Egy szinttel feljebbMaat  Maat

Mielőtt belekezdenék az egyik általam - és azt hiszem bátran állíthatom, hogy mindkettőnk által - leginkább tisztelt istenség, Maat bemutatásába és dicsőítésébe, szeretném kiemelni, hogy ehelyütt kifejezetten az istennő perszonifikált aspektusával kívánok foglalkozni. A szerepe mögött meg rejlő eszmével, annak árnyalataival és az egyiptomiak gonodlkodásában betöltött szerepével A mi témáink között, a Maat, nefer, hotep című írásunkban foglalkozunk. A fáraó ezzel kapcsolatos kötelességének részleteire is ott térünk ki.

Maat Merenptah sírjában
Maat istennő Merenptah sírjában, szárnya között az oltalmazó shen-gyűrűvel a fáraó kartusait védelmezi.

IV. Ramszesz Maatot mutatja be áldozatként
IV. Ramszesz felmutatja az alvilágon kosfejű alakjában hajózó Rének Maat-ot.


Talán egyetlen más istenségnél sem érhető tetten annyira szembeötlően az egyiptomi gondolkodásmód azon vonása, mely szerint igyekszik az elvont fogalmakat megfoghatóvá tenn, mint Maatnál. Maat istennő az igazság princípiumának perszonofikált alakja és egyben egy olyan istenség, akinek személyében igen tiszta formában megmaradt a kötődés az eszméhez, melyet képvisel.

Nevének jelentése "igazság", "rend", "törvény". Általában női alakjában ábrázolják, fején egy speciális strucctollal, amit Maat tollának is neveznek, de bizonyos kontextusban csupán maga a toll is megjelenítheti az istennőt.

Az egyiptomi mitológia Ré lányának és egyben Ré szemének tartja, aki apja orrlukában lakozik. Kultuszhelye, temploma nem volt, mert az általa megjelenített eszmény egyetemes értéke nem tette lehetővé, hogy kultuszát - már ha lehet így mondani - helyileg behatárolják. Valóban elbizonytalanodom, ha Maat kultuszáról kell beszélnem, ebből a szempontból ugyanis igencsak kilóg a többi istenség sorából. Az ő kultuszában általában nem neki áldoznak, hanem őt áldozzák. A fáraó egyik legfontosabb - ha nem a legfontosabb - feladata a maat fenntartása a birodalomban. Azzal, hogy az istenek előtt felajánlja Maat-ot (általában az istennő ülő szobraként jelenik meg, melyet az uralkodó a tenyerében tart) bizonyítja, hogy a feladatának eletet tett és joggal számíthat az istenek kegyére. Mindaz, amit az istennő képvisel, a fáraó személyén és tettein keresztül érvényesül a világban.

Maat igen fontos szerepet tölt be a szív mérlegelésénél, sőt, mondhatni valójában ő dönti el, hogy valaki bekerülhet-e Ozirisz országába. Ha az elhunyt szíve nehezebbnek bizonyul Maat tollánál - tehát bármiféle hazugság, becstelenség terheli - akkor soha nem léphet az Alvilág Urának színe elé, és nem nyeri el az örök életet. Az igaz ember az, aki a szívében hordozza Maat-ot. Erről tesz tanuságot az elhunyt a Halottak Könyvének sokak szerint legszebb versében, az ún. Tagadó vallomás-ban:

"Üdv néked, törvény és igazság hatalmas ura!
Íme, a színed elé járulok, hogy megcsodáljam sugárzó tökéletességedet!
Mert ismerlek téged és ismerem titkos nevedet,
Ahogy ismerem a negyvenkét isten nevét
Akik körülvesznek téged Maat fénylő csarnokában
Azon a napon, mikor előszámláltatnak a bűnök Ozirisz színe előtt.
...
Lásd, Maat-ot én a szívemben hordozom."

A Szív Mérlegelése Ani papiruszán
Ani papiruszán a mérleg bal serpenyőjében Maat tolla

ÉSzAH
eszah(a)kemet.hu

Visszatérés a linkekhez

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére