Egy szinttel feljebbToérisz (Taweret) Taweret (Toérisz)
Toérisz és Meret-szeger Deir el-Medinéből
Taweret és Meret-szeger egy deir el-medinéből származó, újbirodalmi sztélén

A denderai zodiákus rajzának egy részlete
A denderai zodiákus középen a Viziló-csillagképpel, Girolamo Segato rajzán. A víziló orra az Alpha-Draconis, amely éppen északi irányban állt, mint ma a Sarkcsillag.

A Nitókrisznak állított Taweret-szobor
Nitókrisz vagyonát oltalmazó Taweret. Ha nagyobb méretben megnyitod, láthatóvá válik, hogy az istennő a sza (oltalom) hieroglifákra támaszkodik.

Arany Toérisz-nyakék a budapesti Szépművészeti Múzeumban
Későkori elektrum Toérisz-nyakék.
A budapesti Szépművészeti Múzeum tulajdona
- HoremWeb felvétele

Toérisz Egyiptom leggyakrabban előforduló istenségei között az egyik legfurcsább istennő. Alakja elég rémítő, pedig alapvetően oltalmazó istenség, aki a terhes anyák, gyermekágyas nők, a család védelmezője. Hathor-koronával ékesített vízilófeje terhes női testben folytatódik, oroszlánlábakon jár, és krokodilfarka van - emlékeztet Ammitra, a szív mérlegelésénél éhesen várakozó Halottfalóra. Csakhogy Taweret a test, az egyén születésénél kap szerepet, Ammit viszont a túlvilágra méltatlanok lelkére hoz teljes pusztulást. Különleges külseje ellenére méltóságteljes, nagy hatalmú istennő, akinek ábrázolásairól teljesen hiányoznak az egyébként kézenfekvő groteszk vagy ironikus vonások, amelyek Bésznél olyan gyakoriak.

A külső rettenetessége az istennőnek tulajdonított szerepek között is megjelent. Ha kellett, iszonyú is tudott lenni, amihez segítsége is volt: egyes hiedelmek szerint a weret-démonok az ő parancsainak engedelmeskedtek. Neve is hasonló, azt jelenti: A Nagy (Lény). De nem csak a weret-démonok, hanem más démoncsoportok felett is uralkodik: "Számba veszem a hetemu-démonok ajándékait, a semai-démonok hatalmam alatt állnak. A kedefti-szellemek így szólnak: 'Mi az, amit megtegyünk?' - Én küldöm a halált az élet ellen." A weret-démonok az Újbirodalom vége felé tűnnek fel, és hamarosan az Ég Weret-jeként vezeti őket Toérisz. Nem véletlen, hogy egy ilyen nagy hatalmú istennőt oltalmazónak igyekeztek megnyerni az egyiptomiak!

Az istenek életében betöltött szerepe változó, de mindig nagy jelentőségű. A predinasztikus időkből is maradt fenn - tisztán víziló alakban ábrázolva - szobra. Testének két legjellegzetesebb része, a vízilófej és a krokodilfarok Széth szent állataira utal, talán ebből eredően Széth kedvesének tartották, aki azonban átállt Hórusz oldalára, aki megölte az istennőt üldöző kígyót. Ez a történet azonban újbirodalmi eredetű lehet, amely az istennő alakja és szerepe közötti ellentmondás miatt alakulhatott ki. Máshol csillagokkal azonosítják, vagy éppen a Víziló-csillagképpel, amely a mi Sárkány-csillagképünk helyén volt. (Kr. e. 2500 táján az Alpha-Draconis, a Sárkány-csillagkép - vagyis az akkori Víziló-csillagkép - legfényesebb csillaga jelölte ki az északi irányt, éppen úgy, mint ma a Polaris, azaz Sarkcsillag. A változást a Föld imbolygó mozgása, az un. precesszió okozta.) Taweret csillag-természetében is az oltalom dominál, egy VII. századbeli szobron Nitókrisz, Amon isteni hitvese, I. Pszammetik leánya javait oltalmazza, naoszán a Hét Hathorral, akik a sors istennői voltak. Későbbi szerepe Ozirisszel kötötte össze, Karnakban például közös templomot kapott Ipettel és Ozirisszal. Volt, hogy valamennyi vízilóistennőt - mert természetesen több is volt - Toérisszel azonosítottak.

Az amuletteken előforduló istenségek közül ő az egyik leggyakoribb, talán csak Bész (és esetleg Hathor) előzi meg népszerűségben. A budapesti Szépművészeti Múzeumban több, Taweretet ábrázoló amulett és ékszer is ki van állítva, de a legszebb a képen is látható elektrum lánc. Egyes ábrázolásokon - például a Nitókriszt oltalmazó szobrán is - Taweret a sza (oltalom) hieroglifát tartja kezében. Egy érdekes hiedelem is kötődött hozzá: a fiút szült asszonyok tejét megfázás, szembetegségek, és égési sérülések gyógyszereinek alapanyagaként használták, és az anyatejet Toériszt formázó edényben tartották, amelynek űrtartalma, 100 ml, nagyjából az egyszerre lefejhető tejmennyiségnek felelt meg. Ha ebbe az edénybe állati tejet öntöttek, az az Istennő révén átlényegült, szimbolikusan anyatejjé változott, és ugyanolyan hatásos gyógyszer lett, mint az.

Toériszt a későkori vallásrendszerező törekvések közepette Hathorral, és ez által Ízisszel azonosították, de ez nem egészen új keletű. Sokkal korábban is előfordul, hogy Taweret Hathor egyik alakjaként jelenik meg. Mindenesetre ilyen módon közeli kapcsolatba hozták Szahmettel, Basztettel, Meret-Szegerrel (akivel a deir el-medinei sztélén is együtt látható), Nephtysszel, és még Hórusz-tudja kivel - de mindenképpen illusztris társaságba került.

Predinasztikus víziló-szobrocska Hivből
Bömbölő viziló predinasztikus szobrocskája
Hivből, a Nagada II. kultúra C periódusából.
Kérdéses, hogy ezek a szobrocskák
mennyire köthetők Tawerethez
.

Víziló szobrocska a Középbirodalom idejéből
William, a mázas víziló szobrocska
a I. Szeszósztrisz és II. Amenemhat  idejéről.
Érdekessége, hogy a környezet növényzetét
magára a víziló testére festette a művész,
sajátos, de az ókori Egyiptomra jellemző
felfogásban jelezve a folyamparti élővilágot.
A szobor jelenleg Bécsben,
a Kunsthistorisches Museum-ban található.

Taweret amulett - feltehetően későkori
Taweret oltalmazó fajansz-szobrocskája

Visszatérés az Istenek oldal tetejére, vagy a linkekhez

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére