Előző oldalAz egyiptomi nyelv és írás
1. lecke

A különböző írásmódok, a 25 alaphieroglifa, és a fontosabb fogalmak

 

Az írásmódok:

Az ókori Egyiptom kb. 3000 éves története során kétféle írásmód alakult ki: az ősi hieroglif és a kurzív hieratikus.

A hieroglifa szó görög eredetű, jelentése: "szent véset". Görögül: iera grammata. Díszítő írásként használták szent helyeken, mint a templomok és sírok fala.

A hieratikus írás tulajdonképpen ugyanennek az írásnak (koronként változó nyelvtannal) a kurzív változata. A hétköznapi életben használták, különböző adatok lejegyzésére, vagy levelezésre.

Természetesen az ország történelme során nyelv többször is változott, így ötféle nyelvet különböztethetünk meg: óegyiptomit, klasszikus egyiptomit, újegyiptomit, a démotikust, és a koptot.

Az óegyiptomi nyelv egyidős az írás kialakulásával, tehát kb. i.e. 3000-re tehető a megjelenése. Az I. dinasztiától kezdve használták, egészen a VIII. dinasztiáig.

Később a nyelvtan kicsit egyszerűsödött, megjelentek az olvasást segítő jelek (erről bővebben a fogalmaknál olvashatsz). Ez az írás egészen a XI. dinasztia uralmáig használatban maradt, de a római korból is ismerünk olyan dokumentumokat, amelyek klasszikus nyelven íródtak. Ekkor azonban már kizáróan vallásos szövegeket örökítettek meg vele.

A klasszikus egyiptomit az újegyiptomi váltja fel. Használatának kezdete a XVIII. dinasztia idejére tehető, és egészen a XXIV. dinasztiáig használatban is maradt. Elsősorban leveleket, egyes üzleti dokumentumokat, feljegyzéseket és irodalmi történeteket írtak ezen a nyelven.

A démotikus írást is a mindennapok szükségleteinek kielégítésére használták, de csak a XXV. dinasztiától és egészen a római uralomig használatban maradt.

A kopt írás tulajdonképpen nem más, mint a görög betűk használata az egyiptomi nyelvtanra. A görög ábécét még hét, a hieroglifból átvett elemmel egészítették ki. Elsősorban a keresztény egyiptomiak nyelve volt.

 Az alaphieroglifák:

Íráskép Elnevezés Átírás Kiejtés
A egyiptomi keselyű A (aleph) a, á
i virágzó sás j (iod) i
y   y i
a alkar a (ájin) torokhang, általában ezt is é-nek vagy á-nak ejtjük.
w és / vagy W fürjcsibe, zsinór w (waw) u, v
b láb b b
p gyékény p p
vipera f f
bagoly m m
n vízfelszín n n
r száj r r
h sásmenedék h h
H csavart lenkanóc H h (erősen hallható)
x placenta (?) x h (zöngés réshang)
X egy állat hasa alulról X h (zöngétlen réshang)
z retesz z, s z, sz
s összehajtott ruha s sz
S medence, tó, kert S s
q domb, lejtő q k (hangsúlyos)
k füles csésze k k
g korsótartó g g
t kenyér t t
tj kötél T tj (inkább nagyon lágy cs-nek hangozhatott)
d kéz d d
D kígyó D dzs

A hieroglif szöveg olvasása:

Mivel ennek az írásmódnak nagyon fontos a díszítő szerepe, a falakra mindig a legesztétikusabb módon vésték fel. Így aztán írhattak jobbról balra, balról jobbra, vagy fentről lefelé. Azért annyi segítséget adtak az egyiptomiak a későbbi koroknak, hogy az élőlények mindig a sor eleje felé néznek. Tehát arról kell kezdeni az olvasást, amerre a madárka, vagy emberke néz.

A hieroglif írás ugyanezen tulajdonságából ered, hogy egy-egy hieroglifa csoport belefér egy négyzetbe, mert így esztétikus.

 

Fogalmak:

Determinatívumok: A taxogrammák másik elnevezése. Használata gyakoribb, mint a taxogrammáé.

Fonogrammák: hangjel, hangot jelölő írásjel. Az egyiptomiak csak a mássalhangzókat rögzítették pontosan.

Logogrammák: szójel, olyan írásjel, ami teljes szót jelöl. Gyakran más hieroglifákkal (ortogrammákkal, determinatívumokkal) egészítették ki, hogy az olvasás egyértelmű legyen.

Ortogramma: az előtte álló írásjelet értelmező, vagy a kettős és többes számot jelölő írásjel.

Radikális: tulajdonképpen a betűk megnevezése. Egy-egy hieroglif szó több radikálisból is állhat, az alaphieroglifák azonban egy radikálisúak. A két és három radikálisú szavak gyakoriak, a négy és öt radikálisúak ritkábbak.

Szemogrammák: jelentést és hangot nem rögzítő, kifejező jelek. Ide tartoznak a logogrammák, taxogrammák és ortogrammák.

Taxogrammák: olyan jelek, amiket a szavak után alkalmaztak, és azt a jelentéskategóriát vagy jelentéstartományt jelzi, amihez az adott szó tartozott - más szóval ezek a determinatívumok.

 

Házi feladat:

Az alaphieroglifák megtanulása.

 

Felhasznált irodalom:

Gardiner, A.:Egyptian Grammar, Griffith Institute, Ashmolean Museum, Oxford, 3rd edition, 1994.
J. Baines- J. Malek: Az ókori Egyiptom atlasza, Helikon, Bp., 1992.

Meruira
meruira(a)kemet.hu

csík

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére