Teljes méretre nyitVissza a linkekhezTudományos idézetek

Visszatérés az Istenek oldal tetejére, vagy a linkekhez

"Nincs a természet nagy birodalmában örvendetesebb látvány, mint a Nílus áradása"

- Gaston Maspero - Az Ókori Egyiptom története

Vonal

"Ramszesz él!"

- ÉszAH

Vonal

"(A Nílus) minden mozdulata a szivárvány összes árnyalatát és az ég csillagait magába szívja, és úgy terül szét, mint egy ezüstkönnyektől csillogó szemfedő."

- David Roberts

Vonal

"...ha a nyugati társadalmak valaha is megvalósítják az egyenlőség és stabilitás széles bázison nyugvó célját, akkor valójában nem tesznek mást, mint újra felfedezik Maatot. Ha a modern kor mérnökei csodálattal adóznak a piramisok építői előtt, kiknek képességeit aligha lehet felülmúlni, akkor mit szólnak társadalomtudósaink egy ilyesfajta koncepcióhoz?"

- Christopher Knight & Robert Lomas: A Hiram-kulcs

Vonal

"Talán a legmegfelelőbb, ha a körutat a sírban a szentélynél kezdjük, ahol a kultusz-szobrokon keresztül megismerkedhetünk a nemes családjával és őseivel is, illetve a keleti fal ábrázolásain az egész rokonságát bemutatja. Láthatjuk, hogy miként ültek családi ünnepet, hogyan szórakoztak a szabad idejükben. Majd miután felajánlottuk áldozatainkat az oltáron, csatlakozzuunk a helytartóhoz, amint kisétál a földjeire és szemrevételezi a munkát - mint azt a bejárat fölötti jelentek mutatják - és ahogy tekintetünk tovább siklik a nyugati falra, tanúi lehetünk a mindennapi tevékenységeinek, melyet földbirtokosi pozíciója megkívánt tőle. Vegyünk rész a falon megjelenített temetési szertartáson, osztozzunk a hozzátartozók gyászában és örüljünk együtt velük, amiért szerettük megistenült Ozírisz mellett. Szánjunk rá időt, hogy végigolvassuk a hátsó falra felvésett hosszú és hatásos szöveget és mielőtt elhagyjuk a nagy ember sírját ismételjük el a lelkének szánt imákat, melyeket a plafonra véstek."

- Joseph J. Taylor
Paheri nomarkhosz sírjáról

Vonal

"Meglepetve láttam, hogy a mint a napsugarak a vízre vetődtek, sötétpiros fény verődött vissza a mezőkre. Az alapszín ereje a világosság fokozódásával együtt növekedett: a Nílus abban a pillanatban, amikor a naptányér a hegyormoktól elválni készült, vérfolyamnak látszott. (...) A víz egész tömegében homályos, sötétpiros színű volt, és inkább hasonlított vérhez, mint bármi más anyaghoz. Ugyanakkor azt is észrevettem, hogy a vízállás az éj folyamán több hüvelykkel emelkedett; az arabok is fölvilágosítottak, hogy ez a vörös Nílus."

- Gaston Maspero: Az ókori Egyiptom története

Vonal

"Ez a templom (Abu Szimbel) már egymagában megérte a núbiai utazást!"

- David Roberts

Vonal

"Nektanebos fáraó ezt izente követétől a Lykerosnak, Babylon királyának: "Nekem olyan kanczáim vannak Egyiptomban, a melyek a Babylon táján levő mének nyerítésétől vemhesek lesznek." A babyloninak, hogy adós ne maradjon, volt egy olyan macskája, a mely este elment, hogy megfojtsa a memphisi kakasokat s reggelre már otthon volt. A thebei tó vizilovai, a melyeket ki kell vadászni, hogy Tánis királyának álmát ne zavarják, közeli rokonságban állanak azokkal a ménekkel, a melyeknek nyerítésök Babylonból Egyiptomba elhat, meg azzal a macskával, a mely egy éj alatt menet-jövet megtette az útat Egyiptomba."

- Gaston Maspero: Az ókori Egyiptom története
Apophisz azon üzenete kapcsán idézi miszerint Avariszban nem tud aludni
a thébai vizilovak ordításától - v.ö. a
Puszták fejedelmei c. témánkkal

Vonal

"Háború kirobbanátásra, azt hiszem mindenki képes, ám aki megtalálja a módját a béke megteremtésének, az mindenképpen tiszteletet érdemel."

- Zahi Hawass II. Ramszeszről

Vonal

"Az egyiptomi földműves volt az az oszlop, amelyen ez a kultúra nyugodott."

- Hillary Wilson ('A fáraók népe')

Vonal

"Ha valaki le akarná másolni az edfui templom feliratait és reggeltől estig szakadatlanul írná, húsz év alatt sem végezne vele!"

- C.W. Ceram: A régészet regénye

Vonal

"Katonák! Negyven évszázad tekint le rátok!"

- Bonaparte Napóleon
a Piramisok Csatája előtt

Vonal

"Ugyan melyik európai képes ma egy XII. századi szerzetes írását eleolvasni, még ha a mai nyelvek valamelyikéről van is szó? Sőt, egy középkori okirat díszes, cikornyás iniciáléjában a szóban forgó betűt sem tudja felismerni, habár ezek az írások saját kultúránk körébe tartoznak és még egy évezred sem választ el tőlük. A tudósok azonban a hieroglifák tanulmányozásánál egy idegen kultúra írásfejlődésével álltak szemben háromezer év távlatában."

- C.W. Ceram: A régészet regénye

Visszatérés az Istenek oldal tetejére, vagy a linkekhez

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére