Előző oldalAz egyiptomi nyelv és írás
3. lecke

Újabb kétradikálisú jelek, főnevek birtokos esete, elöljárók


Kedves tanulni vágyó írnokpalánták!

Ugye mindenki türelmetlenül várja már az újabb leckét és mindenki tudja a kétradikálisú jeleket! "Nagyon jó, nagyon jó", ahogy kedvenc görög tanárom mondaná... Akkor hát, vágjunk is bele a következő anyagrészünkbe.

Ez a fejezet egy kicsivel nehezebb lesz, de remélem ez sem fog gondot okozni senkinek, és ha mégis, akkor sem kell elkeseredni, az e-mail címemet tudjátok: meruira(a)hotmail.com, nyugodtan írjatok és segítek.... ha tudok, mert mindenki ismeri a mondást: a jó egyiptológus is holtáig tanul. :)

De hogy ne csigázzalak Benneteket tovább, lássuk miről is lesz szó ebben a leckében:

  1. Folytatjuk a fontosabb kétradikálisú jelek megtanulását.

  2. Megtanuljuk a fontosabb elöljáró szavakat, más néven prepozíciókat.

  3. Minthogy már tudjuk, hogyan kell használni a főnevet, megtanuljuk azt is, hogy hogyan fejezzünk ki vele birtokos esetet.

  4. Végül, de nem utoljára, ejtünk néhány szót az egyiptomi mondatszerkezetről (de csak nagyon röviden, mert ha ezt a leckét nagyobb falatnak veszem, akkor az egyiptomi mondatszerkezet - a mellé- ás alárendelő mondataival - háromfogásos ebédet tesz ki!)

  5. Természetesen a házi feladat sem maradhat ki.

Vágjunk bele!

Vissza a lap tetejére

csík

Következő részreA kétradikálisú jelek 2.

Jel Olvasat
HA HA
XA XA
xA xA
tA tA
TA TA
SA SA
DA DA
nw nw

Némelyek ezek közül a jelek közül önálló szavak, ezeket jelentését a Szótárban megtaláljátok.

Vissza a lap tetejére

csík

Következő részreA prepozíciók (elöljárók)

Az egyiptomi nyelv, az angolhoz hasonlóan elöljárószavakkal, prepozíciókkal fejezi ki azt, amit a magyar különféle ragokkal.
A prepozíciók lehetnek egyszerűek és összetettek, mi most egyelőre csak az egyszerű elöljárószavakból veszünk néhányat.

Hieroglifa Átírás Szokásos hangzósítás Jelentés
m m [em] -ban, -ben
-val, -vel (eszközzel)
-tól, -től
valamiből ki, túl valamin
n n [en] -nak, -nek,
-hoz, -hez, -höz (emberek esetében)
r r [er] felé,
-hoz, -hez, -höz (tárgyak esetében)
hna hna [hena] -val, -vel

Vissza a lap tetejére

csík

Következő részreA birtokos eset

Az egyiptomi nyelv birtokos esetet kétféleképpen fejezhetjük ki: közvetlenül vagy közvetve.

1. A közvetlen birtokos eset

Formája:

Névszó1 + Névszó2
birtok birtokos

A két névszót közvetlenül egymás mögé helyezzük. Első helyen a birtok áll, a másodikon pedig a birtokos.

Példa

Az a birtokos eset, hogy a "ház úrnője" így hangzik egyiptomiul:

nb.t pr

nb.t pr = a ház úrnője

Vagyis a ház, a pr, mint birtokos a második helyen áll, míg az úrnő, a nb.t, vagyis a birtok az első helyen. A szavakat megtaláljátok a Szótárban.
Remélem senki nem felejtette el, hogy a nőnemű főnevek "
t" végződést kapnak! :)

Ezek a mini-mondatok nominális mondatként is fordíthatók, vagyis a mi esetünkben: "az úrnő (egy) ház". Tudom, ez így nem állja meg a helyét, de szándékosan írtam ugyanazt a példát, hogy világos legyen. (Ugye mindenki észrevette, hogy a klasszikus egyiptomi nem használ névelőt, sem határozottat, sem határozatlant - a fordításban ezért is tettem zárójelbe - ebben az esetben a határozott névelő is elképzelhető.)

A nominális mondatokkal még nagyon sokat fogunk foglalkozni a mondatfajtáknál, ezért itt most nem is részletezném. Elég azt megjegyezni, hogy ezeket a mondatokat így is fordíthatjuk. Természetesen a fordítást minden esetben megkönnyíti a szövegkörnyezet.

2. Közvetett birtokos eset

Formája:

Névszó1 + n + Névszó2
birtok +   + birtokos

  Érdekessége az, hogy az "n"-t ebben az esetben a főnevekhez hasonlóan ragozzuk. A birtokkal egyeztetjük:

Hímnem  n A n B
Nőnem  n.t A.t n.t B
Többes szám, hímnem  nw A.w nw B
Többes szám, nőnem (*)  n.t

( )

A.wt n(w).t B*

Az A és a B természetesen a Névszó1-t és a Névszó2-t jelöli.

Figyelem! Az n írása megváltozik a többes számú alakok esetében: nw-kicsi.gif (89 bytes) nw, kétradikálisú hieroglifával írták.

(*) Többes szám nőnem esetében azonban korántsem egyértelmű a helyzet. A nw-edényes példákat és az írásmódot az egyetemi jegyzeteimből merítettem, de a klasszikus egyiptomi írásmód csak n.t volt, mint az egyes számú nőnemű alaknál. A szaiszi korból vannak olyan forrásaink, amelyekben a nw.t írásmód szerepel, és valószínűleg a kiejtése is ez lehetett.
Köszönjük barátaink segítségét, akik felhívták a figyelmünket erre a következetlenségre!

Példa

r-Z1Ankm m t
rA n Kmt = Egyiptom nyelve (ti. a fáraó)

De:

hm.wt n.twr.w
Hm.wt n.t wr.w

(Vagy, a szaiszi korban

hm.wt nw.twr.w
Hm.wt n.wt wr.w)
 = a fejedelmek feleségei

Még pár gondolat Kemet kapcsán...

  • A Kmt szó determinatívuma, a város DET (város fallal és utcákkal) nagyon gyakori, általában a városok, helyiségek nevei után ált. Az idegen országok nevei után más determinatívumot használtak, a xAst - idegen föld, pusztaság determinatívuma xAst jelet. Ha olvastad a Puszták fejedelmei című témánkat, akkor ez a hykszoszok egyiptomi nevéből már ismerős lehet!

  • Átíráskor a "t" mint a nőnem ragja előtti pontocskával jelezzük, hogy az eredetileg nem tartozik a szóhoz, hanem ragozva van, ezért nem kell kiírni a Kmt szóban. Ugyanezért kerül pont a többes szám "w" jele elé is.

Vissza a lap tetejére

csík

Következő részreAz egyiptomi mondat

Az egyiptomi főmondatot az jw jw partikula vezeti be. A partikulákról is beszélünk bővebben, de csak egy kicsit később.

jwRémpt
jw Ra m pt = Ré az égben van (vagy volt )

(Tetszőleges a fordítás, mivel a mondat önmagában áll.)

Vissza a lap tetejére

csík

Következő részreSzótár

Átírás Szokásos hangzósítás Hieroglif alak Jelentés
Dd [dzsed] Dd = mond mond
Hm.t [hemet] hm.t = feleség feleség
jm [im] im = ottim = ott ott
jw [iu(v)] jw (főmondat kezdő partikula) ~ van (van)
Csak zárójelesen, mert ez nem ige!
Kmt [kemet] Kmt = Fekete (föld), azaz Egyiptom "Fekete (föld)", azaz Egyiptom
pr [per] pr-Z1 = ház ház
pt [pet] pt = ég(bolt) ég
rA [ra] r-Z1-A = száj, nyelvr-Z1-A = Száj, nyelv száj, nyelv
Ra [ra, re] Ré (napisten)
ra [ra] ra (nap, mint égitest) nap
rn [ren] rn = név név
sDm [szedzsem] sDm = hall hall
wr [v(u)er] wr-Z1 = fejedelem, előkelőség fejedelem, előkelőség

Vissza a lap tetejére

csík

Házi feladat

1. Fordítsd le az alábbi mondatokat!

a) ? ?
      (tudom, nem valami esztétikus!)

b) ? ? ?

c)??

d) ????

2.  Fordítsd le az alábbi mondatokat! A birtokos eseteket mindkét formával.

a) Ré háza

b) Ré felesége

c) a feleség neve

d) Ré az égben van           

e) A feleség a házban van

A házi feladat megoldása

Meruira
meruira(a)kemet.hu

csík

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére