Teljes méretre nyitVissza a linkekhezÓkori idézetek

Visszatérés az Istenek oldal tetejére, vagy a linkekhez

"Jöjj, történjen ezután valami jó!"

- Szinuhe története
- ÉSzAH fordítása

Vonal

Új idézet!nn msj s3w

"Senki sem születik bölcsnek."

- Ptahhotep
HoremWeb fordítása, angol segítséggel

Vonal

"Üdv! Üdv néked Szentély Ura, ki ott állasz a földnek közepén"

- A Nagy Piramis üdvözlése

Vonal

Sh.S. 132-134

"Ha bátor vagy és ura vagy szívednek
  gyermekeidet karodba ölelheted,
  asszonyodat megcsókolhatod,
  mert megláthatod az otthonod."

- A hajótörött története 132-134
- HoremWeb fordítása angolból

Vonal

"Amit néven nevezünk, léteznie kell. Azt, amit néven nevezünk, le kell írnunk.
Amit leírunk, arra emlékeznünk kell. És amire emlékezünk, az él.
Egyiptom földjén Ozirisz lélegzik."

- Halottak Könyve
- idézi Robert Bauval a Szfinx üzenete-ben

Vonal

"Egy merítés víz is oltja a szomjat, egy falás főzelék is erősíti a szívet.
Egy jó dolog pótolhatja a jót általában, egy kevés a kicsinyből helyettesítheti a nagyot."

- Kagemni intelmei a Prisse-papiruszról

Vonal

"És mikor a történet megíratott és jól zárult, az ember lelke tökéletesedett általa..."

- Halottak Könyve
- idézi Robert Bauval a Szfinx üzenete-ben

Vonal

Új idézet!"A bátor férfi neve tettében rejtőzik; emléke soha nem hagyja el a földet."

- Jahmesz kapitány életrajzi sírfeliratából

Vonal

Új idézet!"Kétszer annyi ételt adj, mint amennyit anyád adott neked, támogasd őt, hiszen ő is támogatott téged, súlyos teher voltál számára, s lásd, ő mégsem hagyott el. Születésed után hozzád kötötte magát, hiszen három éven át szoptatott."

- Ani intelmei (?)

Vonal

"Aki rosszat mondana erre a könyvre, legyen Thot az ellensége!"

- Innenna írnok zárszava a Két fivér történetéből

Vonal

"Te gördülsz fel a horizontra, te bocsájtasz fényt a sötétségbe, te küldöd hozzánk a levegőt tollaidból, és te árasztod el a Két Országot, miként a Korong napkeltekor. Koronád felhatol a menny magasságáig, te vagy a csillagoknak társa, és te vagy minden istenek vezetője. Te jóságos vagy döntéseidben és beszédedben, kedvelt az Istenek Nagy Társaságában, és kedvelt az Istenek Kis Társaságában."

- Ozirisz-himnusz részlete az Ani-papiruszról
HoremWeb fordítása angolból

Vonal

"Mert Amon megteremtette az összes országokat, ő teremtette őket, és ő teremtette azt az Egyiptomot, ahonnan jössz, elsőnek. A műveltség pedig onnan jött... "

- Zakar-Baal bybloszi fejedelem szavai a Wenamun utazása történetéből

Vonal

Ha kiváló vagy, alapíts házat, szeresd feleségedet házadban mindenekelőtt, töltsd meg a testét, ruházd fel hátát, tagjai számára orvosság a balzsam, örvendeztesd meg a szívét, amíg élsz, szántóföld ez, mely hasznos az urának."

- Ptahhotep Bölcsességei

Vonal

"Mérhetetlen naggyá tedd magad, a  testből teljesen kilépve és minden időn felülemelkedve légy Aiónná - és ekkor megérted Istent... légy magasabb minden magasságnál, mélyebb minden mélységnél, fogadd magadba minden teremtett dolog érzékelését, a tűzét, a vízét, a szárazét és a nedvesét, úgy, hogy egyszerre mindenütt vagy, a földön, a tengerben, az égben, még meg nem születve az anyaméhben, fiatalon és öregen, meghalva és halál után..."

- XI. hermetikus traktátus
idézi Kákosy László az
Alexandriai időisten-ben

Vonal

"Mások a szavak, amiket az emberek mondanak,
És más az, amit az Isten tesz."

- Amenemope (19, 16-17)

Vonal

"Az újév: a nehen eleje és a dzset vége."

- egy kairói, újbirodalmi papirusz
idézi Kákosy László
Az egyiptomi öröklétfogalom című tanulmányában

Vonal

"Nem építettek maguknak ércből való piramist és hozzá vasból való sírkövet. Nem hagyhattak utódokat, gyermekeket, hogy nevükről megemlékezzenek. Könyveiket tették meg örököseikké, a tanításokat, melyeket írtak"

- Chester Beatty IV. papirusz az intelmek szerzőiről

Vonal

"Ne kívánj magadnak bármit is abból,
ami Amon-Rének, az istenek királyának tulajdona,
mert bizony egy oroszlán
csak a saját zsákmányára vágyik."

- Wenamun utazása
- ÉSzAH fordítása
Értelmezéséhez hasznos tudni, hogy az oroszlán az intelem-irodalomban az erős, nemes, jóravaló ember metaforája. Egyúttal utalás arra, hogy az ereje és hatalma teljében lévő
oroszlán (legyen akár az állatok királya, akár a metaforával jelzett ember) sem tör az istenek javaira, különösen nem, ha Amonról van szó...

Vonal

"Üdv, üdv, Dzsedefhór, herceg, ki kedves az atyjának! (...)
Ismerje meg ba-lelked a koporsó ösvényét az Elfedett Tekintet Kapuján át! Köszöntelek herceg!
"

- Dzsedefhór herceg köszöntése a Westcar-papiruszról
- HoremWeb fordítása

A köszöntés gyakorlatilag megfelelő temetést kíván a hercegnek :o)))

Vonal

"Én olyan király vagyok, aki beszél és cselekszik is.
Amit a szívem kigondol, az megtörténik a karom által.
Heves a támadásban, határozott a sikerre való törekvésben.
Nem alszik el a szó a szívében, gondol alattvalóira, ... "

- III. Szeszósztrisz egyik határsztéléje

Vonal

"Élesek a kések azzal szemben, aki letér az útról,
nem lehet sietni akkor, midőn nincs alkalom rá."

- Kagemni intelmei (Prisse-papirusz)
Honnan ismerte Kagemni a Kr.sz. XXI. század közlekedésének gondjait??? -Born

Vonal

Új idézet!"Ó, te, aki a Két Földön élsz, te, aki írsz és papokat tanítasz, te, aki bölcs vagy, aki imádod az istent, ismételd meg az átváltozás varázsszavát Szenenmut szolgáért!"

- Szenenmut sírfeliratának részlete

Vonal

"Ne szidd a húst a mohó mellett, fogadd el, amit ad neked, ne utasítsd vissza. Ez meg fogja szelidíteni..."

- Kagemni intelmei (Prisse-papirusz)

Vonal

"Ha azt akarod, hogy a barátság tartós legyen a házban, amelybe bejáratos vagy mint úr, fivér, vagy mint barát, minden helyen, ahová belépsz, óvakodj az asszonyokhoz közeledni, nem jó hely, ahol ezt csinálják, nem jelent okosságot kinyitni azt. Ezer férfi eltéríttetett már ezáltal attól, ami hasznára volt. Egy kis pillanat, hasonló az álomhoz, és az ember a halált éri el, mert megismerte."

- Ptahhotep Bölcsességei

Vonal

"A Mindenség Ura szól: ... Én jókat cselekedtem a horizont kapujában. Megalkottam a szeleket, hogy mindenki lélegezhessen a maga idejében. Így áll a dolog. Megalkottam az áradást, hogy a szegény épp úgy rendelkezhessék vele, mint a nagy. Így áll a dolog. Megalkottam minden embert úgy, mint testvérét. Nem én parancsoltam meg, hogy bűnt kövessenek el, Az ő szívük rontotta el azt, amit mondtam."

- középbirodalmi koporsószöveg

Vonal

Új idézet!

"Nagy a Maat, nagyszerű és szilárd, rendíthetetlen Ozírisz ideje óta"

(Wessetzky Vilmos műfordítása)

"Nagy a Maat, maradandó az igazság, nem zavarosodik meg Ozírisz ideje óta"

(Szó szerinti fordítás Pécsi Ágnesnek a Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem
Egyiptomi szombatok II. rendezvényén tartott, Ptahhotepről szóló előadásából)

- Ptahhotep intelmei

Vonal

"Ne légy elbizakodott erőd miatt kortársaid között, óvakodj attól, hogy dacos légy. Nem lehet tudni, hogy mi fog történni és mit tesz az isten, amikor büntet. "

- Kagemni intelmei (Prisse-papirusz)

Vonal

"Ne légy mohószívű háznépeddel szemben.
Több a szelíd kívánsága, mint az erősé."

- Ptahhotep Bölcsességei

Vonal

"A nagy folyó növekszik, kezdete Elephantinében van. Belőle élnek a pékek."

- jövendölés a Démotikus Krónikából

Vonal

"Amon, akinek rejtett a neve az istenek előtt. Ősöreg, aki fensőbb a többi istennél, Tatjenen, aki megalkotta magát, mint Ptah. Testének lábujjai a hermupoliszi nyolcasság, aki felragyog az Ősvízben  mint Ré, miután megújult. Ő köpte ki Sut és Tefnutot. (...) Gágogó hangot adott a föld felé, amikor megalkotta azt magának, egyedül lévén. Elsőnek adott hangot a csendben. Ő nyitott meg minden szemet, hogy lássanak. Ő kiáltott fel elsőnek, amikor a föld még hallgatásban volt. Harsogása körbe járt, nem létezett más. Megalkotta azt, ami van, ő adta, hogy éljenek. A szívük akkor él, amikor látják őt. Őhozzá tartoznak a felmagasztosult ah-ok."

- Amon-himnusz részlete a leideni papiruszról

Vonal

"Üdv néked, Nílus, ki a földből fakadsz és eljöttél, hogy tápláld Egyiptomot.
Éltetőnk, gazdagítónk, minden jó dolog teremtője."

- A Nílus üdvözlése - óegyiptomi himnusz

Vonal

"Borral terhes az ég, mikor megszüli az Ég az ő lányát, a Hajnalt"

- Piramis-szövegek 1082 szakasz

Vonal

(Nofertum) - lótuszvirág ő Ré orrán!

- Piramis-szövegek 266 szakasz

Vonal

"Én felségem kívánja látni azt a törpét, jobban, mint a bányák és Punt ajándékait!"

- a gyermek II. Pepi levele Horhufhoz
aki
Jam országi expedícióból tért vissza

Vonal

Új idézet!dgA mdt nfrt r waD S

"Elrejtettebb a szép beszéd a smaragdnál,
(ám megtalálható a szolgálóleánynál a malomkő mellett.)"

(Wessetzky Vilmos műfordítása, Pécsi Ágnesnek a Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem
Egyiptomi szombatok II. rendezvényén tartott, Ptahhotepről szóló előadásából)

- Ptahhotep Bölcsesség-ei

Vonal

"Ne csökkentsd a szíved követésére szánt időd,
mert a ka utálata az ő idejének elpazarlása (...)"

- Ptahhotep Bölcsesség-ei

Vonal

"Ne légy nagyképű a tudásod miatt. Kérj tanácsot tudatlantól és bölcstől egyaránt, ugyanis a művészetnek nincsenek korlátai, és soha, egyetlen művész sem lehet tökéletesen tisztában saját képességeivel."

- Ptahhotep Bölcsességei

Vonal

"Keserűség van a csontjaimban, fejem kopasz, ruháim piszkosak, amíg kiengesztelődik irántam Néith... "

- Tefnakht szaiszi fejedelem behódoló üzenete Pianhihoz
(a levél teljes szövegét itt találod)

Vonal

"Ami az embert illeti, agyag és szalma az, és Isten az ő teremtője."

- Amenope

Vonal

"Nem jelent ez kiadást ládátokból, nem fáradságos a szájnak ezt kimondani.
Aki megteszi azt, amit mondtam, védeni fogom annak egészségét, és oltalmazója leszek gyermekeinek"

- Szobekhotep (A halottért mondott imáról, mint áldozatról)

Vonal

"Üdv néked hatalmas isten, Törvény és Igazság ura!
Íme most színed elé járulok!
Engedd, hogy megcsodáljam sugárzó szépségedet!
Mert mágikus neved éppúgy ismerem,
Mint a negyvenkét istenét, akik körülvesznek téged,
A törvény, és az igazság fénylő csarnokában
Azon a napon, mikor előszámláltatnak a bűnök
Ozírisz színe előtt."

- Halottak Könyve - Tagadó vallomás (Ani papirusz)

Vonal

"Élet, üdv, egészség"

- A fáraók neve után szinte törvényszerűen következő üdvözlés

Vonal

"Óh, Nut anya! Terítsd ki szárnyaidat fölöttem, miként az örökfényű csillagok!"

Tutankhamon koporsófedelének felirata
- C.W. Ceram idézi a 'Régészet regényé'-ben

Vonal

"Duplázd meg számomra Uszermaatré, Ré választottja (II. Ramszesz), a nagy isten hosszú életidejét és nagy királyságát... mert sokkal több hasznos dolgot tettem a te személyed számára naponta ebben a négy évben, mint Uszermaatré, Ré választottja király, a nagy isten tett az ő 67 évében!"

- IV Ramszesz

Visszatérés az Istenek oldal tetejére, vagy a linkekhez

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére