Teljes méretre nyitVissza a linkek oldaláraDominique Vivant Denon

1798. május 19-én Napóleon harmincnyolcezres sereggel indult Egyiptomba. Bonaparte ezt a vállalkozást egy Anglia elleni hadjárat részeként indította, az angol gyarmatbirodalmat akarta meggyengíteni, egyúttal utat nyitva India felé. Seregét komoly tudóscsoport kísérte, melynek feladata az egyiptomi kultúrkincs feltérképezése volt. A csoportban Dominique Vivant Denon kulcsfontosságú szerepet kapott: rajzolta, dokumentálta munkájukat, egyes források pedig egyenesen a tudományos expedíció vezetőjének tartják. Denon rajzainak pontossága, részletessége igen fontos szerepet játszott később a Description de l'Égypte kiadásakor, sőt, még napjainkban is. Művészi kifinomultsága a rézművesek részletek iránti hűségével párosult, precizitása a képeit tudományos elemzésekre is alkalmassá tette.

Denon híre már egyiptomi útja előtt is ismert volt. A társasági élet egyik kedvelt alakjaként gyakori vendége volt a különböző szalonoknak, könnyed, kissé fölényes stílusa és maró szellemessége révén nagy népszerűségre tett szert, és mindemellett rajzai és erotikus írásai is ismertté tették. A Pásztorok imádása című, Rubens stílusában készített festményével még akadémiai tagságot is szerzett, fogadásból irt, Le Point de Lendemain című írása pedig irodalmi csemegének számított. Balzac szerint ez "a férjek magasiskolája, agglegények számára pedig értékes portré az elmúlt (XVIII.) század erkölcseiről".

Ez a gáláns modorú világfi tényleg érdekes ember lehetett. Az egyiptológia lelkes kultúrtörténészként ismeri, és mit se tud "irodalmi munkásságáról". Eduard Fuchs erkölcskutató pedig egész fejezetet szentelt a pornográf szerző Denonnak, és mit sem tud tudományos tevékenységéről. Mintha két különböző emberről lenne szó, pedig e két személy egy és ugyanaz. A szalonok ünnepelt vendége, népszerű társalgója, a műkedvelő író és festő-grafikus rendszeresen megfordult Voltaire-nél is. Volt Pompadour kegyeltje, és Szentpétervárott, követségi titkárként Katalin cárnővel is bizalmas viszonyba került. Egy időben pedig diplomataként működött a svájci államszövetség területén.

A forradalom ideje alatt száműzték, birtokait elkobozták, és megjárta a nyomor minden fokát is. A Gréve téren sorra végezték ki hajdani barátait, és ő is könnyen erre a sorra juthatott volna, ha jó szerencséje nem kíséri. Ez idő alatt rajzai értékesítéséből tengődött. Később Jacques Louis David, a forradalom nagy festője vette pártfogásába, akinek a divat átalakítására tervezett ruháiról készített metszeteket. Ezidőtájt diplomáciai képességeit kamatoztatva, Robespierre révén visszaszerezte elkobzott birtokait, sőt, nem sokkal később a száműzöttek listájáról is törölték nevét. Megismerkedett Josefin Beuharnais-val is, aki bemutatta Napóleonnak. Napóleon pedig tetszéssel fogadta - nyitva állt az út Egyiptomba.

Denon az igazi playboy mintaképe. Laza, tehetséges, szakértője a női szíveknek és a szerelmi praktikáknak, ugyanakkor merész, lelkes és éleseszű. Alakja jó minta lehetett az Indiana Jones megalkotóinak. Desaix seregében is megkedveltette magát lelkesedésével és bátorságával. A nála jóval idősebb tábornok elismerését és a sokkal fiatalabb katonák szeretetét is kiérdemelte. És amikor nem a sereg élén buzdította társait, vagy az utóvéddel menetelt, akkor rajzolt, egyre rajzolt - akár még ütközet közben is!

Jellemző rajzai alaposságára és részletességére, hogy bár semmit sem tudott a hieroglifákról, rajzain azok annyira pontosak, hogy olvasni lehet őket. Különbséget tett a háromféle véset között, és úgy gondolta, hogy különböző korokhoz kötődnek. Théba romjai között kétségbe esett, amikor az indulási parancs még az előtt érte, hogy mindent lerajzolt volna, amit kinézett magának. Elephantine szigetén megörökítette III. Amenemhat kecses kápolnáját - nagy szerencsénkre, ugyanis erről a gyönyörű épületről ez az egyetlen emlék, mert 1822-ben lerombolták. Művészi érzéke sosem ment a pontosság rovására, és rajzainak sokasága az összehasonlító kutatások fontos támpontja lett.

Amikor visszatért Franciaországba, rajzain több kincset vitt magával, mint bárki más. A Description de l'Égypte húsz kötetéből kilenc szöveges, a maradék tizenegy képtáblákat tartalmaz - és igen szép számmal Denon rajzait!

Az 1801-es kapituláció után Franciaország kénytelen volt kiszolgáltatni az egyiptomi régiségek nagy részét. De a Párizsban maradt anyag feldolgozása még így is egy egész nemzedéknek munkát adott. Az első beszámoló Denon tollából került a közönség elé, Voyage dans la Haute et la Basse Égypte (Utazások Felső- és Alsó-Egyiptomban) címen.

Hazatérése után beérkezett emberként múzeumok igazgatója lett, és már ilyen minőségében folytatta műgyűjtő tevékenységét, és sokat tett azért, hogy Franciaország ily módon is gazdagodjék. Rajzai és metszetei pedig ma is méltó elismerést kapnak, művei David Roberts képeivel együtt újabb és újabb kiadásokat érnek meg.

HoremWeb
C.W. Ceram és mások munkái nyomán

Dominique Vivant Denon
Dominique Vivant Denon

Gíza látképe áradáskor Denon rajzán
Denon rajza a gizai piramisokról, áradáskor.

denon.szfinx1.gif (31347 bytes)
Napóleon tudósai méréseket végeznek a Nagy Szfinxen. Feltűnő, hogy az orra már sérült, és a nemesz-kendő szárnyai hiányoznak. A közhiedelemmel ellentétben a szfinx orrát nem Napóleon tüzérei használták céltáblának, hanem szír tüzérek lőtték le helyéről, mert a mohamedán vallás tiltja az emberábrázolást. A szobor megcsonkításával a vallási előírásoknak tettek eleget. A nemesz-kendőt 1925-ben Emil Baraize állította helyre, amikor a fejrész megerősítésén dolgozott.

denon.nagypir1.gif (47179 bytes)
A Nagy Piramis bejárata. Kheopsz piramisa régről fogva nyitva volt. A jelenlegi bejárata a képen látható, muszlimok vágta bejárat alatt van.

 

csík

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére