Galéria - 4. oldal

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére

________

Gízai nagy piramisok

Gíza híres piramisai közül kettő: hátrébb Kheopsz Nagy Piramisa, előrébb Kephrén piramisa. Bár az utóbbi kisebb, magasabb helyen épült, ezért nagyobbnak látszik. Ráadásul a Nagy Piramist "lefejezték", csúcsát eltávolították. Eredeti magasságát egy háromlábú állvány jelzi.
(c) fotó: 1999 HoremWeb

Gízai naplemente

Gíza híres piramisai közül kettő, napnyugtakor.
(c) fotó: 2000 ÉSzAH

Gízai piramisok

Kevés olyan képet lehet csinálni, amin ennél is több piramis látható! Az előtérben Mükerinosz (Menkauré) piramiskomplexuma látható - a két lépcsős piramis királynői piramis, a valódi mellékpiramis feltehetőleg rituális célokat szolgált. Közvetlenül mögöttük emelkedik Menkauré piramisa, majd a Kephrén piramis következik. Hátul Kheopsz piramisa látható, tőle jobbra kivehető a három királynői piramis, jobb szélen Henutszen piramisával. A másik kettő nagyon rossz állapotban van, innen alig vehetők ki.

Gyógyfürdő Mutban

A Dakhla-oázis fővárosában, Mutban kellemes, és meglátogatásra érdemes hely ez a gyógyfürdő, ahol a forró, jódos termálvíz feloldja a sivatag okozta fáradtságot, és a vándorra rakódott homok mennyiségét is hatékonyan csökkenti. Nem utolsó sorban pedig számos egészségi problémára enyhülést nyújt. Összetétele hasonló a harkányi gyógyvízéhez. Tökéletes esti program!
(c) fotó: 1999 HoremWeb

Hajnal Mutban

Kell ennél többet mondani? A sivatagi hajnal pompázatossága így jön ki igazán: a kelő nap fénye játszik a pálmák levelén, a hajnali harmat talajra boruló felhőket alkotva menekül... Ha ellátogatsz a sivatagba, számíts arra, hogy nagy szívrabló. Aki a hatása alá került, mindig visszavágyik!
(c) fotó: 1999 HoremWeb

Hajnali fényjáték Mutban

Az előző kép előzménye: a nap kibukkan a pálmák üstökénél, színek kavalkádjával kápráztatva el a korán kelőt.
(c) fotó: 1999 HoremWeb

Halál a Níluson (film, 1978),
és az Old Cataract, a film egyik jelenetében

Az első képen David Niven és Peter Ustinov - utóbbi, mint a legendás Hercule Poirot - a kiváló színészeket felsorakoztató Agatha Christie feldolgozásban. A második képen az asszuáni Old Cataract Hotel látható, amely nekünk is személyes ismerősünk. A szálloda Agatha Christie-t is vendégül látta, igaz, akkor még egyikőjüket sem Old-nak hívták. :o)

Halhatatlanok - Immortal Ad Vitam
1. | 2. | 3. | 4. kép a filmből

A szokatlanul hiteles motívumokat felmutató sci-fit ÉSzAH mutatta be az EgyiptoMédia oldalain. Itt négy, a filmhez kapcsolódó képet találsz.
(c) 2004 UDF

A Hamis Piramis - és egy másik nézete

A Hamis Piramis valószínűleg Huni számára épült, a hagyomány szerint Sznofru fejezte be. Az eredetileg lépcsősnek épült piramist feltöltéssel alakították át valódi piramis formájúra. A feltöltés leomlott, a piramis magja furcsa toronyként emelkedik a sík terület fölé.
(c) Első fotó: 1999 HoremWeb, (c) második fotó: White Star s.r.l.

A Hamis Piramis áldozókápolnája

A Hamis Piramis keleti oldalán található áldozókápolna, háttérben a két hatalmas, de feliratok és domborművek nélküli sztélével.
(c) fotó: 2004 HoremWeb

A Hamis Piramis belseje

A Hamis Piramis az első, ahol a kamra nem az épület alatt, hanem magában az épületben helyezkedik el. Abban is első, hogy először itt alkalmazták az un. galériás mennyezetet, amivel a kamrára nehezedő nyomást vezették el. A mennyezetet alkotó kövek minden sora azonos távolságnyira nyúlik beljebb, boltívre emlékeztető szerkezetet alakítva ki. A megoldás jól megfigyelhető ezen  a képen is.
(c) fotó: 1999 HoremWeb

Hamman Pharaun

Arabul 'A Fáraó Fürdője'. Van is alapja az elnevezésnek. A kénes hévforrások iszapját Thébába is elszállították, hogy a fáraó izületeit azzal ápolják. Ennek jelentőségét akkor értékeljük igazán, ha tudjuk, hogy Hamman Pharaun Théba magasságában, a Vörös-tenger másik partján van, a Sínai-félszigeten.
A tengerparton hatalmas sziklafal emelkedik, annak tövében kénes barlang ásít a tűző napra. A sziklák alól, láthatatlanul, égetően forró vizű források törnek elő, és lépésnyi széles patakokban folyik a hévíz a tengerbe. Ott, ahol a hideg tengervízzel keveredik, kellemes, 'hőfokszabályozós' fürdésre van lehetőség - ha lejjebb csúszol, hidegebb, ha feljebb csúszol, melegebb a víz! :o) Ha ide tartasz, vigyél magaddal legalább két liternyi édesvizet, mert a hely nincs kiépítve, a sós, kénes víz maradékait nem tudod máshogy lemosni magadról - nem is említve a homokot!
(c) fotó: 1999 HoremWeb

Haroérisz, a szárnyas napkorong

Az oldalaink tetejét uraló, oltalmazón kiterjesztett szárnyú napkorong David Roberts Denderában készült metszetéről való. Haroérisz, a 'Hatalmas Hórusz' gyakran szerepelt épületek homlokzatán, vagy bejárata felett, oltalmat nyújtva.
Litográfia: David Roberts, grafika: 1999 HoremWeb

Hathor-fejes oszlop Deir el-Bahariban

Hathor-fejes oszlop Deir el-Bahariban. Hathor már a predinasztikus időkben is nagy tiszteletnek örvendett, és ábrázolása kedvelt volt díszítőelemként is. A Hathor-fej, mint oszlopfő az Újbirodalomtól kezdve vált  gyakorivá.
(c) fotó: 1999 HoremWeb

Hathor tehén alakjában táplálja a fáraót
első és második változat

Hathor tejével erősíti meg a fáraót, jelen esetben valószínűleg III. Thotmeszt, az Alvilágba vezető nehéz útja előtt, a Halottak könyvéhez kapcsolódó jeleneten. A relief Deir el-Bahariban, a Hathor-kápolna mellett van.
(c) fotó: 1999 HoremWeb (első változat); ismeretlen (második változat)

Hathor III. Ramszesz áldozatát fogadja

A Ramesszeum oszlopáról származó jelenten III. Ramszesz mutat be áldozatot Hathor előtt. Hathor itt gyönyörű nőalakként jelenik meg, tehénszarvas-napkorongos fejdísszel. Az alsó képmezőben a jelenet megismétlődik, de itt Ízisz kapja az áldozatot. Jól megfigyelhető a hasonlóság és a különbség a két istennő között. Főleg a kései korokban alakjuk és attribútumaik gyakran keveredtek, Hathort azonosították Ízisszel. Ennek egyik oka a papság vallásrendező és -rendszerező igyekezetében rejlett.
(c) fotó: 1999 HoremWeb

Hatsepszut fáraó

Egyiptom legnagyobb királynője uralma nyomatékosításaként gyakran ábrázoltatta magát férfi ruhában, és, mint a képen is látható, fáraói álszakállal. Szobrait halála után III. Thotmesz összetörette. Ez a szobor eredetileg a halotti temploma egyik Ozírisz-szobra volt, és ez is annak az igyekezetnek esett áldozatul, amelyet az "ókor Napóleona" nagynénje puszta emlékének kiirtására tanúsított.
(c) Egyptian Museum, Cairo

Hatsepszut áldozati jelenetei a karnaki Vörös Kápolnából (Chapelle Rouge) A Vörös Kápolna külön érdekessége a Hatsepszut korára jellemző, elegáns, könnyed díszítés.
(c) 2006 fotó: HoremWeb
Hatsepszut gránitszarkofágjának részlete

Hatsepszut vörös gránit szarkofágjának láb felőli oldalán Ízisz istennő guggol az arany hieroglifán. Kezét az oltalmazó sen-gyűrűn nyugtatja. Maga az ábrázolás tipikusnak mondható, érdekessége azonban, hogy Ízisz alakja erősen emlékeztet Hatsepszut ábrázolásaira - elképzelhető, hogy magát Hatsepszutot ábrázolja a dombormű Ízisz alakjában.

Hatsepszut megtisztulása A karnaki templom egyik mellékkápolnájában látható jeleneten Hórusz és Thot az élet vizével tisztítja meg Hatsepszutot. A reliefből - feltehetőleg III. Thotmesz idején - kivakarták Hatsepszut alakját és kartusát.
Fotó: (c) 2004 HoremWeb
Hatsepszut "tűje" a Karnak templomban

Hatsepszut gigantikus obeliszkje a mai technikának is szinte megoldhatatlan feladatot jelentene. Az asszuáni kőfejtőkben fejtett obeliszk Thébába szállításáról külön megemlékeznek a deir el-baharii halotti templom reliefjei.
(c) fotó: 1995 HoremWeb

Hatsepszut ülő szobra

Hatsepszutról nagyon kevés szobor maradt meg, kiváltképp ilyen szép állapotban - hála III. Thotmesz elszánt akciójának, mely révén nagynénjét megpróbálta kitörölni a történelemből. Szerencsére nem sikerült :o)
A szobor nagyszerűen visszaadja a királynő szépségét, és a thutmoszida korszak egyik kiemelkedő alkotása.

A hawarai piramis

III. Amenemhat hawarai nyerstégla piramisa még így, romjaiban is impozáns látvány. Belső szerkezete a maga korának high tech színvonalát képviselte, és a mai napig rendkívülinek számít.

Hemiunu

Kheopsz piramisának feltételezett építője számos címével, rendhagyó masztabájával a XVIII. dinasztia korában élt Szenenmuthoz hasonló alakja a IV. dinasztiának. A képen a masztabájában talált ülő szobrának részlete látható.

Henutszen királyné piramisa

A Nagy Piramis egyik királynői piramisa Henutszen királynénak, Kheopsz feleségének épült. Előtte a "Piramisok Anyjának", Ízisznek épült templom romjaira bukkantak. Egyes szakemberek ezt a piramist befejezetlennek tartják, ennek tulajdonítják a lépcsős kialakítását - szerintem eredetileg is lépcsős lehetett. Nem lenne meglepő, hogy egy valódi piramisnak lépcsős szatellitája legyen, hiszen ilyeneket látni Menkauré piramisa mellett is.
(c) Luca Rossi, White Star s.r.l.

Herihór kartusai a karnaki Khonszu-templom perisztyludvarán Herihór, Amon Első Prófétája volt, ennek ellenére a karnaki Khonszu-templomban számos kartusa látható.
(c) 2006 fotó: HoremWeb
A Híbisz Templom naplementekor

Híbisz temploma Kharga városa határától nem messze, Bagawat közelében van. Ezt a templomot I. Dareiosz perzsa király emelte, a Kr.e. V. században (27. dinasztia). Ez a kis templom is egyike a propaganda-építkezéseknek: még a perzsák is igyekeztek úgy feltűnni, mint akik elfogadják az egyiptomi vallást. A naplemente érdekes és valószínűtlen hangulatot adott ennek a templomnak, amelynek szentélyét jelenleg éppen tatarozzák.
(c) fotó: 1999 HoremWeb

Hiénatömés

Mereruka VI. dinasztia korabeli masztabája valóságos tárháza a különlegességeknek. Ez a dombormű egy hiénatömést ábrázoló jelenetsor része, és azt bizonyítja, hogy a hiénát ugyanúgy tartották, sőt, tömték, mint a baromfit. Mivel a későbbi időkből nincs erre példa, nem lehet tudni, hogy rendszeres gyakorlat volt-e ez az ókori Egyiptomban, vagy elszigetelt kísérletről van-e szó.

Hnum és II. Ramszesz

Hnum isten és II. Ramszesz, (egyenrangú felekként...) II. Ramszesz Beit el-Wali-i templomában, ahol az istenkirály az elephantinei hármasságot tiszteli meg áldozatával.
(c) fotó: 2000 ÉSzAH, (c) grafikai utómunka: 2001 HoremWeb

Hnum-Hufu (Kheopsz)

Ez a kicsiny, mindössze 7,5 cm magas elefántcsont szobrocska sokáig az egyetlen biztosan hitelesíthető ábrázolás volt, ami a "Nagy Isten"-ről, akinek neve az Óbirodalom Aranykorát fémjelezte, fennmaradt.

Hnum-Hufu (Kheopsz)

Háttérkép Kheopsz emlékére, a neki tulajdonított Nagy Piramissal és a két, róla fennmaradt szoborral. A jobb oldali szoborfejről, amely a Berlin Múzeumban található, csak nemrégiben sikerült bizonyítani, hogy a IV. dinasztia leghatalmasabb uralkodóját ábrázolja.
(c) montázs: 2002 HoremWeb

Hór-Auibré ka-lelke

Hór-Auibré fáraó a második átmeneti kor egyik ködbe vesző alakja. Sírját III. Amenemhat dahsúri, úgynevezett Fekete piramisa alatt találták meg, onnan származik ez a szobor is. A temetkezés módja alapján feltételezhető, hogy a XIII. dinasztia e fáraója az egyik helyi kiskirály lehetett, aki a nagy ősre alapozta uralmát.
A szobor a második átmeneti korra jellemző módon fából készült, a zűrzavaros időszak egyik ritka és szép alkotásaként maradt ránk.
(c) Egyptian Museum, Cairo

Horemheb írnok-szobra

Horemheb Echnaton, majd Tutankhamon tábornoka volt, majd Ayt követte a fáraói trónon. Ez a szobra enyhe középbirodalmi felhangjával is érdekes Amarna-kori ábrázolás. Az írnoknak ábrázolt tábornok gondterhelt, tűnődő arckifejezése nem jellemző más korok művészetére, de az Amarna-művészet valóság-igényét szépen mintázza, és egyúttal új megvilágításba helyezi Horemheb tetteit. A szobron nem a harcias ellenreformert látjuk, hanem az ország sorsáért felelősséget érző, és ezért nagy áldozatokra is képes államférfit.
(c) Egyptian Museum, Cairo

Hórusz és II. Nektanebo

Ez a szép ábrázolás a fáraóistenítés szempontjából éppen tükörképe Kephrén híres szobrának. A perzsák ellen nem sok sikerrel küzdő fáraó, II. Nektanebo alatti Hórusz-kultusz erősödését mutatja, hogy ő kezdte el a gyönyörű edfui Hórusz-templomot építtetni - befejezése már a Ptolemaioszokra maradt.

Hórusz és I. Széthi

Ez a papirusz Hóruszt és I. Széthit (II. Ramszesz apját és elődjét) ábrázolja, amint Hórusz épp biztosítja az uralkodót, mint kollégát, a túlvilági támogatásáról. A papirusz korunkbeli másolat, de a legszebbek közül való.

Hórusz-hangulat

Ez a háttérképünk egy kis egyiptomi hangulatot szeretne varázsolni a monitorra. A középső kép ÉSzAH felvétele, és Asszuán "homokdűnéjéről" készült. A sólyomfej a neheni Hórusz-templomból származik. Az oldalsó feliratok Mehu masztabájának álajtajáról.
(c) Montázs: 2002 HoremWeb

Hotep di niszu-formula
- "áldozat, melyet a király ad"

Mehu vezír szakkarai sírjának álajtójáról nagyítottuk ki ezt az áldozati formulát - ld. ott. Ez a formula vezeti be az áldozati szövegeket. Egyben jelzi a király azon szakrális szerepét, hogy ő tartja fenn a kapcsolatot az istenekkel, minden áldozatot ő ad, illetve az ő nevében adnak.

Hurghada

Hurghada semmiből nőtt város a Vörös-tenger partján. Nemzetközi repülőtere van, de vize nincs - azt 200 km-ről hozzák éjszakánként, teherautó-konvojok. Ami itt igazán érdekes, az maga a Vörös-tenger. Ami viszont hihetetlenül kék. (Nevét a korallpadok vöröses színéről kapta, az egyiptomiak viszont A Nagy Zöld néven ismerték...) Hurghada környékén számos sziget és korallpad található - ez utóbbiak azonban már áldozatul estek az idegenforgalomnak. A búvároknak marad más felfedezni való, ami nehezebben fogy el: 67 nagyobb hajó roncsait rejti a tenger, és számos kisebbet. A sivatagi búvároknak maradnak a kopár szigetek, a halódó korall, és a képen is látható turistabutítók. De azért egy jó hajókázást kihagyni kár!
(c) fotó: 1999 HoremWeb

Hükszosz tőr markolata

Egy XV. dinasztia idejéről származó hükszosz tőr markolata. Érdemes megfigyelni a díszítés minőségét. Ezen a képen nem látszik, de a markolat másik felén Nebkhepesré Apóphisz neve olvasható.

Visszatérés az Istenek oldal tetejére, vagy a linkekhez

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére