Galéria - 8. oldal

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére

________

Salt, Henry

Henry Salt brit főkonzul műgyűjtőként (szívem szerint úgy írnám: műkincsrablóként) írta be magát az ókori Egyiptom újkori történelmébe. Többek között Giovanni Battista Belzoni megbízója (felbujtója?) volt.
Egykorú metszet

Sakálok egy fogadalmi palettán

Ez a fogadalmi paletta a predinasztikus kisplasztika egyik szép példája. Az oldalt látható sakálok mellett középen egy oroszlán is megjelenik.

Sárkánytarajos hegyek a Sínai-félszigeten

A Sínai-félsziget természeti szépségei között is különlegesek azok a hegyek, amelyek a félsziget belsejében találhatók.
(c) fotó: 1999 HoremWeb

Shaly, a Siwa-oázis agyagerődje

A Siwa-oázis központját különös romok uralják: Shaly agyagerődjének romjai. Ez a vályog építmény a XI. századtól egészen 1934-ig "állta a sarat", míg végül egy hatalmas esőzés romba döntötte. Az építőanyagban található só a víz hatására mállékonnyá tette az agyagot, és mára az erődített város holdbéli tájra emlékeztető romhalmaz. Az omlásveszély miatt nem is látogatható, legfeljebb körüljárni lehet. A kép előterében, a járdán üldögélő férfiak mögött egy dombormű az erőd 1900-as állapotának állít emléket.
(c) fotó: 2004 HoremWeb

I. Sepenupet és I. Amenirdisz kartusai a Karnak Templomban található Sepenupet-szentélyről A későkori szentély a Karnak Templomban, a Nagy Hipostylcsarnoktól északra található, a Ptah-templomhoz vezető út bal oldalán.
(c) 2006 fotó: HoremWeb
Sepszeszkaf masztabája, a Mastabet el Faraun A Fáraók Padja, Sepszeszkaf szakkarai masztabája
(c) Free Use, www.egyptarchives.co.uk
Fotó: (c) 2007 John Bodsworth, forrás: Wikimedia Commons
Sesonq herceg naofór szobra II. Oszorkon fia, Sesonq herceg naofór szobra a budapesti Szépművészeti Múzeumból. A szobron a herceg még gyermekfürttel, de a Látók Legnagyobbikának csillagos főpapi öltözetében látható. A kezében tartott naoszban Ptah-Ozirisz-Szokarisz isten alakja áll.
(c) Szépművészeti Múzeum, Budapest
Fotó: (c) Maatkaré-Meritamon
Sesonq herceg naofór szobra II. Oszorkon fia, Sesonq herceg naofór szobra a budapesti Szépművészeti Múzeumból. A szobron a herceg még gyermekfürttel, de a Látók Legnagyobbikának csillagos főpapi öltözetében látható. A kezében tartott naoszban Ptah-Ozirisz-Szokarisz isten alakja áll.
(c) Szépművészeti Múzeum, Budapest
Fotó: (c) Maatkaré-Meritamon
Sínai-félszigeti tájkép

A Sínai-félsziget fennsíkjaira a határtalan tér érzete jellemző. Ez a kép a Szent Katalin kolostor felé vezető utunkon készült, és az egyik legjellemzőbb példája a félsziget hatalmas tereinek - HoremWeb egyik kedvence (a sok közül).
(c) fotó: 1999 HoremWeb

Szehtihotep II. Ramszesz kolosszusához fordul közbenjárásért

Szehtihotep neve azt jelenti: az "elégedett paraszt" - így neveztük el az átlag egyiptomi "egyszeri embert", Gipsz Jakab ókori elődjét. Az itt látható grafika A ramszeszi tekintet, avagy mire jók egy fáraó fülei című témánkhoz készült, és azt szemlélteti, hogy az optimális látószöghöz hogyan igazították hozzá a szobor füleit, hogy az a távlati rövidülés révén meggyőzőbb képet mutasson, és elnyerje a szemlélője hitét és csodálatát.
(c) grafika: 2003 HoremWeb

Szekhemkhet arany szelencéje

Szekhemkhet alább ismertetett szarkofágja nem az egyetlen tárgy, amit befejezetlen piramisában találtak. A piramishoz tartozó raktárhelyiségekben számos értékes aranytárgy is előkerült, többek között ez a kagyló alakú, zsanéros fedelű szelence. Arányos formája, kidolgozása jó példája annak, milyen magas fokon állt az aranyművesség a Kr. e. III évezred tőlünk távolabbi felében.

Szekhemkhet szarkofágja

Szekhemkhet III. dinasztiabeli fáraó szarkofágja egészen különleges. Az egyetlen tömbből faragott szarkofágnak nem a szokásos fedele van, hanem tolóajtaja az egyik rövid oldalon. A szarkofágot Szekhemkhet befejezetlen piramisának, az Eltemetett piramisnak sírkamrájában találták meg.

Szema-taui

A Szema-taui az országegyesítés szimbóluma. Az egyesítés, az egység megtartása minden fáraó feladata és óhaja volt, és a legnagyobbak egyik ismertetőjele. A Szema-taui összekötözött papiruszt és lótuszt ábrázol, melyet két oldalról, lábukkal alul megtámasztva, két Hapi fűz szorosra. Az itt látható ábrázolás Abu Szimbelből, II. Ramszesz nagytemplomából való. A szimbólum fölött a fáraó nagyon szép és stílusában érdekes kartusa látható.
(c) Centre de Documentation sur l'Égypte Ancienne

Szema-taui Hórusszal és Széth-tel

Az I. Szeszósztrisz kartusával ékített Szema-taui különlegessége, hogy nem Hapi-alakok tartják, hanem Hórusz és Széth. Mondhatnánk, hogy a Jó és a Rossz, de az egyiptomiak ennél sokkal árnyaltabban fogták fel a dolgot: Hórusznak is voltak kevésbé elegáns húzásai, de Széth sem volt egyértelműen rossz. Viszont egymást kiegészítő párosuk, mint a Két Ország patrónusai, ez igen erős védelmet jelentett.

Szenenmut blokkszobra

Maga a blokkszobor a meghökkentő modernsége ellenére sem új keletű az Újbirodalomban. A kuporgó, köpönyegbe burkolt alak nagyszerű felületeket nyújtott a szükséges fogadalmi, vallási és egyéb szövegeknek. A szobor arcán látható sérülés egykorú szándékos rongálás eredménye - nem lehetetlen, hogy III. Thotmesz akarta a Saruhordozónak még az emlékét is elpusztítani.

Szenenmut és Nofruré blokkszobrai
első és második változat

A Saruhordozót Hatsepszut leányával ábrázoló szobrok is jó táptalajt szolgáltatnak annak a feltételezésnek, hogy a fáraó és a hivatalnoka között szerelmi kapcsolat is lehetett. A fejtetőre helyezett áll szimbolikus jelentése ugyanis "ő az én gyermekem, aki oltalmam alatt áll". Külön szépsége e szobroknak az az (apai?) szeretet, ami Szenenmut arcán tükröződik, és a kisgyerek bája.
(c) Egyptian Museum, Cairo

Szenenmut és Nofruré két szobra:
kuporgó és ülő

Az előző két szoborhoz hasonló az itt látható kettő is. Megjegyzendő, hogy a kisgyermek ilyen realista ábrázolása ritkaság az egyiptomi művészetben. Jól látható, hogy a kuporgó szobron Nofruré még csak néhány hónapos, míg az ülő szobron már három év körül lehet. Bár vitatják, mégis nagyon valószínű, hogy Nofruré nem érte meg a 10 évét.

Szenenmut imádkozik

Szenenmut különleges egyénisége áthat a szobor arcán. Ez a szobor is méltó a thutmoszida művészethez. Érdekessége, hogy az arc mennyire derűs, mennyi kíváncsiság sugárzik belőle - mennyire keveredik az áhítat a tudásszomjjal.
Ezen a szobron Szenenmut keze között látható az istennő, akihez imádkozik. Szerintem Meret-szeger lehet az, és ezt a Hathor-korona eléggé valószínűsíti, de további ismertetőjegyeket is meg kell vizsgálni ahhoz, hogy egyértelműen el lehessen dönteni a kérdést. Akár Uadzset is lehetne, bár Meret-szegerrel, "A Völgy Úrnőjével" "Aki A Csendet Szereti", vagyis a thébai temetkezési területek istennőjével több dolga lehetett a Saruhordozónak. Elég csak a halotti templomra vagy magánsírjaira gondolni...

Szenenmut portréja

Szenenmut titkos sírjának asztrológiai mennyezetén látható egy különösen élénk portré a Saruhordozóról. Ez a kép annak rekonstrukciója. Érdemes megfigyelni a vonalak eleganciáját, könnyedségét - az alkotó fölényes rajztudása külön elismerést érdemel!

Szenenmut titkos sírjának asztrológiai mennyezete

Hatsepszut tanácsosának, Szenenmutnak különleges titkos sírja (TT 353) csillagászati szempontból is érdekes. Az ábrázolás alapján napra pontosan meg lehetett határozni a sír korát. Az itt látható kép rekonstrukció.

Szenenmut titkos sírjának részlete

Ez a fénykép az egyetlen, amelyet Szenenmut titkos sírjának belsejéről szereznem sikerült. A sír befejezetlen maradt. Egyesek szerint Szenenmutot a "publikus" sírjába (TT-71) temették, más források szerint az is üresen maradt.

Szennedzsem és neje, Iineferti

A deir el-medinei Szennedzsem és felesége, Iineferti a (képen nem látható) gyermekeik hódolatát fogadják. Szennedzsem kezében a szekhem-jogar, az erő szimbóluma. Érdekes megfigyelni a XIX. századi ruházatot, és Szennedzsem álszakállát, amely elhunyt voltát is jelzi. Ezek a jelek azt  mutatják, hogy az "Igazság Helyének Szolgálója" komoly tekintéllyel bírt életében.

Szennedzsem sírja

Szennedzsem sírja (TT-1) az egyik legszebb a deir el-medinei sírok között. Hátsó főfalán idilli túlvilág-ábrázolás látható, ahol a munka is ünnep, és a termés mindenben gazdag és jó, a víz pedig mindenhova a kellő mennyiségben jut el. Itt is megfigyelhető a XIX. dinasztia divatja a szántó Szennedzsem és felesége ünneplő ruháján.

Szennofer kertje és a kert egyik tava
Szennofer sírjának díszítéséből

A multiaspektusos ábrázolás jellegzetes példája ez a kép.

A Szent Bisoj kolostor hangulata

A Szent Bisoj kolostor a Wadi el-Natrun egyik kopt kolostora. A kolostor templomának egyik csillárja és a körülötte gomolygó tömjénfüstre sávokat rajzoló napfény kitűnően visszaadja a kolostor időtlen hangulatát.
(c) fotó: 2004 ÉSzAH

Szent Simeon kolostor boltíve

A Szent Simeon, Kr. sz. IV. századi kopt kolostor Asszuánnál.
(c) fotó: 2000 ÉSzAH

A Szentinel (Őrszem) piramis

Dzsedkaré Iszeszi piramisa furcsa nevét az araboktól kapta. Egy kiugró nyúlványon helyezkedik el a dahsúri platón, és olyan, mintha őrt állna a falu felett. Ez a piramis a VI. dinasztia szabványosított piramisainak előfutára.

I. Szeszósztrisz Kheperkaré álló szobra

Korai középbirodalmi királyszobor, még van benne valami az első átmeneti kor művészetére jellemző vonásokból. Nagyon messze van technikailag az Óbirodalom nagyjaitól!

I. Szeszósztrisz Kheperkaré ülőszobra

I. Szeszósztrisz ülőszobra, amelyet a piramis-komplexuma területén találtak, még az óbirodalmi mintát követi, de a korai középbirodalmi stílusjegyek is felismerhetők már rajta.

I. Szeszósztrisz piramis-komlexuma
(képen és 3D modellen)

A rendkívül összetett piramis-komplexum ötvözi a IV. dinasztia fenségét és tájolását, az V. dinasztia nagy méretű halotti templomait és pylonjait, a VI. dinasztia korából pedig a mellékpiramisok sokaságát - ami ekkor került igazán csúcspontjára. Mindkét ábrázolás CorelDREAM 3D-vel készült. A piramisok méretarányai pontosak, a többi épület, az elhelyezkedések és a körfalak hozzávetőlegesek. A 3D-s modell megtekintéséhez Virtual Reality plug-in szükséges.
Grafika és modellezés: (c) 2002 HoremWeb

II. Szeszósztrisz Khakeperré

A középbirodalmi szobrok mintapéldája Szeszósztrisz szobra, agresszivitást és szkeptikus komorságot tükröz, de mégis egy érdekes egyéniségű markáns uralkodót mutat.

Szet Maat, az Igazság Helye

Az Igazság Helye a sírépítők telepe volt a mai Deir el-Medine falu mellett. Azok a munkások laktak itt, akik a Királyok Völgye, a Királynék Völgye és a thébai nekropolisz sírjain dolgoztak a XVIII-XXI dinasztia idején. Az itt talált leletek sokban segítették, hogy megismerjük az akkoriak hétköznapjait is.
(c) fotó: 1999 HoremWeb

Szinki-i piramis

A Szinki-i piramis feltehetőleg a III. dinasztia idejéről származik. Különlegessége az a rámpa, ami a képen is látható: ezt használták az építésénél, a kövek feljuttatásához.

A Szfinx oldalról

A gízai Szfinx oldalán jól láthatók azok a védőburkolatok és javítgatások, amellyel a csodálatos szobor állapotát stabilizálni próbálták. Az eredmény a kétséges és a katasztrofális között váltakozott.

Sznofru dahsúri piramisai

Ezen a felvételen, amely Teti piramisa mellől készült, Sznofru mindkét dahsúri piramisa látható: balra a Tört Piramis, jobbra a Vörös Piramis. Előttük balra a lapos építmény a Mastabet el-Faraun, Sepszeszkaf óriási masztabája.
(c) fotó: 1999 HoremWeb

Sznofru lesújt a líbiaiakra

A fáraók egyik fontos feladata volt Egyiptom megoltalmazása az ellenségektől, a Kilenc Íjtól. A líbiaiak már az Óbirodalom elején is beletartoztak ebbe a csoportba, és nem is nagyon kellett tartaniuk attól, hogy kikerülnek belőle... Ez a feladat annyira beépült a jó fáraó tennivalóiról kialakult képbe, hogy még azok az uralkodók is megörökítették magukat, mint a líbiaiak legyőzőjét, akik soha nem is láttak harcteret. Történetesen Sznofru nem ez utóbbi csoportba tartozott.

Szobek

A krokodilfejű Szobek itt egy ptolemaida ábrázoláson látható. Kos-szarvai termékenységi aspektusát jelzik.

Szobek és III. Amenhotep Szobek az élet szimbólumát, egy ankhot tart oltalmazottja, III. Amenhotep elé. Ez a  különleges szobor sem kerülte el II. Ramszesz figyelmét, aki a hátoldali feliratokon a kartusokat átvésette a sajátjára. A jellegzetes stílusjegyek azonban biztossá teszik, hogy a szobor III. Amenhotepnek készült.
Fotó: (c) 2004 HoremWeb
Luxor Múzeum
Szóthisz istennő

Ez a későkori, öntött bronzszobrocska azért is különösen érdekes, mert a nevezetes csillagistennőt nem más istennőkkel azonosítva, hanem önmagaként ábrázolja.
(c) Szépművészeti Múzeum, Budapest
(c) fotó: 2001 HoremWeb

Szövőmadár a fészke előtt

Ezt a képet egy kora hajnalon fotózta HoremWeb, a nevezetes "balkáni harcmodor" alkalmazásával: addig fotózott egy pontot, míg arra nem járt a madár. :o) A kép a Dakhla-oázisban, Mut városban készült, közvetlenül napkelte után.
(c) fotó: 1999 HoremWeb

 

Visszatérés az Istenek oldal tetejére, vagy a linkekhez

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére