Egy szinttel feljebbMDC vezérlőkódok haladóknak és halandóknak
WinGlyph referencia

Vissza az MDC-cikkre | ugrás a linkekhez a lap aljára

Parancs Kód Megjegyzés, magyarázat
Szövegbevitel és térbeli elosztás
Jel-elválasztó szavakon belül - kötőjel
Egymás fölé helyezés ("osztás") : kettőspont
Egymás mellé rendelés ("szorzás")

*

csillag
Csoportosítás a kvadráton belüli elosztás változtatásával ( ) zárójel
Nyelvtani végződés jele = egyenlőségjel
 - szóközzel kell elhatárolni!
Szó-elválasztó " " szóköz
Mondathatár "  " kettős szóköz
Félkvadrátnyi üres hely . pont
Teljes kvadrátnyi üres hely .. két pont
Sorvég ! felkiáltójel
Oldal vége / lapdobás !! kettős felkiáltójel
Szerkesztett jelcsoport elemeinek összefűzése a csoport nevében & amperstand
Jel elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba \rn 1 <= n <= 3, ahol n a forgatás mértéke 90°-ban
Jel tükrözése vízszintesen \ A jel után közvetlenül kell megadni
Jel tükrözése függőlegesen: nincs, kombinálással oldható meg \\r2 A jel után közvetlenül kell megadni
(Az itt látható kód egy vízszintes tükrözést és egy 180°-os elforgatást jelent.)
Jel méretezése (kicsinyítés) \n 0 <= n <= 100,
ahol n a kicsinyítés mértéke %-ban
Sortávolság növelése / csökkentése
(Mindig a sor végén kell megadni!)
!=n% Ahol n a sortávolság %-ban
Speciális jelek, írásmódok
Latin betűs szöveg eleje +l L mint latin
Félkövér szöveg eleje +b B, mint bold
Dőlt szöveg eleje +i I, mint italic
Transzliteráció eleje +t T, mint Transzliteráció
Gondolatjel (diviz) latin szövegben ? Kérdőjel
Megjegyzés eleje ++ Két plusz-jel
Kopt szöveg eleje +c C, mint coptic
Hieroglif szöveg eleje +s S, mint sima :o)
Kartus kezdete: nyitó ív

<
vagy

<1

 
Kartus kezdete: záró (talpas) ív <2  
Kartus vége, nyitó ív >1  
Kartus vége, záró (talpas) ív >2  
Szerekh kezdete, sima

<H
vagy

<H1

 
Szerekh kezdete, négyzet lent <H2  
Szerekh kezdete, négyzet fent <H3  
Szerekh vége, sima

>H
vagy
>H1

 
Szerekh vége, négyzet lent >H2  
Szerekh vége, négyzet fent >H3  

A kartus és a szerekh eleje és vége az írás irányától függetlenül adható meg, alkalmazkodik! Szerekh írásához egyes fordítók a [ és ] jeleket is használhatják. Ami a kartus vagy szerekh eleje és vége közé kerül, az mind a kartusban illetve szerekhben lesz!

Színezés, satírozás
Satírozás, egy jelre # Kettőskereszt
Több jelre kiterjedő satírozás kezdete #b B, mint beginning = kezdet
Több jelre kiterjedő satírozás vége #e E, mint end = vég
Hieroglifa alsó felének satírozása
(nem a teljes kvadrátra vonatkozik!)
#h/ H, mint horizontális
Hieroglifa jobb felének satírozása
(nem a teljes kvadrátra vonatkozik!)
#v/ V, mint vertikális
Bal felső negyed kvadrát satírozása* #1 A jel után kell álljon
Jobb felső negyed kvadrát satírozása* #2 A jel után kell álljon
Bal alsó negyed kvadrát satírozása* #3 A jel után kell álljon
Jobb alsó negyed kvadrát satírozása* #4 A jel után kell álljon

*A megjelölt satírozási utasítások kombinálhatók.
A jel után kell írni a kettőskeresztet, majd a satírozni kívánt terület számát.
Példa a kombinációra: jobb felső és bal alsó:
#23

Tintaszín váltása vörösre $R R, mint Red = vörös
Tintaszín váltása feketére $B B, mint Black = fekete
Piros pont hieratikus szövegben
(csak az újabb fordítók ismerik)
o (Kis Ó betű)
Fekete pont hieratikus szövegben
(csak az újabb fordítók ismerik)
O (Nagy Ó betű)

 

Vissza az MDC- cikkre

A kódlista letöltése
(.ZIP-pelt Word dokumentum 11kb)
Kódlista letöltése
(ZIP-pelt, aláírt PDF, 17kb)
Vissza a tetejére

HoremWeb
horemweb kukac kemet pont hu

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére