Galéria - 6. oldal

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére

________

Maat istennő

Ez a gyönyörű dombormű Merneptah fáraó sírjának bejáratánál látható a Királyok Völgyében. Az istennő a megszemélyesített Világrend, Igazság, Igazságosság, aki szárnyai között az oltalmazó sen-gyűrűvel óvja a fáraó kartusait, azaz magát a fáraót.
(c) fotó: 1995 HoremWeb

Maat felajánlása:
- IV. Ramszesz
- IX. Ramszesz

A fáraó egyik legfontosabb feladata az isteni rend, az igazság és igazságosság biztosítása volt, amellyel a Két Ország és az istenek között létrehozta a megfelelő barátságos viszonyt. Ez a feladat igen gyakran megjelenik a templomok és a sírok faliképein is. Itt IV. Ramszesz és IX. Ramszesz sírjából láthatunk ilyen jelenetet - IX. Ramszeszét Robert Hay XIX. századi akvarellje alapján.

Maatkaré-kartust tartalmazó áldozati jelenet a Luxor Templom első udvarán
1. kép | 2. kép | 3. kép
A Luxor Templom első udvarán, a második pylon bal oldalán, az első II. Ramszesz-kolosszus mögött található rejtélyes felirat, amelyet A Luxor Templom rejtélyes kartusa című témánkban fejtettünk meg. A harmadik képen a megfejtést segítő nevek kivilágosítva láthatók.
(c) 2006 fotók: Szegedy Gusztáv Harold - a szerző szíves engedélyével
A "Madaras relief"

Uszerkaf piramisát eredetileg színes domborművek díszítették, és új elemként természet is megjelent rajtuk. Sajnos egyetlen megmaradt emlékük ez a mocsári madarakat ábrázoló relief. (V. dinasztia)

Madarat tartó leány Nakht sírjából

Ez a bájos festmény Nakht XIX. dinasztia-korabeli sírjában található - szimbóluma lehetne az egyiptomi természetszeretetnek és az Újbirodalom magas művészi színvonalának.

Mandulisz isten

Mandulisz Ízisz társaságában, a Kalabsha-templom falán. Ez a núbiai isten ritka alakja a görög-római kori egyiptomi panteonnak. Összesen négy helyen találkozhatunk ábrázolásaival.

Medinet Habu-i naplemente Naplemente Medinet Habu temploma mellől
Fotó: (c) 2006 HoremWeb
Mehu vezír álajtója

Mehu vezír álajtója az VI. dinasztia idejéről, Szakkarából. Az álajtó sötétvörösre van festve, mintha kovás homokkőből lenne, a feliratai pedig sárgák - a nap színe. Az álajtó felső részén lévő áldozati feliratból van kinagyítva a Hotep di niszu ("Áldozat, melyet a király ad") formula - ld. ott.

A "meidumi ludak"

Gyönyörű falfestmény Meidumból, Nofermaat herceg és Atet masztabájából (III. dinasztia)
(c) Egyptian Museum, Cairo

Menkauré halotti templomának alaprajza Menkauré halotti templomának alaprajza Herbert Ricke nyomán.
Grafika: (közkincs / Public Domain) 2009
HoremWeb, forrás: Wikipedia Commons
Menkauré halotti templomának egyoszlopos terme Menkauré halotti templomának egyoszlopos teremre (antichambre carrée) emlékeztető helyisége (HoremWeb mögött, balra).
Fotó: (c) 2004 ÉSzAH
Menkauré halotti templomának nyerstégla belső burkolata Menkauré halotti templomában a belső gránit burkolatot helyenként nyerstéglával helyettesítették.
Fotó: (c) 2004 HoremWeb
Menkauré hármasszobra

Menkauré (Mükerinosz) e hármasszobrából több változatot (szám szerint négyet) is találtak. Ezek mindegyikén a fáraó áll középen, jobbján Hathorral, balján mindig más nomosz helyi istenével. Ezen a képen a legszebb ilyen szoborcsoport látható. Érdemes megfigyelni az alakok testmagasságát, mellyel hatalmukat is jelezték, és a mozdulatot, ahogy a két istennő fivéreként átkarolja az uralkodót. E kép külön értéke a nagyszerű beállítás, ahol a szobor méltósága, fensége még jobban érvényesül.
A képért köszönet Neferkarének!
(c) Egyptian Museum, Cairo

Menkauré piramisa a feljáróút felől Menkauré piramisa a feljáróútjáról nézve
Fotó: (c) 2004 HoremWeb
Mereruka felesége a vezír masztabájából Mereruka hitvese lótuszt szagolgat egy kenyerekkel megrakott áldozati asztal előtt ülve. A lótusz szagolgatása a túlvilági kényelem, jó közérzet és meghittség szimbóluma.
Fotó: (c) 2004 HoremWeb
Mereruka masztabájának részlete

Játszó ifjakat ábrázoló alacsony relief (bas-relief) Mereruka vezír sírjában (VI. dinasztia, valószínűleg Kr.e.  XXIV. század). Jól megfigyelhető a mozgás ábrázolás és az ábrázolás szigorú szabályainak összehangolása, és az 'ifjúsági tincs' az alakokon. Az igényesen restaurált masztaba a szakkarai óbirodalmi sírok egyik legszebb példája.
(c) fotó: 1999 HoremWeb

Mereruka mocsári vadászata

Mereruka vezír mocsári vadászata mozgalmas, drámai jelenetekben bővelkedik. A vezír egy ichneumon farkát fogja, előttük egy hím víziló krokodillal harcol, míg nősténye ellik, ám hiába, mert egy másik krokodil világrajövetele pillanatában falja fel a borját. A mocsárvilág gazdagsága magasodik a jelenet fölé, élettel töltve meg Szakkara legnagyobb masztabájának termét.

Meret-szeger

A thébai nekropolisz úrnője, "Aki A Csendet Szereti", Taweret (Toérisz) istennővel egy feltehetően XX. dinasztia-kori fogadalmi sztélén.

Meroéi piramisok

Az etióp uralkodók a piramisépítésben is követték az egyiptomi példát. Itt a meroéi piramismező egy részlete látható. A terület közel hatszáz éven át volt temetkezési hely.  Az itteni piramisok stílusukban az újbirodalmi kis piramisokhoz állnak legközelebb, de szerkezetükben jellegzetesen eltérnek azoktól.
(c) Derek Welsby

Meszkalamdug sisakja

Meszkalamdug sumer király elektrum sisakja a Kr. e. 2650 körüli időkből. A sisak egyetlen darabból van kialakítva. Az ókori aranyművesség egyik különlegesen szép emléke.

Min David Roberts rajzán

David Roberts metszetén, amelyet a karnaki Nagy Hiposztül Csarnokról készített, Min is szerepel. A máskor olyan precíz skót grafikus itt szemérmesen eltért az eredetitől, és lehagyta Min egyik jellegzetes ismertetőjegyét...

Min I Szeszósztrisz Kheperkaré áldozatát fogadja | első | második |

Ezen a két domborművön jól megfigyelhető az istenség néhány determinatívuma: a kéttollas Amon-korona, tiltón feltartott keze (a korbácsa sajnos nem látszik, de higgy nekünk: nem fogja), és testmagasságának egyhatodát kitevő hímtagja. Ami viszont nem látható, az a másik keze, és hogy az istent rendszerint kék testszínnel ábrázolták.
(c) Ashmolean Museum, Oxford

Min szobra Koptoszból

Min koptoszi kultuszhelyéről származik ez a predinasztikus szobortöredék. Ez is bizonyítja, hogy Min kultusza nagyon korán elkezdődött. A szobor a Nagada III. periódusból származik, kb. Kr.e. 3100-ból. A testén feliratok találhatók, amelyek minden valószínűség szerint helyek, települések nevei.
Ez a szobor Min jellegzetes tartását jól szemlélteti: a térbeli ábrázoláson jobb keze merev falloszát fogja, bal keze szorosan testhez simul. Ez utóbbi sajnos erősen sérült, de a kézfej környékén kivehető a helyzete.
(c) Petrie Múzeum, London

Mocsári vadászat jelenetek
- Ti (V. din)
- Mereruka (VI. din)
- Nakht (XVIII. din)
- Szennofer (XIX. din)

A mocsári vadászatot ábrázoló faliképek a sírokban fontos támpontok az ókori élővilág megismeréséhez. A jelenetek egyrészt biztosították e kedvelt szórakozást az elhunytnak a túlvilágon is, másrészt bizonyos szimbólumokkal kiegészülve további tulajdonságokat is biztosítottak: hatalmat, békés családi környezetet, vadászszerencsét. Ti fenségét és gazdagságát hangsúlyozza, Mereruka drámaian mozgalmas vadászata szemmel láthatóan a sírba áldozatot bemutatni érkező látogatónak is szólnak, és a vezír hatalmát hirdetik. Máshol - például Nakht és Szennofer sírjában - mindenkitől elzárva meghitt, enyhén erotikus hangulatot varázsolnak.
A képek egy része egy későbbi témával fog felkerülni.

Mózes-hegy reggeli fényei

A Mózes-hegy káprázatos fényjátékkal jutalmazza azt, aki a napkelte kedvéért hajnal előtt felkapaszkodik rá.
(c) fotó: 1999 ÉSzAH

Mózes-hegyi hajnal

A Sínai-félsziget déli részén, Egyiptom legmagasabb hegye, a Szent Katalin-hegy mellett található a Sínai-hegy, más néven Mózes-hegy (Gebel Musa), ahol a hagyomány szerint Mózes a kőtáblákat kapta. Ide a Szent Katalin kolostortól lehet felzarándokolni. Innen csodás a hajnal, de aki az útra vállalkozik, számítson arra, hogy a 2200 méter magas csúcson elég hideg tud lenni. Mi húsvétkor voltunk ott, amikor igencsak szükség volt a forró teára és a bérelhető takarókra...
(c) fotó: 1999 ÉSzAH

Múmia, 1932
- jelenet a nagy klasszikusból
- a címszereplő

Az első Múmia, 1932-ből, Boris Karloff főszereplésével. Ez volt minden múmiák szülője. Több, rendszerint gyengébb folytatás követte, ahogy az napjainkban is divat.

Múmia filmek:
- Abbott és Costello találkozik a múmiával (1955)

A Múmia filmek vígjátéki feldolgozása a Boris Karloff-féle hagyományokra épített. Ez volt az első, Egyiptomban játszódó vígjáték.

Múmia filmek:
- Al-Mumija (1969)
- Jelenet a filmből
- A királyi múmiák szállítása

Az 1969-es Al-Mumija az egyiptomi filmgyártás első ókori témát érintő alkotása, a deir el-baharii rejtekhely (cachette) feltárását dolgozta fel.

Múmia filmek:
A múmia (1999)
- Ankh-sun-amun
- Imhotep
- Oh!
- Miau!
- Hamm!
- a sikerfilm szerelmespárja

A múmia visszatér (2001)
- 2001 - ugyanők 2001-ben
- 2001 - harci jelenet
- 2001 - Anubisz-harcos

A múmia (1999)
Egyik nagy kedvencünk volt ez a film, mely minden bosszantó hibája ellenére a szívünkbe csempészte magát. Az első két képen Imhotep (Arnold Vosloo kiváló alakításában), Ankh-sun-amun (Patricia Velasquez), az utolsó képen pedig egymásra találásuk látható. A többin jellegzetes, vizuális humorral megragadott jelenetek a filmből.

A múmia visszatér (2001)
A film legnagyobb erénye az impozáns látványtechnika, mely a harmadik képen látható Anubisz-katonát is létrehozta. Kár, hogy ez a film egyetlen erénye.

Mustafa Kashef erőd

Bagawattól tíz perces sétányira található a Mustafa Kashef erőd. Ez a szárított téglából épült, eredetileg legalább három emeletes épület valamikor a Kr.u. V. század táján remetekolostor volt, a szerzetesi kolostorok őse. Később erőddé alakították át. Nevét adó Mustafa Kashef minden bizonnyal vámszedő volt - legalábbis a név erre utal. Sajnos az utóbbi években olyan mértékben leromlott az állapota, hogy látogatása az omlásveszély miatt tilos.
(c) fotó: 1999 ÉSzAH és HoremWeb

Nakht és Nebamun mocsári vadászata

Nakht (XVIII. dinasztia) és Nebamun (XIX. dinasztia) mocsári vadászata jó példája annak, hogy az Újbirodalom idején egészen más töltést kapott e szokványos jelenet, mint az Óbirodalom idején. A vadászat idilli hangulatot áraszt, egyúttal bemutatja azt a gazdag állat- és növényvilágot, amit az egyiptomiak a túlvilágon sem akartak nélkülözni. Itt is megfigyelhető, hogy a későbbről származó jelenet mozgalmasabb, dinamikusabb, akárcsak Ti és Mereruka hasonló domborműveinek összehasonlításánál. (Mindkét esetben egy-egy dinasztia választja el a két példát egymástól.)
Nebamun: (c) British Museum

Nakht tava

Tó ábrázolása Nakht halotti papiruszáról. Érdekes megfigyelni, hogy a síkábrázolás hogyan próbálta megfogni az irányokat, távlatokat.

Nemesi fej

Fiatal nemes szobra a XVIII. dinasztia idejéről. Ez a nagyszerűen kidolgozott mészkő portré a budapesti Szépművészeti Múzeum tulajdona. A múzeum egyiptomi kiállítása további szép és érdekes darabokat is tartogat, érdemes meglátogatni.
(c) Szépművészeti Múzeum, Budapest.
(c) fotógrafika: 1999 HoremWeb

A nemesi fej, és szisztrumot tartó fiatal nő szobra a Szépművészeti Múzeumból

Ezzel a montázzsal a budapesti Szépművészeti Múzeum két újbirodalmi remekművét varázsolhatod a Windows mögé. Ezzel is szeretnénk felhívni a figyelmedet a Szépművészeti Múzeum egyiptomi gyűjteményének értékes anyagára.
(c) fotó: 2001 HoremWeb
(c) montázs: 2002 HoremWeb

Nílusi naplemente

Hangulatkép a Nílus völgyéből, háttérképnek
(c) 1995 HoremWeb

Noferhaut áldozati sztéléje

III. Thotmesz rendőrfőnöke, Noferhaut áldozati sztéléjén a fáraó látható kék kheperes-koronával a fején, amint áldozatot ad Amon istennek ételből, italból, "és minden jó dologból" Noferhaut érdekében. Maga Noferhaut a sztélé alsó részén húzódik meg.
(c) Szépművészeti Múzeum, Budapest, Fotógrafika: 2001 HoremWeb

A Nyugati Völgy, a Királyok Völgye oldalága

A Nyugati Völgy a Királyok Völgyéből nyílik, és csak pár sír van benne. Legérdekesebb közülük Ay sírja, más néven a "babuinos sír", amelyről a völgyet Majmok Völgyének is nevezik. A felvétel az el-Qorn felől készült, ahogyan azt a Királyok Völgye felé tartó sírépítők is láthatták.
(c) fotó: 2000 ÉSzAH

Visszatérés az Istenek oldal tetejére, vagy a linkekhez

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére