Vissza a Játék oldalraAmiről a vaktérkép mesél

Azt tudtuk, hogy az új játék nehezebb a szokásosnál, de azt nem gondoltuk, hogy ilyen kevés megfejtés érkezik be. Úgy látszik, hogy a térkép és a nyár megtették hatásukat... Ráadásul azért is nehéz helyzetbe kerültünk, mert sok válasz éppenséggel helyes volt, de nem a lényegre válaszolt. A C/3 kérdésre például az, hogy "a padló alól" vagy "a szentélyből",  tulajdonképpen helyes válasz, csak nincs benne a lényeg: az, hogy a Nagy Letétből.

Nem akartam senkit sem kellemetlen helyzetbe hozni, azzal, hogy nem értékelem az egyébként rengeteg belefektetett munkát, így egy kicsit átalakítottam a pontozási rendszert. A városok neve továbbra is 5 pontot ért, és továbbra is csak akkor foglalkoztunk az alkérdésekkel, ha a város neve helyes volt. Mondjuk nem is fordult elő olyan érdekes, ám a véletlen folytán lehetséges eset, hogy valaki a várost nem tudta, a részletkérdésekbe meg beletrafált. Az egyes alkérdésekre adott válaszra, ha az minden szempontból megfelelő volt, nem 1, hanem 2 pontot adtunk - egyet akkor, ha a válasz nem volt rossz, de nem volt benne a lényeg. Vitatkozni lehet a döntéseinkkel, igyekeztünk nem túl szigorúan, de igazságosan eljárni. Ha például valaki az A/4 kérdésre azt válaszolta, hogy "nem tudom" - elfogadtuk, mert mi sem tudjuk, mint ahogy más sem. Meg kell becsülni, ha valaki felismeri és beismeri a tudása határait. :o) A helyes válasz azonban az volt, hogy senki nem tudja, mert nem ismerünk ilyet. Határeset volt az F/1 kérdés, ahol nagyon szerettük volna Montu nevét látni. Mivel Amon annyira összefonódik a közép- és újbirodalmi Thébával, értelmetlen lett volna kiemelni, hogy a középbirodalmi főistenre vagyunk kiváncsiak. Hosszas töprengés után azért választottuk azt, hogy a "Montu" válasz legyen 2 pont, az "Amon" meg csak 1, mert igazán a helyezések sorrendjén nem változtatott.

HoremWeb

Melyik városok láthatók a vaktérképen? A. Ez az ősi város két részből állt, és az egész országrész oltalmazó istennőjének szent helye volt. Igen fontos kultikus központnak számított, ám a régészeket ugyancsak meglepte kis mérete.

Mi lehetett a város egyiptomi neve?

Per Uadzset

A/1 Ki volt a város legfontosabb istene?

Uadzset

A/2 Melyik időszak volt a város legkorábbi fénykora?

Predinasztikus kor

A/3 Hogy hívták a rövidebb nevű városrészt?

Pe (P)

A/4 Melyik történelmi személyhez kötődik a város alapítása?

Nem ismerünk ilyet.

Melyik város látható a vaktérképen? B. E főváros történelme valójában rövidebb, mint egy emberöltő. Amilyen gyorsan felépült, olyan gyorsan el is tűnt, de számos, nagyon fontos emléket hagyott maga után.

Mi lehetett a város egyiptomi neve?

Akhet-Aten (Akhetaton)

B/1 Melyik volt a város legfontosabb vallási épülete?

A nagy Aton-templom

B/2 Hogyan hívják a város határát jelölő feliratokat?

Határ(kő)-sztélék

B/3 Ki volt a város általunk legismertebb szobrásza, akinek műhelyében számos tanulmányfejet találtak?

Thotmesz

B/4 Mi a modern címe a város főistenéhez írt költeménynek?

Aton-himnusz

Melyik város látható a vaktérképen? C. Ez a város már a korai időktől kezdve rendkívül fontos vallási szerepet töltött be. Testvérvárosa is volt a Nílus túlpartján, ma El Kab néven.

Mi lehetett a város egyiptomi neve?

Nehen

C/1 Mely istenségnek volt ez a város fő kultuszközpontja?

Hórusz

C/2 Az itteni "100-as sír" miről nevezetes?

Ez az első ismert festett sír

C/3 A város fő istenének arany szoborfeje templomának melyik részéből került elő?

A szentély padlója alatti Nagy Letétből

C/4 Melyik korból származik a város "erőd"-nek titulált téglaépítménye?

Korai dinasztikus kor

Melyik város látható a vaktérképen? D. Ez a város a fáraókor egyik legjelentősebb vallási központja, ahol rendszeresen misztériumjátékokkal emlékeztetnek a hely főistenéhez fűződő legendákhoz.

Mi lehetett a város görög neve?

Abydosz

D/1 Melyik isten tisztelete emelte leginkább a város hírnevét?

Ozírisz

D/2 Az előző isten nevét melyik templom elnevezésében fedezhetjük fel?

Ozirion

D/3 Hogy hívjuk azt az itt található reliefet, amelyen I. Széthi és fia az ősi királyoknak áldoznak?

Abydoszi királylista

D/4 Mi a közös Mekkában és a szóban forgó városban?

Mindkettő zarándokhely

Melyik város látható a vaktérképen? E. Ez a város az Újbirodalom idején épült, kifejezetten azzal a céllal, hogy főváros legyen. Nem messze tőle egy rossz emlékű elődje a második átmeneti korban játszott fontos szerepet.

Mi lehetett a jelzett város egyiptomi neve?

Per Ramszesz

E/1 Ki volt a város alapítója?

Uszermaatré-Szetepenré Ramszesz-Meriamon
(II. Ramszesz)

E/2 Melyik isten oltalmába ajánlották a déli városrészt?

Széth

E/3 Hány kerületre osztották a várost?

4

E/4 Miért volt annak a bizonyos "közeli elődnek" rossz emléke az egyiptomiak számára?

Avarisz hykszosz székhely volt

F. Ez a híres-neves város az Újbirodalom hajnalán vált igazán fontossá, és sokáig királyi székhely volt, vallási központként még tovább működött.

Mi lehetett a város egyiptomi neve?

Waszet / Uaszet

F/1 Ki volt a város főistene a Középbirodalom idején?

Montu / Amon

F/2 Ki építtette a város legnagyobb templomának első pylonját?

I. Nektanebo

F/3 Mi volt a város legjelentősebb ünnepe?

Az Opet-ünnep

F/4 Ki volt a város leghíresebb építésze I. Thotmesz uralkodása alatt?

Ineni

Melyik város látható a vaktérképen? G. Ez a város ma Libanon területén található. Az elő-ázsiai városok közül az egyik legkorábbi, amely Egyiptommal kapcsolatban állt. Kiemelkedő fontosságát az is jelzi, hogy az egyik legfontosabb egyiptomi mítoszban is szerepet kapott, sőt, egy nevezetes istennő állítólag innen származott. Mi lehet a város görög neve?

Byblosz

G/1 Melyik istennő talál egy nagyon fontos tárgyat e város határában, egy fa gyökerei között?

Ízisz

G/2 Mi volt a nevezetes tárgyban, amit talált?

Ozírisz teste

G/3 Mi volt az a kiemelkedően fontos nyersanyag, ami Egyiptom számára fontossá tette a várost?

A (cédrus-) fa

G/4 Melyik korszakra tehető az egyiptomiak kapcsolatának kialakulása a várossal?

Az Óbirodalom idején (IV. din. körül)

Köszönjük, hogy velünk játszottál!

Vissza a lap tetejéreÉSzAH és HoremWeb