Teljes méretre nyitVissza a linkekhezSzépirodalmi idézetek

Visszatérés az Istenek oldal tetejére, vagy a linkekhez

"Az idők kezdetén Geb és Nut, az isteni testvérpár önfeledten játszadozott az ősóceán hullámain. A szerelem örök játékát játszották. De a lég gonosz szelleme megirigyelte a boldogságukat, és közéjük tolakodott. Gebet lábbal taposta, Nutot magasba emelte. Nut hiába nyújtotta karjait vágyakozva testvére felé, nem tudta őt elérni. Ekkor Atum, az istenek atyja megkönyörült a szerelmeseken. Nutot éggé, Gebet földdé változtatta. És íme, a föld és ég egyesültek a látóhatáron.
Ez az idők kezdetén történt. Geb azóta hordja vállán Egyiptom termékeny földjét, s körülölelve tartja őt a mennybolt, az ég istennőjének, Nutnak azúrkék teste. És körülöttük nincs más, csak a sivatag.

- Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa: Asszony a fáraók trónján

Vonal

"Aki ivott a Nílus vizéből, az visszakívánkozik hozzá,
mert szomját nem oltja semmiféle más föld vize."

- Mika Waltari: Szinuhe

Vonal

"Követ kőre halmoztok, amíg a falak olyan magasak nem lesznek, hogy elveszik a fényt, amelynek a tiszteletére a templomot emeltétek."

- Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa - Asszony a fáraók trónján
(a Mester szavai Ranoferhez, 198. oldal)

Maat-Ild javaslata alapján

Vonal

"A királyok pompásabb sírokat építettek, mint palotákat, s büszkébben számlálták elő a tekercsekből őseik nevét, mint fiaikét."

- J.R.R. Tolkien: A Gyűrűk Ura (II. kötet)

Vonal

"A sivatagban lassan pirkadni kezdett. A Föld még álomittasan feküdt az éjszaka ágyában, de keleten már színesedett a szemhatár. Ré előreküldte hírnökeit, a türkizkék párákat, hogy előkészítsék a Napbárka útját. A színek a horizont alján elmélyültek, a türkiz smaragdzöldbe ment át, majd megjelent az első rózsaszínű csík. A láthatatlan fényforrás újabb tartalékokat dobott a küzdelembe. A párák szertefoszlottak, a láthatáron karmazsinpirosan lobbant fel az égi tűz, az isteni bárka megjelent az ég peremén. A sivatag kezdett alakot ölteni, az álmából fölocsúdott Föld köszöntötte Ré Chephrent, az örökké megújulót. Ez volt az a pillanat, amikor a Nílus völgyében a templomok lapos tetején fölhangzott a nap-himnusz."

- Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa: Asszony a fáraók trónján

Vonal

"Nem változott meg a világ, gondolta. Nem hull csillag az égből, hogy jelezze távozásodat, kicsim. A fák nem dermedtek mozdulatlanná, hogy elsuttogják a nevedet. A folyó nem zúdít ránk könnyzáport, amíg itt állok, karomban porhüvelyeddel. Feltérképezhetjük a csillagokat, hasznát vehetjük a fáknak és a folyónak, megművelhetjük a földet, és megszelidíthetjük az állatokat, de egyetlen rokonszenvező gesztust nem kapunk tőlük emberi fájdalmunkban."

- Pauline Gedge: Hórusz Útja

Vonal

"A legdrágább áron megvásárolt béke még mindig olcsóbb, mint a legolcsóbb háború."

- Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa: Asszony a fáraók trónján

Vonal

"A múlt papirusztekercs, amelyet összecsavartak, lepecsételtek és eltettek valami titkos helyre. Rajta, ahol megállt az idő, fényes feketén csillognak a hieroglifák..."

- Pauline Gedge: Hórusz Útja

Vonal

"A fáraó visszaparancsolhatja győztes hadvezérér, ha a győzelmek öncélúvá válnak, de ki parancsolhat vissza egy győztes fáraót? Az addig rohan a diadalai után, míg győzelmeiben tönkremegy az ország."

- Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa: Asszony a fáraók trónján

Vonal

"Besétált a parkba, vetett egy pillantást az üvegbe zárt egyiptomi templomra és a körülötte gyülekező gyönyörű emberekre. Felháborodottan megrázta a fejét. Az egyiptomiak azért építették ezeket a templomokat és a piramisokat, hogy biztosítsák örökké tartó fennmaradásukat. Örökké. Nagy szó. Sajnálkozva elvigyorodott. Az 'örök' templom ott kevesebbet ért ért meg, mint egy évezred! Aztán ezek a jószágok idehozták, mérföldekre a hazai talajtól - és a lélektől, amelyet védenie kellett."

- Doug Murray: Vérkötelékek
(A Metropolitan Museum egyiptomi templomáról)

Vonal

"Fölöltözve meztelennek lenni, erre csak egyiptomi nő képes."

- Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa: Asszony a fáraók trónján

Vonal

"Görögök vagy rómaiak, mind tőlünk Egyiptom misztikus tanaiból loptátok a lelket adó lángot. ... A világ minden tudása Egyiptomból származik."

- Arbaces, Ízisz főpapja - Edward Bulwer-Lytton: Pompeji utolsó napjai

Vonal

"Egyiptom és a hit elválaszthatatlanok egymástól. A hykszoszok lerombolták templomainkat, de Egyiptom ma is áll. Ha a nép rendült volna meg, megszűnt volna létezni az ország. (...) Élettelenből sohasem született élő. A templom csak kőhalom, és mindaddig, amíg az istenhit templommá nem teszi, kőhalom marad."

- Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa: Asszony a fáraók trónján

Vonal

Válogatás Madách: Ember Tragédiájá-ból

Lucifer: Hát hogyha egykor átlátod magad,
Hogy a dicsőség percnyi, dőre játék?
Ádám: Az nem lehet.
Lucifer: Hátha mégis?
Ádám: Halni térnék,
Megátkozva utánam a világot.

- 4. szín

vonal

Miért él a pór? - a gúlához követ
Hord az erősnek, s állítván utódot
Jármába, meghal. - Milljók egy miatt.

- A rabszolga, 4. szín

vonal

Ne félj, csak szellemed vesz,
De tested megmarad, mint múmia,
Kiváncsisága iskolás fiúknak,
Torz arculattal, melyről elmosódott
Az írás, szolga volt-e, vagy parancsolt.

- Lucifer, 4. szín

vonal

Nem érzed-é a lanyha szelletet,
Mely aracodal legyinti s elröpül?
Vékonyka porréteg marad, hol elszáll,
Egy évben e por csak néhány vonlanyi,
Egy századévben már néhány könyök,
Pár ezredév gúláidt elássa,
Homoktorlaszba temeti neved,
Kéj-kerteidben a sakál üvölt,
a pusztán koldus, szolganép tanyáz.
S mind ezt nem a mennyrázó fergeteg,
Nem bömbölő földindulás cselekszi,
Csak gyönge szellő, mely körűlegyelg.

- Lucifer, 4. szín

Vonal

"A kis Athor-templom - a legszebb a híres felirat: 'A történelem egyetlen lapját se mocskoljátok be', a hozzáfűzött magyarázattal: 'A történelem egyetlen lapját se töröljétek le'."

- Gustave Flaubert: Egyiptomi utazás

Vonal

"Míg neved ismert, magad is közöttünk élsz. Alsó- és Felső-Egyiptom ura, Ré Igazságának Ereje, Ré Választottja, Amon-Ré Fia, Ramszesz, Ki Amon Által Kedvelt, szólítalak. Kimondom neved és mint élő közénk visszatérsz."

- Anne Rice: Múmia, avagy Ramszesz a kárhozott

Vonal

"Óvakodj hát: alszom, ahogy a föld alszik az éjszakai égbolt vagy a hó alatt;
és ha felkelek, nem leszek senki szolgálója!"

- Anne Rice: Múmia, avagy Ramszesz a kárhozott

Vonal

"Memnon-kolosszusok, nagyon nagyok, de a hatásuk már nem annyira. Mennyire más a szfinx! (...) - hány polgár emelte rájuk áhítattal a tekintetét! - mindegyik mondott valamit, azután hazament."

- Gustave Flaubert: Egyiptomi utazás

Vonal

Ami méltatlan Philae-hez: bizonyos művek vallási indíttatású elpusztítása - ez az ostobaság az irodalmi művek erkölcsi célzatú megcsonkítására emlékeztet.

- Gustave Flaubert: Egyiptomi utazás

Vonal

Vágtat a királyfi
Paripája hátán,
S megáll Pálmaország
Napfényes határán
.

Ily szép birodalmat
Még sohase látott,
Ha itt nem, sehol sem
Talál boldogságot!

- Bihari Klára: Tulipánkert (részlet)

Vonal

"Megjegyzés: rettenetesen unom az egyiptomi templomokat. Ugyanolyan kötelező megnézni őket, mint a bretagne-i templomokat és a pireneusi vízeséseket? Ó, kötelesség! mindig azt tesszük, amit tennünk kell.
Mindig a körülményeknek megfelelően kell viselkednünk (ha időnként az undor el is térít a helyesnek mondott úttól), ahogy egy fiatalembertől, utazótól, művésztől, gyermektől, állampolgártól, satöbbi elvárják!

- Gustave Flaubert: Egyiptomi utazás
... és épp az abu-szimbeli templomok kapcsán (!!!)

"Balzac volt ilyen: semmit sem nézett meg, de mindenre emlékezett."

- Maxime Du Camp, Flaubert utitársa írta Flaubert-ről

Vonal

"A nevem Taita. Orvos vagyok es költő. Épitész vagyok és filozófus. A barátod vagyok. Majd én felelek helyetted."

- Taita usébti felirata - Wilbur Smith tolmácsolásában (A Folyó Istene)

Vonal

"Életében először értette meg a 'királyi' jelző valódi értelmét. Egy újabb szó is az eszébe ötlött; meglehetősen ritka, ám annál helyénvalóbb. Üdeség. Egyszeriben ráébredt arra, hogy a férfi nem kis részben arckifejezésének köszönheti szépségét. Bámulatosan okosnak,mégis érdeklődőnek tűnt, ugyanakkor egyszerre higgadtnak és hidegvérűnek is. Túlviláginak, mégis tökéletesen normálisnak, hatalmasabbnak az embernél, mégis kétségkívül emberinek."

- Anne Rice: Múmia (II. Ramszeszről)

Vonal

...a Nílus egykor talán ezen az úton folyt, amelyen most járunk - (...) mert a Nílus időnként unatkozik a homokban és megváltoztatja medrét.

- Gustave Flaubert: Egyiptomi utazás

Vonal

"Az istenek nem különböznek más és más népek, barbárok vagy görögök között - hanem miként a Nap, a Hold, a Föld és a tenger: közös tulajdonai valamennyi embernek, csak éppen az egyes nemzetek más és más néven szólítják őket"

- Plutarkhosz: Isis és Osiris
- Paul Brunton idézi az Egyiptom titkai-ban

Vonal

(A Nagy Szfinx...) "Látott civilizációkat dicsőségesen felemelkedni, aztán száradt virágként lehullani, látott zajos hódítókat jönni és menni, jönni és elhaladni, jönni és ott maradni. Ő maga meg csak maradt a helyén, végtelen nyugalomban és végtelenül távol minden emberi indulattól."

- Paul Brunton - Egyiptom titkai

Vonal

"Rejtélyes varázslat uralkodott ezen a környéken az idők kezdete óta, mert a szfinx jelképe Kheperának, a hallhatatlanság istenének, a szellemek legnagyobbikának, annak a tiszteletre méltó lénynek, aki itt nyugszik."

- részlet IV. Thotmesz ún. álomsztéléjéről
- Paul Brunton idézi az Egyiptom titkai-ban

Vonal

"Mert háromszor jaj annak az országnak, amelyiknek királya nagy hadvezérnek születik."

- Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa - Asszony a fáraók trónján

Vonal

"Sajnálni kell ezeket a bebalzsamozott fáraókat és szegény királyi hercegeket, amiért sírjaikat megszentségtelenítették és kincseiket elorozták. Ha azután az ékszereket harácsolása kutatása közben a rablók nem vagdalták darabokra magukat a múmiákat is, akkor se sokkal jobb sors jutott nekik osztályrészükül a múzeumokban, ahol most a tömeg bámulja őket és megjegyzéseket tesz rájuk."

- Paul Brunton - Egyiptom titkai

Vonal

"Ó,Egyiptom, Egyiptom! Az ország, amely az istenség székhelye volt, nem fogja többé látni az isteneket. Vallásodból nem marad egyéb, mint mesék, meg szavak, amelyeket majd kőre írnak és amelyek elvesztett kegyességedről szólnak. Jaj, eljön az a nap, amikor a szent hieroglifákat csak bálványimádatnak takintik. A világ nem fogja megérteni az isteni bölcsesség jelképeit és a nagy Egyiptomot pokolszörnyek imádatával fogja vádolni"

- Hermesz Triszmegisztosz
- Paul Brunton idézi az 'Egyiptom titkai'-ban

Vonal

"A tűnő világosságban utolsó pillantásom megpihent a Szfinx kőszemein, amelyek mozdulatlanul és nyugodtan bámulták, amint egymás után ember-miriádok jöttek, fürkészve figyelték, majd zavarodottan távoztak el; - amelyek rebbenés nélkül nézték végig, amint Atlantisz, az azóta elveszett világ, sötét embereit elborította a vizek mérhetetlen árja - amelyek mosolygósan figyelték, hogy Ménész, az első fáraó eltérítette útjából és új mederbe kényszeríttette a Nílust, Egyiptom szeretett folyóját, - amelyek néma sajnálkozással figyelték Mózes komoly, tiszteletet parancsoló arcát mikor a férfi végső búcsúzásul meghajolt előtte; - amelyek mozdulatlanul, bánatosan nézték az elpusztított és feldúlt ország szenvedését, amikor a vad Kambüszész Perzsiából rátört Egyiptomra, melyek elbűvölten de némi megvetéssel nézték, ahogy a gőgös, selymekbe burkolt Kleopátra partra szállott aranyozott orrú, bíborvitorlás és ezüstevezős gályájáról ... A Szfinx kőszemei mindezt látták és még sok minden egyebet is. Most aztán ... hatalmas üregükből az örökkévalóságba merednek bele. De az ember a lelke mélyén érzi, hogy bár ezek a szemek mozdulatlanok, mégis áthatolnak az idő minden rétegén, egészen a világ kezdeteibe, az ismeretlen homályba."

- Paul Brunton - Egyiptom titkai

Vonal

"A fáraó egyenes tartásban ült a trónján, ökölbe szorított jobb kezét térdén nyugtatva. A fejkendővel keretezett, komor szépségű arc mögött Hórusz, a sólyomisten terjesztette ki szárnyait. A szobor ezeresztendős volt. De mit számítanak itt az évek? A művész alkotásán keresztül a fáraó kilépett az időből, halhatatlanná vált.
- Érzed a feléd áradó erőt? Látod a végsőkig leegyszerűsített formákat? Ezen az alkotáson nem találsz egy fölösleges vonalat, egy díszt, ami megtörné a stílus szigorú egységét. A szobrász, aki ezt kifaragta nem akart kérkedni tudásával. Mégis saját kicsiségedtől megsemmisülve állsz előtte, és ha csak arra az ökölbe szorított kézre nézel, el tudod képzelni milyen lehetett ez az arc haragjában. Fiam, mi ketten nem vagyunk éppen utolsók a mesterségünkben, és lehet, hogy a mi szobrainkat is megcsodálják majd az emberek. De remegő térddel nem fog előttük állni senki."

- Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa: Asszony a fáraók trónján
(Kephren diorit-szobráról)

Vonal

"Az az obeliszk, amely most Párizsban van, a jobb oldali pülon mellett állt - hogy unatkozhat, piedesztálra emelve a Concorde téren, s mennyire vágyódhat a Nílus után!"

- Gustave Flaubert: Egyiptomi utazás

Vonal

"...Egyiptom olyan szerelmes a halálba, mint egyetlen más helye sem a Földnek."

- Anne Rice: Lestat, a vámpír

Vonal

"Bár elég sötét volt, tisztán lehetett látni emberfölötti vonásait, amelyeknek épp a homály adott életet és jellegzetességet. A herceg pedig minél tovább nézett az arcába, annál világosabban érezte, hogy elfogult, és idegenkedésre nincs oka.
A Szfinx arcán nem kegyetlenség volt, hanem inkább lemondás. Mosolyában nem gúny, hanem inkább bánat. Nem nevette ki az emberi nyomorúságot és esendőséget, inkább nem is látta... A herceg csak egy dologban volt bizonyos: hogy a Szfinx néz, gondolkozik és vár valamire, nyugodt természetfölött lényhez méltó mosollyal. És még az is rémlett neki, hogy ha az a valami feltűnik a láthatáron, a Szfinx fölkel és elébe megy."

- Boleslaw Prus - A fáraó

Vonal

"A Királyok Völgye felé vezető út emberevő tájon át vezet"

- Gustave Flaubert: Egyiptomi utazás

Visszatérés az Istenek oldal tetejére, vagy a linkekhez

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére