Vissza az előző oldalraCsalimese II. forduló megfejtései

A második forduló megfejtéseit itt a forduló szövege alatt találod. Csak azokat a válaszokat fogadtuk el helyesnek, amelyek a kis történettel szorosan összekapcsolódtak. Így például nem értékeltük az olyan, egyébként helyes megállapításokat, amelyek például arra vonatkoztak, hogy milyen alakban ábrázolták Hóruszt, vagy, hogy Szakhmet volt a háború (egyik) istene - és a hasonlókat. Reméljük, hogy ezzel nem okoztunk túl nagy csalódást!

Történt egy napon, hogy Őfelsége, Hórusz, az erős bika, Felső- és Alsó-Egyiptom királya, Uszermaatré Szetepenré, Ré fia Ramszesz Meriamon visszatért székhelyére, Thébába, győzedelmes seregével a távoli Szíria földjéről. Katonáit annak rendje és módja szerint megjutalmazta, majd pihenőt engedélyezett nekik, hogy meglátogassák rég nem látott családjaikat, kedvesüket, vagy egyszerűen csak igyanak egy jót Őfelsége egészségére.

Menának, a fáraó hűséges katonájának nem volt senkije, akihez hazatérjen, ezért pár bajtársával együtt a legközelebbi ivóban kötöttek ki. Az emberek köréjük gyűltek, és faggatni kezdték őket a mindent eldöntő csata részleteiről. Nem kellett kétszer kérniük, a második kör után a bajtársak már egymás szavába vágva meséltek, felváltva dicsőítették saját hősiességüket, Őfelségét és a királynét, Nofretitit; valamint az isteneket, akik győzelemre segítették őket. Minél több volt az ital, annál színesebbek lettek a történetek. A csatát a nagy megiddói ütközethez hasonlították, melyet Hatsepszut királynő vívott a Mitanniak ellen több, mint 500 évvel korábban; királyukat, Ramszeszt pedig Ptahhal, a harc és pusztítás istenével emlegették együtt. Az emberek tátott szájjal hallgatták, hogy miként tört előre a hős uralkodó, és mészárolt le ezreket az ellenség soraiból egymaga. Olyan volt ő, mint a dühöngő vihar, még a hettita uralkodó, Nabu-kudurri-uszur is megijedt tőle, pedig maga is vitéz harcos hírében állt. Mena, maga is kocsihajtó lévén, nagyon lelkesen beszélt a fáraó pompás lovairól. A paripák, melyek őseit állítólag a nagy Kheopsz fáraó istállójáig lehet visszavezetni, rúgásaikkal és harapásaikkal igen sok hettita katonát segítettek át Ozirisz birodalmába, a Keleti Hegyek mögé. Mena azt is tudni vélte, hogy a fáraó már meg is rendelte a dicsőséges események megjelenítését az abydoszi templomának falán, hogy mindig láthassa, amikor áldozatot mutat be ott apjának, I. Ramszesznek.

A vendégek még órákig hallgatták a hősök elbeszéléseit, majd szétszéledtek, hogy ki-ki otthon is elmesélje, amit hallott; a katonák pedig visszatértek a táborhelyükre, hogy tovább ünnepeljék a győzelmet a társaikkal.


_

 

1. hiba:

 

II. Ramszesznek nem volt Thébában a székhelye. Uralkodása elején Memphisz, később az általa emelt Per Ramszesz volt a főváros.
Sokakat megzavart az "erős bika", amit Hóruszra értettek - pedig ez bevett királynév volt és az uralkodóra vonatkozott. Számos más fáraó nevében is megtalálható, például a Szépművészeti Múzeum emlékszkarabeuszán III. Amenhotep neve is így kezdődik: "Az Élő Születésű Hórusz, Az Erős Bika, Arany Hórusz..." . Másokat a Meriamon név zavart meg. Nem tévesztendő össze Uszermaatré Meriamon Ramszesz Hekaiunu, azaz III. Ramszesz és Uszermaatré Szetepenré Meriamon Ramszesz, azaz II. Ramszesz. A Ramszesz és Meriamon nevet időnként fordított sorrendben használták, de így is helyes!

2. hiba: II. Ramszesznek nem Nofertiti, Nofertari (Nofertiri, Nefretiri, stb.) Merenmut volt a felesége. Nofertiti Echnaton királynéja volt.
Volt, aki Mena személyében kereste a hibát: II. Ramszesz felirata külön megemlékezik a főlovászmesteréről és kocsihajtójáról, mint egyetlen hűségesen mellette maradó katonájáról (próbált volna meg leszállni a tomboló fáraó mellől...), aki kitartott vele mindvégig. Mena megérdemli, hogy emlékezzünk rá!
3. hiba: A nagy megiddói ütközetet nem Hatsepszut vívta meg, hanem vetélytársa és utóda,  III. Thotmesz.
A nevezetes megiddói csata a mitanniak vezette koalíció ellen folyt, bár Megiddó lakosai valóban nem a mitanniak voltak.
4. hiba: A megiddói csata (és egyben III. Thotmesz uralkodása) és a kádesi csata (II. Ramszesz uralkodása) között nem 500 év telt el, hanem kevesebb, mint 200.
Ez a válasz általában nem okozott gondot.
5. hiba: A harc és pusztítás istene nem Ptah, hanem Montu. Ptah a mesterek és a művészek istene, és egyben a Memphiszi Teológia főistene.
Azt sokan helyesen észrevették, hogy Ptah nem illik a képbe és ezt el is fogadtuk, ha a válasz további része nem volt hibásabb, mint a feladvány maga. Sajnos Montu neve egyetlen megfejtésben sem bukkant fel - ellentétben Széth-tel és Szahmettel. Pedig a kadesi csatáról szóló beszámolókban kifejezetten Montuhoz hasonlítják II. Ramszeszt.
6. hiba: Nabu-kudurri-uszur igazoltan távol maradt a kádesi csatából. Egyrészt azért, babiloni uralkodó volt és nem hettita, másrészt több, mint hatszáz évvel később élt, ami elég jó mentségnek bizonyult.
A hettita sereget a tapasztalt, ravasz hadvezér, Muwattalis vezette, a nevezetes békeszerződést pedig utóda, Hattusilis írta alá Ramszesszel. Maga a csata kétes véget ért, de mindkét fél győzelemnek értékelte - és a történetben azt vettük alapul, hogy II. Ramszesz katonáinak mi lehetett a véleménye.
7.hiba: Kheopsznak nem lehettek lovai, mert a lovakat a hykszoszok hozták be Egyiptomba, kb. 800 évvel később.
Kheopsz istállóiban legfeljebb szamarakat tarthattak... :o) Általában ez a válasz sem okozott gondot.
8. hiba: Ozirisz birodalma - Amenti, azaz "nyugat" - a nyugati hegyek mögött van, nem a keleti hegyek mögött.
A nap, azaz Ré nyugaton tűnik el, a földi élet pedig az égi mintát követi - tehát a halál utáni élet helye nyugaton kell legyen.
9. hiba: II. Ramszesz sok helyen felvésette a kádesi csata képeit, de Abydoszban kivételesen nem.
A legnevezetesebb ábrázolások az abu szimbeli Nagytemplom oszlopcsarnokának falán és a Ramesszeumban találhatók, de a luxori templom első pylonjának nyugati felén is látható - sajnos nagyon megrongálódva.

10. hiba:

II. Ramszesz apja nem I. Ramszesz, hanem I. Széthi. I. Ramszesz a nagyapja volt.
Az abydoszi templom híres királylistája I. Széthit és fiát, a gyermek Ramszesz herceget úgy ábrázolja, hogy éppen áldozatot mutatnak be az őseik kartusai előtt. Így végül is az igaz, hogy Abydoszban áldozatot mutatott be II. Ramszesz I. Ramszesznek - is.
 

A helyes megfejtésekhez gratulálunk! Nézd meg az első forduló és a harmadik forduló megfejtéseit és az eredménylistát is!

ÉSzAH és HoremWeb

Vissza a lap tetejére