Teljes képernyőre nyitEgy szinttel feljebbAkhet - Horizont, vagy Fényhegy?

 

Az óegyiptomi nyelvben van egy rendszeresen visszatérő formula, amelynek értelmezése elég nehézkes. Ekhnaton fáraó fővárosának nevében is előfordul: Akhetaton nevét Aton, a Gömb (vagyis a napkorong) Horizontja kifejezéssel szokás fordítani. Számos más előfordulása is van, és az Akhet mint horizont, elég nehezen megfoghatóvá teszi ezek értelmezését. Rendszerint valóban a horizonttal kapcsolatos a jelentése, de sokszor mint valami titokzatos Fényhegyről van szó. "Ré lenyugszik / felkel a Fényhegyen". Ré-Harakhti, a felkelő nap nevének jelentése is ezzel kapcsolatos: Ré, a Hórusz a Horizonton. Sőt, Kheopsz piramisának ókori neve Akhet Hufu, azaz Kheopsz Horizontja - vagy Kheopsz Fényhegye? Nehéz elképzelni, hogy egy hatalmas piramis (amúgy eléggé magas és hegyes épület) a Horizont nevet kapja. Az akhet ugyan összekapcsolódik az örökkévalóság fogalmával, és így lehet a horizontra, mint végtelenül távoli dologra asszociálni, de ez jóval később, a ptolemaida korban jelentkezik, így az elnevezés inkább Kheopsz Fényhegye értelemben fordítandó. De mi lehet ez a Fényhegy? Az az ember érzése, hogy a horizontról az óegyiptomi gondolkodásnak egészen más fogalmai voltak, mint nekünk.

A dolog még érdekesebbé válik, hogyha megnézzük az akhet hieroglifát:  

Ez elég sok mindenre hasonlít, de horizontra, a mi fogalmaink szerint, nem nagyon. Akkor mi lehet? A Fényhegy? És mi az a Fényhegy?

Akhet

Kákosy László a Ré fiai c. könyvében Kheopsz piramisáról írva elemzi a Fényhegy fogalmát. Egy érdekes magyarázatot ad: a felkelő és lenyugvó nap egy optikai jelenséget hoz létre, ami ugyan nálunk is megfigyelhető, de Egyiptomban, a tiszta és száraz levegő révén még jobban érvényesül. Ez egy fényes, háromszög vagy gömb alakú fényudvar. Kákosy példákat hoz arra is, hogy az egyiptomiak a napot időnként háromszög alakúnak ábrázolták, és ezt is erre a fényudvarra vezeti vissza. Magyarázatából nyilvánvaló, hogy ez a fényudvar lehet az a bizonyos Fényhegy, az Akhet. Csak most, jó fél évvel azután, hogy a kép készült, felfedeztem ezt a Fényhegyet a Hibisz templomról készült felvétel hátterében. Íme, itt van!

A Fényhegy Híbisz temploma mögött

Ha az akhet hieroglifáját megnézed, feltűnik, hogy a kerek rész eltakar az alsó vízszintes dologból valamennyit. Ezt szokás úgy magyarázni, hogy az akhet két hegy között felkelő napot ábrázol. Nos, az én véleményem más. Sajnos, ezen a képen nem látszik az épület árnyékoló hatása miatt, de az itt látható jelenség jellegzetessége, hogy a horizont vonala alá látszik lógni, ahogy ragyogása kápráztatja a szemet. Meggyőződésem, hogy a hieroglifa is ezt a jelenséget ábrázolja.

Ez a feltételezés már helyére teszi a dolgokat. Egy várost a horizontról elnevezni - ez elég valószínűtlen, de egy hegyről - nos ez már hihetőbb. Még akkor is, hogyha a névadó hegy csak látvány csupán, az érzékek játéka. A nap ugyanis e Fényhegyen kel és ott is nyugszik le. A Fényhegy ugyanúgy minden nap megújul, mint a nap, és így összefonódik vele, szent heggyé, a nap, az istenek (egyik) otthonává válik. Állandó megújulása miatt a kései időkben, mint már említettem, az örökkévalósággal is összefonódik jelentése.

Így már új, és könnyebben elfogadható értelmet nyer az akhet, és világossá válik, hogy lett a Nagy Piramis Kheopsz Fényhegye - az a Fényhegy, ahová a Nagy Isten, a fáraó nyugodott le, hogy újabb hajnalán újból felemelkedjen, mint ahogy a nap teszi. Megjegyzem, hogy ez a szemlélet is támadható, mert Kheopsz épp arról híresült el, hogy nagyon szigorúan vette saját kultuszát is. (A Nagy Isten ténylegesen Kheopsz egyik mellékneve!) Egyes források szerint bezáratta templomokat, és a saját kultuszán kívül a vele szorosan összefonódó Hnum kultuszt engedélyezte csak. De a fáraó és a nap, a fáraó és Hórusz összefüggései akkor már évszázados hagyományokon alapultak - ne feledjük az Isteni Testű Hórusz (Horusz Netjeri-Khet), Dzsószer melléknevét, mely így hangzott: az Arany Nap.

HoremWeb
horemweb(a)kemet.hu

Egy szinttel feljebb Előző oldal Oldal nyomtatása (többi keret nélkül) Következő oldal Vissza a lap tetejére