EgyipTOTÓ
A harmadik forduló megfejtései

ÉSzAHEzennel közhírré tétetnek a harmadik forduló megfejtései! Bár igyekeztünk nehezíteni a feladatokon - ugyanis a díjazási lehetőségeink korlátozottak - szép számmal érkeztek telitalálatos megfejtések is. De éppen ezért annak sem kell szégyenkeznie, aki nem tudott minden kérdésre válaszolni. Örömmel láttuk, hogy még a nehezebb kérdések sem okoztak olyan sok gondot, pedig a Kereső leállása jócskán rátett a feladatra. Sajnos a szerveren futtatható alkalmazások körének változására nem vagyunk hatással, és a megoldás rengeteg élőmunkát és időt kíván - ez utóbbiból pedig sosincs elég.

Born 2B WideSzerencsére a beérkezett válaszok alapján a játékkedv tudással is párosult, ezért minden résztvevőnek külön-külön és együtt is gratulálunk! Az olimpiai jelmondat ugyanis itt is igaz: nem a győzelem, a résztvétel a fontos!

További oldalak: 1. forduló | 2. forduló | Végeredmények

ÉSzAH és HoremWeb

1. Mit jelent az, hogy "nefer"?
A nefer szépséget és harmóniát jelent. Az adomány és elégedettség a hotep, az igazság és a rend pedig a maat.
Helyes megfejtés! :o) szépség, harmónia Hibás megfejtés ;o( adomány, elégedettség Hibás megfejtés ;o( igazság, rend
 

2. Ki játszotta Mózes szerepét a Tízparancsolat című filmben?

Mózest Charlton Heston brilliáns tomácsolásában ismerhetjük meg filmben. Yul Brynner Ramszeszt alakítja, Sir Lawrence Olivier pedig nem szerepel benne.
Hibás megfejtés ;o( Yul Brynner Hibás megfejtés ;o( Sir Lawrence Olivier Helyes megfejtés! :o) Charlton Heston
 

3. Kiket hívtak úgy, hogy "a puszták fejedelmei"?

A puszták fejedelmeinek (vagy ahogy az egyiptomiak mondták hekau-haszut) a hikszoszokat nevezték. A hettiták Anatólia őslakói voltak, a hurrik pedig az Eufrátesz felső folyásánál telepedtek le.
Hibás megfejtés ;o( A hettitákat Helyes megfejtés! :o) A hikszoszokat Hibás megfejtés ;o( A hurrikat
 

4. Kinek a nevéhez fűződik az egyiptomi uralkodók dinasztikus felosztása?

A dinasztikus felosztás Manethón nevéhez fűződik, aki V. Ptolemaiosz Szótér kérésére állította össze Egyiptom uralkodóinak listáját.
Hibás megfejtés ;o( Hérodotosz Helyes megfejtés! :o) Manethón Hibás megfejtés ;o( Sir Alan Gardiner
 

5. Milyen klasszikus néven ismert ma az ókori Per-Néith városa?

Per-Néith klasszikus neve Szaisz volt.
Hibás megfejtés ;o( Xoisz Hibás megfejtés ;o( Tanisz Helyes megfejtés! :o) Szaisz
 

6. Kitől való az az idézet: "Katonák! Negyven évszázad tekint le rátok!"?

Az idézet Bonaparte Napoleontól való.
Hibás megfejtés ;o( Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa Hibás megfejtés ;o( Howard Vyse ezredes Helyes megfejtés! :o) Bonaparte Napóleon
 

7. Hogyan halt meg Szekenenré Dzsehuti-aa fáraó?

Bár Szekenenrének viziló-ügyben is volt konfliktusa a hikszosz uralkodóval, Apophisszal, de halálát nem ez okozta. Csatában vesztette életét, múmiáján kétséget kizáróan azonosítható a jellegzetes hikszosz csatabárd nyoma.
Hibás megfejtés ;o( Egy víziló ölte meg Helyes megfejtés! :o) Hikszosz fegyverek ölték meg Hibás megfejtés ;o( Palotaforradalom áldozata lett
 

8. Melyik néven nem szerepelt soha Memphisz városa - avagy melyik a kakukktojás?

Memphisz eredeti neve Ineb Hedzs, azaz "fehér fal/erőd" volt. A Memphisz név, I. Pepi fáraó piramisának nevéből, a Men-nofer-Pepiből ered. Hut-neni-niszut ("a királyi gyermek háza") azonban Herakleopolisz városának neve volt.
Hibás megfejtés ;o( Men-nofer-Pepi Hibás megfejtés ;o( Ineb-Hedzs Helyes megfejtés! :o) Hut-neni-niszut
 

9. Miért nevezik Merenptah győzelmi sztéléjét Izrael-sztélének?

Az Izrael-sztélé azért "Izrael", mert ez az első írásos forrás, mely megemlíti az Izrael népét, és egyben bizonyítja, hogy Merneptah idejére már kivonultak Egyiptomból.
Helyes megfejtés! :o) Ezen említik először Izraelt Hibás megfejtés ;o( Izrael területén állíttatta fel Hibás megfejtés ;o( Az izraeliek kiűzéséről szól
 

10. Mekkora volt egy királyi könyök?

Egy királyi könyök 52,5 cm volt. Ezt a mértékegységet épületek mérésére használták, a más területeken használt közönséges könyök volt 42,5 cm.
Hibás megfejtés ;o( 42,3 cm Helyes megfejtés! :o) 52,5 cm Hibás megfejtés ;o( 69,4 cm
 

11. Az alábbiak közül melyik piramisban vannak piramis-szövegek?

Piramis-szövegek Merenré piramisában vannak. Ezek először Unisz piramisában jelentek meg, Uszerkaf és Iszeszi Dzsedkaré azonban Unisz előtt uralkodtak az V. dinasztia idején, míg Merenré viszont később, I. Pepi után, a VI. dinasztia alatt.
Hibás megfejtés ;o( Uszerkaf piramisában Helyes megfejtés! :o) Merenré piramisában Hibás megfejtés ;o( Dzsedkaré piramisában
 

12. Miről nevezetes az Elephantine-szigeten lévő nilométer?

Az elephantine-i nilométer sok tekintetben nagyon hasznos volt. Még a föld kerületét is ennek segítségével mérte meg Eratoszthenész, aki a napfény beesési szögét összehasonlítva az alexandriai nilométerrel, a két város távolsága ismeretében el tudta végezni a szükséges számításokat. Pontosságát csak az csorbította, hogy Elephantine nem pontosan a Ráktérítőn helyezkedik el.
Ennél a kérdésnél sokaknak okozott gondot, hogy a két rossz válasznak is jó a fele - de csak a fele! A nyári napfoduló majd' egy hónappal előbb volt, mint a várható áradás, így az időpontját nem állapíthatták meg a nilométer alapján. És mivel a Nílus nyáron áradt, és a nilométer összeköttetésben állt a folyóval, nem apadhatott el éppen az áradás idején.
Hibás megfejtés ;o( Itt állapították meg a nyári napforduló és az áradás várható időpontját Hibás megfejtés ;o( Vize összeköttetésben állt a Nílussal és a nyári hónapokban elapadt. Helyes megfejtés! :o) Eratoszthenész Kr. e. 270 körül ennek segítségével számította ki a Föld kerületét.
 

13. Kit neveztek úgy, hogy "A Piramisok Anyja"?

A Piramisok Anyja Ízisz volt. Többek között ... ugyanis őt hívták úgy is, hogy "Akinek Ezer Neve Van".
Helyes megfejtés! :o) Íziszt Hibás megfejtés ;o( Hathort Hibás megfejtés ;o( Nephtyszt
 

13+1. A képen egy isten karja látható. Ki az?

 Melyik isten ez?

A kép bizony Amon-Min Kamutefet ábrázolja. Ő az, akinek mindig ott van az ostora kéznél, mégsem használja!
Hibás megfejtés ;o(

Ré-Harakhti

Hibás megfejtés ;o(

Ptah-Szokarisz

Helyes megfejtés! :o)

Amon-Min-Kamutef

Köszönjük, hogy velünk játszottál, és szeretettel várunk a következő játékunkra is!
További oldalak: 1. forduló | 2. forduló | Végeredmények

ÉSzAH és HoremWeb