EgyipTOTÓ 2.
Harmadik forduló

 

Born 2B WideJelenlegi játékunkban is, ahogy már megszokhattad, három forduló volt. A végső győztesek listájára és a nyereményeikre még egy kicsit várni kell, mert még nem teljesen biztos, hogy minden megoldás beérkezett. (Csak a fejléc szerint határidőn belül elküldött megfejtéseket fogadjuk el, de az e-mail furcsaságai miatt előfordult már, hogy hosszú késéssel érkezett meg hozzánk ilyesmi.) A harmadik fordulóra nem egészen egy hónapot adtunk: 2006. október 20-án pénteken éjfélig lehetett a megfejtéseket beküldeni.

Új szokásunk szerint addig is közzé tesszük a játék immár nem nyereményre menő, de játszható változatát, amely rögtön jelzi a helyes és hibás válaszokat is. És hamarosan visszatérünk az eredményekkel, valamint a megfejtések magyarázatával!.

HoremWeb

Eredmények

Az itt közölt eredmények még a játék lezárása előtt értékelt,
nem hivatalos végeredmények.
Az azonos pontszámot elért játékosok neve ábécé-rendben van,
sorrendjük nem valamiféle, a játék során kialakult rangsort tükröz.

Helyezés Név Pontszám
1 - 2. Frász 14 pont
1 - 2. Seshat 14 pont
3. zseezsu 13 pont
4 - 5. kingtut 12 pont
4 - 5. TBali 12 pont
6. Amarna 11 pont
7. MisuNyu   9 pont
8 - 9. Szelket   5 pont
8 - 9. Weka   5 pont
10 - 11. Kiki   3 pont
10 - 11. Vali   3 pont
12. Néró   2 pont

Uséb-Maat egyébként telitalálatos válaszát egy bizonyos hiba miatt nem fogadhattam el. :o(

 

 

Megfejtések és magyarázatok

1. A "Félelem Atyja" az...
1 1. ... IV. Thotmesz mellékneve. 2. ...egy óbirodalmi szobor neve. X. ...Ozirisz epitethonja.

A Nagy Szfinxet hívják arabul úgy, hogy "Abu l'-hul", azaz "A Félelem Atyja", tehát a 2. válasz a helyes.
A helyes megfejtések aránya: 58,3%.

2. Kit ábrázoltak két, derékszögben behajlítva felemelt karral?
2 1. Az elhunyt üdvözlésére siető alvilági révészeket. 2. Az istenek ba-lelkeit. X. Az elhunyt ka-ját.
A ka-lélek jele, hieroglifája a két, derékszögben behajlítva felemelt kar, amint az Hór-Auibré fáraó szobrán is látható.
A helyes megfejtések aránya: 75,0%.
3. Hány ujj egy tenyér?
X 1. Pontosan 4. 2. Pontosan 5. X. Megközelítőleg 4,52.
A tenyér, mint hosszmérték, 4 ujjnak felelt meg - ami szintén egy hosszmérték volt.
A helyes megfejtések aránya: 50,0%.
4. Mi a transzliterációban az egyenlőségjel szerepe az alábbiak közül?
X 1. Két jelölésmód felcserélhetőségét jelzi. 2. Egy szót és a toldalékát választja el egymástól. X. A szót és a hozzá tartozó ragnévmást köti össze.
Az egyenlőségjel a főnevek vagy ragozható partikulák és a hozzájuk tartozó ragnévmások között állnak, jelezve, hogy a ragnévmás a szóhoz tartozik. Az igék esetében viszont pontot használunk! Minderről a 4. nyelvleckében olvashattál. Viszont sem a felcserélhetőséget nem jelezzük, sem a toldalékot. Annak ellenére, hogy ez a téma megtalálható a honlapunkon, ez bizonyult az egyik legnehezebb kérdésnek...
A helyes megfejtések aránya: 33,3%.
5. Mikor indult a KEMET = Az Ókori Egyiptom honlap?
1 1. 1999. szeptember 05-én. 2. 1998. július 19-én. X. 2001. június 17-én.

Azt hittem, hogy ez mindenkinek menni fog, hiszen nemrég ünnepeltük a KEMET 7. évfordulóját, vagyis nemrég léptünk be a 8. évünkbe. De ez - a naptár révén - úgy látszik be tudott csapni egyeseket, mert volt, aki a 2. választ jelölte meg helyesnek...
A helyes megfejtések aránya: 83,3%.

6. Mi a "hotep di niszu" formula?
X 1. Áldozati szövegek bevezető formulája. 2. Életrajzi feliratok bevezető formulája. X. Királyhimnuszok refrénszerűen ismétlődő formulája.

A "hotep di niszu" formula jelentése "áldozat, mit a király ad" (XY. istennek, aki ilyen-olyan-amolyan hatalmas és rangos, hogy adassék áldozat az igazhangú Ozirisz-Z számára, stb...), vagyis egy áldozati formula (bár nem az egyetlen). Ez is megtalálható a honlapunkon, például a Maat, nefer, hotep című témánkban.
A helyes megfejtések aránya: 75,0%.

7. Kik láthatók a sírábrázolásokon sásból font, atef-korona alakú fejdísszel?
2 1. Udvari táncos-artisták, a niw-táncosok. 2. Nekhen lelkei. X. Mww-k.

Azt hittem, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés lesz, és még lelkiismeret-furdalásom is volt, hogy ilyet adok fel, de végül egész jó arányban érkeztek a helyes megoldások, és még a rossz megoldásoknak is volt valami igazság-alapja. A sáskoronás alakokat mww-táncosoknak szokták hívni, bár nem tudom, hogy a táncos kifejezés mennyire illik rájuk... Ezek a titokzatos alakok sok sírban megjelennek, fura, táncra emlékeztető léptekkel, különös kézjelekkel. Sőt, irodalmi alkotásban is találkozunk velük, akár itt, a honlapunkon is, Szinuhe történetében. A szerepük azonban nagyon-nagyon ködös. Egyes források szerint Szaisz, Nekhen, Iunu és Butó lelkei - ennyi az alapja a 2. válasznak. Tervezem, hogy az elkövetkező 10-20 évben valamikor egy témát nekik szenteljek, de nagyon nehéz esetet jelentenek, mert sok ellentmondást és tisztázatlan kérdést vetnek fel. Amúgy a niw-táncosok nem léteznek, én találtam ki őket - szerencsére nem is ugrott be senki! :o)
A helyes megfejtések aránya: 66,7%.

8. Mi a honorifikus írásmód?
1 1. Amikor az isten vagy király nevét ovális keretbe írják. 2. Amikor az isten vagy király nevét előre írják. X. Amikor az isten vagy király nevét nagyobb méretűre írják.

A honorifikus, azaz tiszteletet kifejező írásmód az, amikor a nyelvtani szerkezetben szükséges helyéhez képest előre írják az isten vagy király nevét - ezért van az, hogy a már említett "hotep di niszu" formula írásképe rendszerint "niszu hotep di" - a királyt jelentő "niszu" előre kerül. A Nyelvleckék között már előfordult egyszer-kétszer ilyen írásmód. Az ovális keret az a kartus, a nevek nagyobbra írása meg nem Egyiptomban, hanem Castro Kubájában meg Türkmenisztánban szokás... :o)
A helyes megfejtések aránya: 75,0%.

9. Kinek a másik neve látható a képen?
2 1. Dzseszerkheperuré. 2. Menmaatré. X. Uszermaatré-Meriamon.

Na ebben a kérdésben ismét elővettem szinte minden gonoszságomat... Nem elég, hogy a kartust fel kellett ismerni, és megtalálni hozzá a megfelelő trónnevet, de ráadásul Széthi-Merenptah ( I. Széthi ) kartusának egy olyan alakját tettem be, ami az abydoszi halotti templomában van. Itt, mivel Ozirisz birodalmában Széthet emlegetni nem valami szerencsés, a Széthi-Merenptah nevet a szokásostól eltérően nem a Széth-állattal írták, hanem a Tjet-csomóval. De úgy látszik, hogy az ilyesmi már meg sem kottyan a többségnek, hiszen szép számmal érkeztek a helyes megfejtések! Gratulálok! Ja, igen, I. Széthi trónneve Menmaatré volt... A Dzseszerkheperuré Horemheb trónneve, míg Uszermaatré-Meriamon többek között III. Ramszeszé, de más király is viselte.
A helyes megfejtések aránya: 75,0%.

10. Az alábbiak közül ki a "hetvenkedő" Jahmesz kapitány utóda?
X 1. Paheri, Aakheperkaré király fiának nevelője. 2. Itruri, Uadzsmosze herceg tanítója. X. Ibana, "az" el-kabi hajós katona.

No megint gonoszkodtam... Nem elég, hogy az első válaszlehetőségben emlegetett Aakheperkaré (I. Thotmesz) király ugyanott emlegetett fia volt a második válaszlehetőségben emlegetett Uadzsmosze herceg, de ráadásul galád módon minden felsorolt személy rokona valamilyen fokon a tiszteletlenül hetvenkedőnek titulált hősnek. Ibana az apja volt Jahmesz kapitánynak, Itruri a veje, Paheri pedig az unokája. A vej azonban nem vérrokon, így ott az előd-utód kapcsolat nem áll meg, tehát az egyetlen jó válasz az első, Paheri. Valójában a kérdés egyszerű volt, csak kellőképpen meg volt kavarva... Amúgy a Ki Kicsoda rovatunk igen nagy segítséget nyújthatott annak, aki tudta, hol keressen.
A helyes megfejtések aránya: 58,3%.

11. Melyik piramisban található önmagába visszatérő folyosórendszer?
2 1. Kheperkaré piramisában 2. Khakheperré piramisában. X. Khakauré piramisában.

Már megint ez a csúnya kavarás a különféle névalakokkal... Kheperkaré I. Szenuszert (vagy, ha úgy tetszik, Szeszósztrisz), Khakheperré az II. Szenuszert, míg Khakauré nem más, mint III. Szenuszert. Tényleg csak a Kheperkaré név szerepel a Királylistában, ez is igaz, de hát előre szóltam, hogy nem minden válasz található meg a honlapunkon. Az viszont megtalálható a Piramiskatalógusunkban, hogy az emlegetett személyek közül II. Szenuszert fenséges illahuni piramisában van körbejárható, önmagába térő folyosórendszer.
A helyes megfejtések aránya: 41,7%.

12. Honnan származik az idézet: "Oh, te, aki a Két Földön élsz, te, aki írsz és papokat tanítasz, te, aki bölcs vagy, aki imádod az istent, ismételd meg az átváltozás varázsszavát ..."?
X 1. Szenenmut sírfeliratának részlete. 2. A Nagy Amon-himnusz részlete. X. Az Ani-papirusz egyik részlete.

A kipontozott részen úgy folytatódik az idézet, hogy "Szenenmut szolgáért". Ha ezt is odaírom, akkor már túl könnyű lett volna. :o) Maga az idézet megtalálható a honlapunkon, az Ókori idézetek rész közepe-táján.
A helyes megfejtések aránya: 66,7%.

13. Melyik város látható a vaktérképen?
1 1. Taui Dait 2. Ity Taui. X. Tau Szethi

Látszólag nagyon nehéz kérdés, valójában azonban nagyon könnyű, ami a megfejtések számán látszik is. Kezdjük ott, hogy aki a Tau Seti-re rákeres a Google-n, hamarosan rájöhet, hogy annak semmi köze Egyiptomhoz. Ha Tau Ceti alakban írom, akkor ismerősebb? Így ugyanis nem más, mint a Cet csillagkép egyik, szabad szemmel is látható, és a sci-fi írók körében igen kedvelt csillaga. Bocs... Viszont így már csak két város marad, Taui Dait (kopt nevén Teudzsoi, azaz a mai el-Hiba) és Ity Taui, a híres középbirodalmi székhely, amely a mai el-List közelében kellett legyen. Az egér térképre vitelére megjelenő név (Ity Taui) csak zavaró tényező, a valódi kérdés az, hogy "melyik város van a Nílus nyugati partján?" És az bizony Ity Taui. Minden más csak Mája, a káprázat fátyla... igaz, ennek sem sok köze van Egyiptomhoz! :o)
A helyes megfejtések aránya: 66,7%.

13+1. Ki látható a képen?
X 1. Khnum-Khufu 2. II. Jahmesz. X. IV. Ramszesz

Megint egy beugratós kérdés volt, amelyben galád módon kihasználtam azt, hogy a régebbi, ám közkeletűbb könyvek még azt állítják, hogy Khnum-Khufu egyetlen fennmaradt szobra egy aprócska elefántcsont szobor, ami a Királylistánkban is látható. Pedig nem az az egyetlen. 1998-ban Rainer Stadelmann a képen látható, berlini fejről is megállapította (egyértelmű stílusjegyek alapján), hogy a Nagy Piramis építtetőjét ábrázolja.
De meg lehetett máshogy is közelíteni a kérdést: Khnum-Khufu óbirodalmi, II. Jahmesz (Amaszisz, no...) későkori, IV Ramszesz újbirodalmi. Nincs közöttük senki a XXV. dinasztia idejéről, amikor nagy élvezettel másolták régebbi korok stílusát. Tehát egyszerűen a stílusból is rá lehetett jönni, hogy egy óbirodalmi szobor, szükségszerűen tehát Khnum-Khufu szobra látható a képen.
Egy harmadik esélynek pedig ott volt az a (nem túl valószínű) lehetőség, hogy rátalálj a Fórum avatar-galériájában erre a képre (igaz, tükörfordítottan), és fölötte tartva az egeret, meglásd a feliratot, hogy az illető kicsoda... Mindenkitől elnézést kérek, akit sikerült beugratnom, de hát ez volt a cél...

A helyes megfejtések aránya: 33,3%.

Tehát a helyes megfejtések kódja 2X1X11X2212121 volt.

A játék minden résztvevőjének gratulálunk!

HoremWeb
horemweb kukac kemet pont hu