Egy szinttel feljebbSzéth Széth / Szutekh

Ez az isten egy igen rejtélyes alakja az egyiptomi mitológiának. Azt sem tudjuk biztosan, hogy az ábrázolásokon milyen állattal azonosítják. Egyesek szerint okapi, mások inkább hangyásznak, vagy éppen cickánynak nézik, megint mások szerint több állat részeiből összegyúrt kiméra. Rokoni kapcsolatait tekintve igen tekintélyes helyen áll: Ozírisz és Ízisz testvére, valamint másik húgának, Nephtysznek egyben férje is. Házasságukból nem született gyermek, Nephtysz gyermeke, Anubisz valójában Ozírisz fia (ld. Anubisznál).

Széth az egyiptomi istenvilág rosszfiúja. Ha Ozírisz a termékenység, az újra megújuló élet Egyiptom számára, akkor Széth a mindent felfaló sivatag, a pusztító, forró viharok megtestesítője. Különösen ellenszenvessé teszi őt Ozírisz meggyilkolása és az a törekvése, hogy elorozza Hórusztól - Ozírisz fiától és jogos örökösétől - a Kettős Koronát. (Hórusz és Széth harcairól remélhetőleg még sok szót ejtünk. Számos történet fűződik ehhez a viszályhoz.)

Ennek ellenére nem csupán rosszat tulajdonítanak neki. Széth az egyiptomi mitológiában a "szükséges rossz", az ellenpont, ami nélkül a jó sem létezhetne. Nem csak ott utazik a világ rendjét szimbolizáló Nap-bárkában, de Ré hajója nem is tudná bejárni napi útját az égi Níluson nélküle. A Nap-bárka minden este találkozik a nyugati horizonton az Apóphisz-kígyóval, ami fel akarja falni a bárkát a benne utazókkal együtt. Széth az, aki minden este megküzd vele azért, hogy a Nap-bárka akadálytalanul folytathassa éjszakai útját az alvilági Níluson, és másnap reggel Ré arca ismét felragyoghasson a világban.

A hiedelemmel ellentétben szentélyei nem orgiák színhelyei voltak, és papjai nem véres áldozatokkal igyekeztek kiengesztelni haragos istenüket. Egyetlen egyiptomi isten sem követelt emberáldozatot (a kenyeret és a sört szeretik valamint a finom illatszereket!).

I. Szeszósztrisz kartusával ékesített Szema-taui, Széth és Hórusz ábrázolásával

Ennek a Szema-taui ábrázolásnak különlegessége, hogy nem Hapi, hanem Hórusz és Széth kötik össze a Két Országot jelképező papiruszt és lótuszt. Ez mutatja azt az egyiptomi felfogást, amely a jót és rosszat mint egymás kiegészítőit, egyaránt fontosnak tartotta a létezéshez. A fenti kartus I. Szeszósztrisz nevét tartalmazza.

Kattints a képre, hogy a nagyobb, és sokkal jobban látható változata előjöjjön.

Visszatérés az Istenek oldal tetejére, vagy a linkekhez

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére