „írni” ige kopt megfelelője ugyanis: chai, cah és ebből visszavezetve, a hangzókat megtartva lehet és kell a korábbi téves olvasatot (sS) korrigálni. Bár Gardiner még a sS olvasatot használja, mára ez a probléma tisztázódott. Az írásmód változatlan marad.

Az egyiptomi nyelvben az írnokokat sXAw-nak nevezték. A szótő a sXA, írni, festeni jelentésű szóra vezethető vissza. Éppen ezért a sXA jelenthet festőt is. Maga a kifejezés eredeti és teljes alakjában (sXA Kd.t) "körvonal kijelölőt" jelentett.

Vissza a lap tetejére

csík

Tovább Következő részreA partikulák

Partikuláknak nevezzük az egyiptomi nyelvben azokat a "töltelékszavakat" melyek a mondat jelentését nem befolyásolják gyökeresen, csak árnyalják, színezik annak jelentését.

Két nagyobb csoportra oszthatók:

  1. Nem-enklitikus, vagy magyarosan mondva bevezető partikulák
  2. Enklitikus, "simuló" partikulák, amik soha nem állnak a mondat elején!

A bevezető partikulák között vannak ragozhatók, mint az jw és nem ragozhatók is. A ragozhatóság azt jelenti, hogy rag-névmás áll utána.

Partikulák
Bevezető (nem-enklitikus)   Enklitikus ("simuló")
Alak Átírás Hangzó-sítás Jelentés Alak Átírás Hangzó-sítás Jelentés
jw [iu(v)] van
Főmon-
datot kezd

Korábbi leckénk-
ben már előfordult az "Én a házamban vagyok" mondatban.
R

A

G

O

Z

H

A

T

Ó

r:f rf [ref] visszaható partikula
ragnévmás-
sal fejezi ki a személyt, akire visszahat (magam, magad, stb.)
m-k m-k
(A k itt névmást jelöl! A megfelelő alakok haszná-
latosak E/3 nőnem, illetve T/2 esetben.)
[mek] lám, íme
Általában jövőre vonatkozik.
csík
jn in [in] csakugyan,
tényleg,
valóban
N
E
M

R
A
G
O
Z
H
A
T
Ó

Hm Hm [hem] csakugyan,
valóban
jsT jsT [iszetj] íme swt swt [sz(v)ut] de,
másrészről
nn nn [nen] Tagadó partikula gr

grt(t)

gr,
grt(t)
[ger],
[geret]
továbbá,
is
jkr jxr [ikher] így aztán,
ezután
tj

jtjjtj

tj [ti] pontosan,
íme
wnt wnt [v(u)enet] E/1 független névmás után (majd tanuljuk):
valóban,
tényleg,

A partikulákhoz hozzátartozik, hogy valós jelentésük szövegkörnyezetben érzékelhető igazán, ebből kifolyólag a fentiektől eltérő is lehet.

Vissza a lap tetejére

csík

Ugrás az új szavak szótárához Következő részreA függő névmások

A függő névmások alakjai

A  függő névmások
Egyes szám Sze-mély Többes szám
Eset Névmás Átírás Hangzó-
sítás
Névmás Átírás Hangzó-
sítás
általában DET-A1.gif (306 bytes)

DET-A1.gif (306 bytes)


wj [ (v)ui ],
[ v(u)i ]
E
L
S
Ő
n:Z2 n [ (e)n ]
ha királyról vagy
istenségről van szó

Hímnem


Tw

tw

[ tju(v) ]
[ tu(v) ]
M
Á
S
O
D
I
K
T:n:Z2

T:n:Z2


Tn

tn

 

[ csen ]

[ ten ]

 

Nőnem

Tn

tn

[ tjen ],
[ ten ]
Hímnem

sw [ sz(v)u ] H
A
R
M
A
D
I
K
s-n:Z2sn [ szen ]
Nőnem

sj [ szi ]
[szí ]

A függő névmások használata

1.  Az ige után állva a mondat tárgyát fejezik ki


mA wj sj
(Az) ember lát engem.

Megjegyzés: ez cseles! A mA (lát) ige máshogy íródik, ha van utána főnév, illetve, ha maga az ige az állítmány! Tudom, nem igazán érthető, nekem is sok időbe tellett, mire valahogy feldolgoztam Luft tanár úr óráját! Szóval ez egyelőre maradjon így, egy aleph-fel, aztán majd egy másik leckében megemlítem, hogy miért! Igyekszem olyan közérthető lenni, amennyire csak lehet, csak hát a nyelv nem mindig hagyja!

2.  Ha az állítmány melléknévi, akkor a cselekvő szerepét tölti be a mondatban


nfr sj
Ő (a lány) szép.

3. Csak ez a névmás állhat a partikulák után, cselekvőként


m-k wj m pr=n
Íme/Lám, én a házunkban vagyok.
(Többes szám első személyű a birtokos!)

A különféle alakok közül mindegyik helyes, azért soroltam fel ennyit, mert ezek mind előfordulnak eredeti szövegekben, nem kizárólag egy formát használtak ez egyes személyekre! Ha a melléknév a mondatban jelzőként szerepel, akkor a jelzett szó mögött áll, de erről még lesz szó!

Szórend

Fontos megjegyezni a szavak sorrendjét is!

Az alapmondat


hAb sS / sXA bAk
Az írnok elküldi a szolgát.

Tehát: a cselekvő az ige után áll, és utána következik a tárgy.

1. Tárgy kifejezése névmással


hAb sw sS
/ sXA
Az írnok elküldi őt

Vagyis a függő névmás, mint tárgy (vagyis az "sw = őt"), megelőzi a névszóval kifejezett cselekvőt (azaz az írnokot).

2. Cselekvő kifejezése névmással

A tanultak alapján a cselekvőt rag-névmással fejezzük ki, ami szorosan kötődik az igéhez, így a névszóval kifejezett tárgy csak ez után állhat!


hAb.f bAk
Ő elküldi a szolgát
(A cselekvő hímnem egyes szám harmadik személyben)

3. A cselekvőt is, és a tárgyat is névmással fejezzük ki

Minthogy a cselekvőt most is rag-névmással fejezzük ki, ami szorosan kötődik az igéhez, a tárgy nem ékelődhet közbe, csak ez után állhat!


hAb.f sw
Ő elküldi őt

Remélem, így érthető, és senkit nem zavar az az aprócska hiányosság, hogy nem tudjuk, hova küldi el az írnok a szolgát! :))))

Vissza a lap tetejére

csík

Tovább Következő részreSzótár

Átírás Hieroglif alak Szokásos hangzósítás Jelentés
aHa aHa [ aha ] felemelkedik,
feláll
anx anx-n-x [ ankh ] él
aSA aSA [ asa ] sok,
gazdag
bAk bAk [ bak ] szolga
bjn bjn [ bin ] rossz,
nyomorúságos
Gondolj csak Oszamára!
     (HoremWeb közbekotyogása)
Dw Dw [ dzsu ] szomorú,
ördögi,
rossz
hAb hAb [ hab ] elküld (tárgyas ige)
jb jb:Z1 [ib] szív
jkr jkr [iker] tökéletes
msH msH [ meszeh ] krokodil
nb nb:Z1 [ neb ] úr
nb nb [ neb ] mindegyik,
az összes
nfr nfr-f:r [ nefer ] szép,
jó,
tökéletes
nsw nsw-A42 [ niszu ] király,
uralkodó
sHA sHA [ szeha ] emlékszik
sj sj [szi] ember
TAtjj TAtjj [ tjati ] vezír

Vissza a lap tetejére

csík

Házi feladat

1. Fordítsd egyiptomiról magyarra a következő mondatokat!

a)

b)

c)

d)

Segítségképpen: a rag-névmás itt a kuporgó női alak és E/1 személyt jelöl, ez az írásmód azonban a XIX. dinasztia előtt nem volt használatos. (Mi úgy tanultuk, hogy a XIX. dinasztia előttről nincs adatunk, de sajnos csak azt jelenti, hogy a feliratokon nem beszéltek a nők. :) Vagy ők a nőkről! :) Vagy, hogy nincs adatunk! :) Szóval, valószínűleg már akkor különbséget tettek, de nincs konkrét dokumentáció. A XIX. dinasztia tájékoztató jellegű adat.)

e)

2.  Fordítsd magyarról egyiptomira a következő mondatokat!
    
(Vigyázz, ezek nehezebb mondatok, de adok segítséget.)

a) A király olyan a házában, mint Ré az égben.

(A mondat szerkezete: "van" ragozható partikula + cselekvő, akiről szó van + prepozíció + "házában" + összehasonlító prepozíció ["mint" - ld. előző leckénk] + a másik személy + prepozíció + "ég")

b) ...a szolga szíve szomorú.

(A "szomorú", azaz melléknév az állítmány, úgyhogy azzal kezdd a mondatot. Ja, és ez így nem főmondat!)

c) Lám, te elküldöd a szolgát.

d) Milyen szép ő az ő házában.

(Vigyázz, itt is melléknév az állítmány! Mindkét névmás nőnemű.)

e) Ő (a fiú) emlékszik rá (lányra).

 

A házi feladat megoldása

Meruira
meruira(a)kemet.hu

csík

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére