Előző oldalAz egyiptomi nyelv és írás
2. lecke

A főnevek száma és neme, és az első kétradikálisú jelek

Remélem mostanra már mindenki tudja az alaphieroglifákat, és már véletlenül sem jut eszünkbe a bagolyról más, csakis az "m" betű. :) Akkor válnak teljesen a véretekké a hieroglifák, és majd később a magánhangzók behelyettesítésével történő olvasás, ha már a rendszámtáblákat is szavaknak látjátok! :)

Ebben a leckében
 - megismerkedünk az első kétradikálisú jelekkel,
 - megtudjuk, hogy használjuk a főnevek többes számát, és
 - megbarátkozunk a közben előbukkanó fogalmakkal.
 - Természetesen nem marad ki a Szótár sem, és
 - a Házi feladat segítségével gyakorolni is lehet.

Következő részreKétradikálisú jelek

Az előző leckénkben már volt szó a többradikálisú jelekről, ezek igen jelentősek az egyiptomi nyelvben, és csakúgy, mint az alaphieroglifákat, ezeket is meg kell tanulnunk. Éppen ezért innentől kezdve minden lecke elején találtok néhányat ezekből a nagyon fontos hieroglifákból. Azért fontos őket megtanulni, mert igaz ugyan, hogy az egyiptomi nyelv alkalmaz olvasást megkönnyítő jeleket (ezek a fonetikus komplementumok - ld. Fogalmak), de a jel első hangját ismernünk kell, hogy megtaláljuk a szótárban. Ez természetesen csak a gyakorlati haszna a jelek megtanulásának.

Íme az első hat kétradikálisú jel:

Jel Olvasat
pA = (hímnemű határozott névelő) pA
bA = "ba"-lélek bA
mA mA
aA = nagy aA
kA = "ka"-lélek kA
wA wA

Némelyek ezek közül a jelek közül önálló szavak, ezeket jelentését a Szótárban megtaláljátok.

Vissza a lap tetejére

csík

Következő részreFőnevek

A klasszikus egyiptomi nyelvben a főneveket nemben és számban is megkülönböztetjük egymástól:

Szám Hímnem Nőnem
Egyes szám nincs külön jele t t
Kettes szám wjj wjj, wjj tjj t:jj
Többes szám w Z4, Z3A, w, w wt wt

 

Példa: A sA = gyerek ragozása

Szám Hímnem Nőnem
Egyes szám sA = (fiú-) gyerek sA gyerek (lány) sA.t
Kettes szám sAwjj = két gyerek sA.wjj sa.tjj = két gyerek (két lány) sA.tjj
Többes szám sAw = gyerekek sA.w sA.twt = gyerekek (mind lány) sA.twt

Figyelem! A nőnem "t" jele a determinatívum elé kerül, csakúgy, mint a többi jel, de a többes szám jele (a vonalkák) a determinatívum mögé!

Érdekesség: kettes számban a determinatívumot is megkettőzték!

Vannak olyan főnevek, mint például a nTr = isten jelentésű, aminek a többes száma:

ntr.w = istenek , nTr.w = istenek

Tehát magát a hieroglifát ismétlik meg háromszor.

Mivel az egyiptomi nyelv a klasszikus időszakban nem használt névelőt, így a főnevek határozottsága vagy határozatlansága csak értelmezéstől, a szövegkörnyezettől függ.

A főnév egy mondatban az alany vagy a tárgy szerepét töltheti be (erről bővebben egy későbbi leckében olvashatsz).

Vissza a lap tetejére

csík

Következő részreFogalmak

Fonetikus komplementum: (angolul: phonetic complement) a jel olvasását segíti oly módon, hogy az utolsó radikálisát megerősíti. Ebben különbözik a determinatívumoktól, amik egy teljes szó megértését segítik, oly módon, hogy behatárolják azt a fogalomkört, ahova a szó tartozik.

Ka lélek: a személyiség egyik aspektusa. Az élő személy hasonmása, a halál után vált fontossá szerepe.

Ba lélek: a személyiség egyik aspektusa. Az istenek több ba-val is rendelkeztek. Ez a fogalom jelöli az istenek képességét arra, hogy más és más alakban jelenjenek meg. Az Ápisz-bika például Ptah ba-ja. A halott baja szabadon mozoghatott a túlvilágon, és vissza is térhetett a földre.  

Vissza a lap tetejére

csík

Következő részreSzótár

Átírás Szokásos hangzósítás Hieroglif alak Jelentés
aA [aa] aA = nagy nagy
bA [ba] bA = "ba"-lélek ba-lélek
kA [ka] kA = "ka"-lélek ka-lélek
nTr [netjer] ntr = isten isten
sA [sza] sA = gyerek gyerek (fiú)
sA.t [szat] sA.t = gyerek (lány) gyerek (lány)
sn [szen] sn = (fiú)testvér  
sn.t [szenet] sn.t = (lány)testvér nővér, (lány) testvér

Vissza a lap tetejére

csík

Házi feladat

  1. A kétradikálisú jelek megtanulása.
  2. A sn = testvér főnév ragozása mindkét nemben.
    Segítség: többes szám esetében a többes szám jele elé egy kétradikálisú jel, a
    nw, nw kerül.

Meruira
meruira(a)kemet.hu

A házi feladat megoldása

csík

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére